Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Annak pedig, aki megőrizhet titeket a botlástól, és dicsősége elé állíthat feddhetetlenségben, ujjongó örömmel: az egyedül üdvözítő Istennek a mi Urunk Jézus Krisztus által: dicsőség, fenség, erő és hatalom öröktől fogva, most és mindörökké. Ámen” (Júdás levele 24-25. vers)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2020. esztendő nyári hónapjaiban:
2020. június28.du. 17 óra:Istentisztelet – Nyári orgonajáték: Handl György (meghívó itt)
2020. július26.du. 17 óra:Nyári istentisztelet
2020. augusztus30.du. 17 óra:Nyári istentisztelet,
Új kenyér - Úrvacsora
2020. szeptember20.du. 17 óra:Istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmainkra:
* A nyári hónapokban lelkigondozás, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
* Keresztelővel kapcsolatos megbeszélés, a jegyesoktatás alkalmai, család- és beteglátogatás a nyári hónapok folyamán is rendszeres, időpontok egyeztetése a lelkipásztorral személyesen vagy az ismert elérhetőségek valamelyikén.

Az istentiszteleteinken az érvényben levő egészségügyi előírások továbbra is kötelezőek!

* * *

Nyári körlevél itt.

* * *

Minden kedves Testvérünknek áldott nyári hónapokat, jó pihenést, testi-lelki feltöltődést kívánunk!

Bécs, 2020. június 23.A gyülekezet vezetősége.

* * * * *