Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak.”
(Apostolok Cselekedetei 2,16-17.)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2024. esztendő májusában és júniusában:
2024. május12.du. 17 óra:Családi istentisztelet, Anyák napi köszöntő
2024. május19.du. 17 óra:Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora
2024. május26.du. 17 óra:Istentisztelet
2024. június9.du. 17 óra:Istentisztelet
2024. június16.du. 17 óra:Istentisztelet
2024. június23.du. 17 óra:Istentisztelet, Nyári gyülekezeti ünnepség
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
* Anyák napi szeretetvendégség - a gyermekek és ifjak köszöntő műsorát és szereplését szeretnénk egy kis édeséggel, süteménnyel megköszönni. Ehhez kérjük a Testvérek hozzájárulását: sütemény, pogácsa, gyümölcs. Előkészítés 16:00-tól 16:45-ig a gyül. teremben.
* Az istentiszteletek utáni szeretetvendégséghez a szíves hozzájárulást és a rendezésben a segítséget köszönettel fogadjuk.
* Gyermek-istentisztelet alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
* A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb. igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
* Az aktuális időpontokról, alkalmakról az Ausztriai Magyar Reformátusok Facebook-oldalon, valamint a reformatus.at honlapon is értesülhetnek.

* * *

Pünkösdi körlevél

* * *

ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPET, A SZENTLÉLEK MEGÚJÍTÓ EREJÉNEK MEGTAPASZTALÁSÁT KÍVÁNJUK MINDEN KEDVES TESTVÉRÜNKNEK!

Bécs, 2024. május 7-énA gyülekezet vezetősége

* * * * *