Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Nagy bizalmam van irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel.”
(2 Korinthus 7,4. vers)

MEGTARTJUK!!!
2020. március 15-én - 17.00 óra
Böjti áhítat, közös imádkozás, csendes ünnepi megemlékezés


Bécs, 2020. március 13-án

TÁJÉKOZTATÁS: Istentiszteletek és egyházi alkalmak tartása – Információk a koronavírus-járvány nagyfokú terjedése miatt

Kedves Testvérek az Úr Jézus Krisztusban!

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat lelkipásztora és kurátora a koronavírus-járvány terjedése miatt hozott döntéséről értesíti a Testvéreket, miszerint 2020. március 16-tól április 10-ig az istentiszteleteket és más gyülekezeti alkalmakat kénytelenek vagyunk felfüggeszteni.

Ausztria Szövetségi Kormánya és az Ausztriai Evangélikus Egyházak vezetősége javaslata és kérése alapján kellett meghoznunk ezt a nem könnyű döntést gyülekezeti tagjaink érdekében (bővebb indoklás itt).

A javasolt rendelkezés 2020. március 16-án lép életbe, ezért 2020. március 15-én 17.00 órai kezdettel böjti áhítatot, közös imádkozást és csendes ünnepi megemlékezést tartunk szűk körben a Bécs-Belvárosi református templomban.

A Nagypénteki és Húsvéti istentisztelet alkalmáról külön körlevélben is értesítjük a Testvéreket, bízván abban, hogy ünnepeinket az úrvacsora asztalánál együtt ünnepelhetjük a gyülekezet közösségében!

A lelkigondozás igénye, temetés, hivatali ügyek kérdése (pl. egyházadó), személyes problémák esetén a lelkipásztor telefonon, e-mailben elérhető, egyeztetés után személyes találkozásra is van lehetőség.

Áldott az Úr, mert meghallgatta esedező hangomat. Erőm és pajzsom az Úr, benne bízik a szívem. Az Úr az ő népének erőssége, felkentjének megsegítő ereje. Segítsd meg népedet, áldd meg örökségedet, légy pásztora, és gondozd örökké! (28. zsoltár 6-7, 8-9. vers)

Bízva Isten megtartó kegyelmében és gyógyító szeretetében, imádkozzunk a kialakult nehéz helyzet mielőbbi jó irányba történő változásáért. Imádkozzunk egymásért, a betegekért, a különösen nehéz szolgálatot és felelősséget vállalókért. Isten megtartó irgalma és kegyelme legyen velünk ezekben a nehéz időkben. Könyörgésben vigyük Isten elé ezt a betegségtől és sok bajtól terhelt világunkat. Isten megtartó szeretete őrizzen meg bennünket, szeretteinket, gyülekezetünk minden tagját, egyházunkat, népünket, nemzetünket, és ezt a bajokkal, nehézségekkel, félelmekkel, aggodalmakkal megterhelt világot és benne az embert!

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Kuratóriuma nevében
Lelkipásztori üdvözlettel, Dr. Karvansky Mónika

* * * * *

Ausztria Szövetségi Kormányának javaslata és az Evangélikus Egyházak püspökének üzenete a koronavírus-járvány kialakult helyzetére nézve