Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Meghívó

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk...” (Apostolok Cselekedetei 28,2)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket
2020. január 26-án, délelőtt 11.00 órai kezdettel
az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető Nt. BALOG ZOLTÁN református lelkész,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere, utazó nagykövet.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjait fogadja házigazdaként
a német lovagrend templomában – Singerstrasse 7, 1. ker. Bécs.

A templomi ünnep után szeretetvendégségre hívják a rendezők a megjelenteket.

* * *

Az idei ökumenikus imahét témáját a máltai és gozói keresztyén egyházak dolgozták ki. „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk…” – szól a 2020-as év vezérigéje az Apostolok Cselekedeteiből. Az ApCsel 27. és 28. részében olvashatunk arról, hogy Pál apostolt fogolyként hajóval Rómába viszik. Útközben hajótörést szenvednek és Isten megtartó szeretete által Málta szigetére kerülnek. A máltai keresztyének február 10-én nemzeti ünnep keretében emlékeznek Pál apostol hajótörésére és megmenekülésére, így adnak hálát Istennek az evangélium hirdetéséért és a keresztyén hit elterjedéséért Málta szigetén. Az ökumenikus imahét központi üzenete egyben iránymutatás az embertársainkkal való kapcsolatainkban: az élet tengerén hajótörést szenvedő testvéreink iránti nem mindennapi emberség tanúsításával. Így válhat az evangélium a kölcsönösség jegyében élővé egymás között, ahogyan Máltán történt: Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét és segítségét. Pál apostol pedig hirdette közöttük Krisztust, aki Úr a viharos élettengerek, zúgó hullámtörések, életveszélyes villámlások között is. E bibliai föld civilizációk, kultúrák és vallások útkereszteződésénél elhelyezkedő kis ország, Málta és Gozo szigetének mai keresztyénei jelzőoszlopként hívják fel a figyelmet a 21. század lélekvesztő viharai között arra, hogy Isten gondviselő szeretetét egymásnak nyújtott testvéri segítséggel, baráti jobbal megélhetjük, így téve tanúbizonyságot arról, hogy az evangélium embertől-emberig terjedhet a Szentlélek Isten segítségével ma is, a föld végső határáig.

* * * * *