Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Térjetek meg, és keresztelkedjetek meg mindnyájan Jézus Krisztus nevében bűneitek bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert tiétek ez az ígéret és gyermekeiteké, sőt mindazoké is, akik távol vannak, akiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk. ”
(Apostolok Cselekedetei 2,38-39)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje 2020. Pünkösd ünnepén és júniusban:
2019. május31.du. 17 óra:Pünkösdi istentisztelet
2019. június14.du. 17 óra:Istentisztelet – Emlékezünk: Nemzeti összetartozás éve
2019. június21.du. 17 óra:Istentisztelet
2019. június28.du. 17 óra:Istentisztelet – Nyári orgonajáték: Handl György

Az istentiszteleteinken az érvényben levő előírások továbbra is kötelezőek!
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk az istentiszteleti alkalmainkra!

* * *

MEGTORPANT VILÁG – ÚJJÁTEREMTŐ LÉLEK
BEZÁRT TAVASZ – NYITOTT LÉLEKKEL
(cikkek itt)

* * *

MEGEMLÉKEZÉS – NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS ÉVE – TRIANON 100
(részletek itt)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2020. június 14-én 17.00 órakor kezdődő gyülekezeti megemlékezésre. A „Nemzeti összetartozás éve” jegyében, az istentisztelet keretében adunk hálát Istennek megtartó kegyelméért. Az emlékező gyülekezet előtt köszöntőt mond:
Dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete.

* * *

TEMPLOMI ISTENTISZTELETEK – ÚJRA – SOLI DEO GLORIA

Március közepétől a koronavírus-járvány miatt az egyházi és istentiszteleti alkalmainkat kénytelenek voltunk szüneteltetni. A korlátozásokkal teli időszak után újra lehetőségünk van a templomi istentiszteletek tartására. Szigorú előírások betartása mellett találkozhatunk, mégis jó érzés, hogy vasárnap délután a Bécs-Belvárosi református templom harangjai az istentisztelet alkalmára hívogatnak majd mindnyájunkat. Tisztelettel kérjük a Testvéreket a minket védő előírások elolvasására és betartására.

AZ ISTENTISZTELETEK ALKALMÁN BETARTANDÓ ELŐÍRÁSOK

A templomba csak a főbejáraton keresztül mehetünk be, ahol az előtérben a kéz fertőtlenítésére lesz lehetőség. A kijelölt helyeken foglalhatnak helyet a Testvérek a padokban, a kötelező távolság betartása végett erre kiemelten figyeljünk! Kivételt képeznek a családok, ill. az egy háztartásban élők, akik egymás mellett ülhetnek. A templomban és az udvaron is kötelező a maszk viselése. Az üdvözlésnél és búcsúzásnál a kézfogás nem ajánlott. A csoportosulást is mellőzni kell: az istentisztelet után a templom udvarán van lehetőség egy kis beszélgetésre, de az 1-1,5 méter távolságot be kell tartani, valamint kötelező a maszk viselése ez esetben is.

A higiéniai előírások betartása, a templom alapos takarítása és fertőtlenítése lehetővé teszi, hogy biztonságos körülmények között újra a gyülekezet közösségében dicsérhessük a háromszor szent Isten nevét, akié a dicsőség most és mindörökké!

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Bécs, 2020. május 25-énA gyülekezet vezetősége

* * * * *