Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Mivel tehát megigazultunk hit által, békességünk van Istennel a mi Urunk Jézus Krisztus által. Őáltala kaptuk hitben a szabad utat ahhoz a kegyelemhez, amelyben vagyunk, és dicsekszünk azzal a reménységgel is, hogy részesülünk az Isten dicsőségében.”
(Római levél 5,1-2. vers)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2020-as év elején és böjt idejében
2019. január26.de. 11 óra:Ökumenikus istentisztelet
2019. február09.du. 17 óra:Istentisztelet
2019. február16.du. 17 óra:Rendhagyó Istentisztelet
Énekszóban dicsérni Istent
2019. február23.du. 17 óra:Istentisztelet
2019. március08.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
2019. március15.du. 17 óra:Ünnepi megemlékezés - Koncert
Március 15.
2019. március22.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
2019. március29.du. 17 óra:Böjti istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
* Az ökumenikus istentisztelet házigazdája a bécsi katolikus egyházközség. Cím: Singerstrasse 7., 1010 Wien.
* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
* Énektanulás – közös éneklés Handl György vezetésével az istentiszteletek előtt 16.00 órától a templomban. Időpontok: 2020. február 9-én és március 8-án, 22-én.
* Bibliaóra alkalmára hívjuk Testvéreinket 2020. február 13-án és március 5-én 19.00 órai kezdettel a gyülekezeti terembe.
* Lelkészi fogadóórára 2020. február 13-án és március 5-én 18.00 órától kerül sor a gyülekezeti teremben, illetve egyeztetés alapján kérhető más időpont is.
* FELHÍVÁS!!! – A Március 15. alkalmán fellépő felvidéki kórus tagjainak március 15-én éjszakára szállást keresünk. Kérjük és várjuk azok jelentkezését, aki szívesen vendégül látnák a kórustagokat.

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Bécs, 2020. január 17-énA gyülekezet vezetősége

* * * * *