Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Diakóniai gyűjtés – részvét és megsegítés

„A jótékonyságról és az adakozásról pedig el ne feledkezzetek, mert ilyen áldozatokban gyönyörködik az Isten.” (Zsidókhoz írt levél 13,16.)

Gyülekezetünkben szép hagyománya van a diakóniának, a szeretetszolgálatnak, a mások támogatásában való szeretetteljes adományozásnak és megsegítésnek. Minden évben advent heteiben és karácsonykor meghirdetjük a diakóniai adománygyűjtést, melynek célja, hogy egy, a történelmi Magyarország területén élő magyar református család, beteg felnőtt vagy gyermek, szegény sorsú idős testvér karácsonyát szebbé tegyük, a nehéz életterhet támogatásunkkal kicsit könnyítsük. Tettekben mutatjuk meg közösségként a szeretet adakozó és megsegítő lelkületét.

Idén is sok lehetőség van arra, hogy az adományainkat különböző szervezeteknek, intézményeknek, rászoruló felnőtteknek és gyermekeknek ajánljuk fel. Gyülekezetünkben hangsúlyt helyezünk arra, hogy a diakóniai támogatás személyes kapcsolatokban nyilvánuljon meg. Ezért 2020-ban szeretnénk a diakóniai adománygyűjtéssel két irányban segíteni. Egyik egy felvidéki magyar református család támogatása, akik tragikus körülmények között veszítették el idén ősszel a családfőt. A másik a gyülekezetünkben levő szegények, hajléktalanok megsegítése és megajándékozása.

A tragikus balesetben 45 évesen elhunyt felvidéki magyar református lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermekének (9,13,18) ajánljuk fel az idei diakóniai adománygyűjtés összegét. A jó szívvel nyújtott támogatás a családfő nélküli első karácsonyon az anyagi segítség mellett a gyülekezet részvéttel való odafordulását is kifejezi a gyászoló család felé.

A gyülekezet szegényei számára karácsonyi ajándékcsomagot készíthetnek a testvérek, vagy adományaikkal hozzájárulhatnak akár a hajléktalanszálló egy havi tartózkodási díj részbeni kifizetéséhez.

Az adományokat a templomi alkalmak előtt és után személyesen lehet átadni, vagy gyülekezetünk bankszámlájára „Diakonia” megjegyzéssel átutalni. Isten áldása legyen a segítséget nyújtók életén!

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Diakonia/2020”

* * * * *

Adventi családi istentisztelet

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait
advent 4. vasárnapján, 2020. december 20-án 17.00 órai kezdettel
az adventi-karácsonyi családi istentisztelet alkalmára.

ÜNNEPI VERSEK ÉS KARÁCSONYI RAJZOK

Az ünnepi családi istentiszteletet, a gyermekek és ifjak karácsonyi műsorát hagyományos formában idén nem tarthatjuk meg, de mégsem szeretnénk kihagyni ezt a szép gyülekezeti alkalmat.

A gyermekek felkészítésére a lezárás miatt nem volt lehetőségünk, de örömmel vennénk, ha a tavalyi karácsonyi verset elszavalnák, vagy egy újat tanulnának otthon a szülőkkel, nagyszülőkkel és előadnák a családi istentisztelet keretében.

A templomot ezen a családi istentiszteleten szeretnénk a gyermekek, családok, felnőttek karácsonyi rajzaival, díszeivel, alkotásaival feldíszíteni, ezért mindenkit bíztatunk, hogy ilyen módon is vegyen részt a közös ünnepvárásban, ezzel is még személyesebbé téve azt.

Kérjük, hogy a részvételi szándékot, a gyermekek szereplését jelezzék 2020. dec. 15-ig az ismert elérhetőségek valamelyikén! Próba 2020. dec. 20-án 16.00 órától a templomban.

A karácsonyi családi istentisztelet a generációk meghitt templomi ünnepe, így ennek jegyében meghirdetjük a gyermekek és a felnőttek, az ifjak és örök ifjak, gyülekezetünk minden tagja számára ünnepi játékunkat, melyhez mindenki hozzájárulhat egy-egy szívből jövő jókívánsággal:

KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGOK KOSARA címmel.

A 2020-as esztendő mindnyájunk számára sok kihívást és küzdelmet jelentett, ezért így az év vége felé, az ünnepi időszakban bőven ráférne gyülekezetünk tagjaira, mindnyájunkra és az egész világra minden reménykeltő bíztatás, kedves bátorítás, ünnepi jókívánság.

Ennek jegyében szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy akár szóban, írásban, rajzban, bibliai igével, vagy imádsággal, akár egy ünnepi dísz elkészítésével szívesen megosztaná a gyülekezettel karácsonyi jókívánságát, küldje el a körlevél fejlécében található elérhetőségek valamelyikére.

Advent 4. vasárnapján a templomban a családi istentisztelet keretében csokorba fonjuk és felolvassuk, bemutatjuk az egymás számára írt, alkotott ünnepi jókívánságokat (névvel vagy név nélkül), valamint a karácsonyi körlevélben is megosztjuk majd.

Szeretettel várjuk mindazok ünnepi üzenetét, akik szívében egy-egy jókívánság megszületik és megosztaná velünk! Az ünnepre készülve gazdagítsuk egymást, sok jót, áldást, örömet kívánva!

* * * * *

3. Advent - karácsonyváró koncert - meghívó

Hagyományos karácsony előtti ünnepségre hívjuk Testvéreinket
2020. december 13-án 17.00 órai kezdettel a Bécs-Belvárosi református templomba.

FISCHER ANNA operaénekes és HANDL GYÖRGY orgonaművész előadásában

ADVENTI GYERTYAGYÚJTÁS KARÁCSONYI DALLAMOKKAL
címmel karácsonyi énekeket hallhatunk orgonajáték kíséretében.
Többek között elhangoznak a jól ismert karácsonyi dallamok:
Pásztorok, Pásztorok; Csendes éj; Mennyből az angyal; Itt állok jászolod felett; Ó, szép fenyő…

Kérjük a Testvéreket lehetőség szerint a részvételi szándék előzetes bejelentésére.

* * * * *

Adventi családi áhítat – karácsonyi jókívánságok kosara

„Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jóakarat.”
(Angyali jókívánság - Lukács 2,14)

Az ünnepi családi istentiszteletet, a gyermekek és ifjak karácsonyi műsorát hagyományos formában még nem biztos, hogy idén megtarthatjuk, de mégsem szeretnénk kihagyni ezt a szép gyülekezeti alkalmat. A karácsonyi családi istentisztelet a generációk meghitt templomi ünnepe, így ennek jegyében meghirdetjük a gyermekek és a felnőttek, az ifjak és örök ifjak, gyülekezetünk minden tagja számára ünnepi játékunkat, melyhez mindenki hozzájárulhat egy-egy szívből jövő jókívánsággal:

KARÁCSONYI JÓKÍVÁNSÁGOK KOSARA címmel.

A 2020-as esztendő mindnyájunk számára sok kihívást és küzdelmet jelentett, ezért így az év vége felé, az ünnepi időszakban bőven ráférne gyülekezetünk tagjaira, mindnyájunkra és az egész világra minden reménykeltő bíztatás, kedves bátorítás, ünnepi jókívánság.

Ennek jegyében szeretnénk bíztatni mindenkit, hogy akár szóban, írásban, rajzban, bibliai igével, vagy imádsággal, akár egy ünnepi dísz elkészítésével szívesen megosztaná a gyülekezettel karácsonyi jókívánságát, küldje el a körlevél fejlécében található elérhetőségek valamelyikére.

Amennyiben a járványügyi rendelkezések megengedik, akkor advent 4. vasárnapján a templomban a családi istentisztelet keretében csokorba fonjuk és felolvassuk, bemutatjuk az egymás számára írt, alkotott ünnepi jókívánságokat (névvel vagy név nélkül, ki, hogyan szeretné), valamint a karácsonyi körlevélben is megosztjuk majd.

Szeretettel várjuk mindazok ünnepi üzenetét, akik szívében egy-egy jókívánság megszületik és megosztaná velünk! Az ünnepre készülve gazdagítsuk egymást, sok jót, áldást, örömet kívánva!

* * * * *

Diakóniai gyűjtés – részvét és megsegítés

A tragikus balesetben 45 évesen elhunyt felvidéki magyar református lelkipásztor özvegyének és árván maradt három gyermekének (9,13,18) ajánljuk fel az idei adventi-karácsonyi diakóniai adománygyűjtés összegét. A jó szívvel nyújtott támogatás a családfő nélküli első karácsonyon az anyagi segítség mellett a gyülekezet részvéttel való odafordulását is kifejezi a gyászoló család felé.

Az adományokat a templomi alkalmak előtt és után személyesen lehet átadni, vagy gyülekezetünk bankszámlájára „Diakónia” megjegyzéssel átutalni. Isten áldása legyen a segítséget nyújtók életén!

* * * * *

Támogatás – a gyülekezeti élet fenntartására

„Hálaadással áldozz Istennek!” – a zsoltáros szavaival szeretnénk a Testvérek figyelmét felhívni gyülekezetünk fenntartásának közös teherhordozására. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére felajánlott támogatást, az Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2019”

Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte szívében, ne kedvetlenül vagy kényszerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti Isten. Istennek pedig van hatalma arra, hogy minden kegyelmét kiárassza rátok, hogy mindenütt, mindenkor minden szükségessel rendelkezzetek, és bőségetekből jusson minden jó cselekedetre. (2Korinthus 9,7-8.)

Hálásan köszönjük a Testvéreknek az eddig nyújtott anyagi segítséget és minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építéséhez és gyülekezeti alkalmaink megvalósításához kaptunk!
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Kuratóriuma

* * * * *

Őszi irodalmi előadás
Meghívó

Szeretettel hívjuk a gyülekezet tagjait és az irodalom iránt érdeklődő Testvéreinket 2020. október 11-én, az istentiszteletet követően Nemzeti Összetartozás Éve jegyében

IRODALMI ESTRE ÉS ELŐADÁSRA 17.30 órai kezdettel
VALAHOL ALÁÍRTAK VALAMIT… címmel
az ŐRZŐK irodalmi társulás előadásában.

A trianoni trauma velünk élő fájdalom. Az Őrzők ebben az irodalmi összeállításban a békediktátum szülte magyar kálváriát éneklik meg verseken és korabeli visszaemlékezéseken keresztül. Hallhatjuk Wass Albert, Gyula diák, Reményik Sándor, Ratkó József, Ady Endre, Kós Károly, Karinthy Frigyes, Sík Sándor verseit, melyeket Cseh Tamás és Dinnyés József, valamint népdalok és korabeli feldolgozott katonadalok kötnek össze. A könnyeket fakasztó fájdalmas emlékezés mellett az elhangzó versekben és dalokban a sorok között megjelenik a reménység is.

A 2019-ben megalakult ŐRZŐK irodalmi társulás két tagja Gál László, Latinovits-díjas versmondó és Kreft-Horváth Márk, nívó-díjas zenész így vall küldetéséről:
A megalakuláskor az alapgondolat és cél mindkettőnk számára egyértelmű volt: továbbadni magyar költők, írók hagyatékát és azt minél szélesebb körben megismertetni a nagyközönséggel, mert valljuk, hogy ez olyan örökség, amit őrizni, ápolni, gondozni és továbbadni, kötelességünk. Napjainkban mikor idegen kultúrák, hagyományok, szokások válnak mindennapossá környezetünkben, szinte észre sem vesszük, miként lesz lassan enyészetté a sajátunk. Talán ezért is választottuk Ady Endre sorait afféle „hitvallásunkká”:

„S akik még vagytok, őrzőn, árván, / Őrzők: vigyázzatok a strázsán.”

* * * * *

Konfirmációi előkészítő – konfirmáció

„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.”
(1Timóteus 1,18-19)

Gyülekezetünk szép hagyománya, hogy ifjaink magyar nyelven tesznek hitvallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmán, melyet a konfirmációi előkészítő alkalmak előznek meg. Keresztelő alkalmával a szülők és a keresztszülők Isten színe előtt fogadalmat tesznek, hogy a keresztség sákramentumában részeltetett gyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy ha majd felnő, hitéről önként tegyen vallást.

A 2020/2021-es tanévben magyar nyelvű konfirmációi előkészítőt hirdetünk és várjuk mindazon fiatalok jelentkezését, akik hitükről magyar nyelven szeretnének vallást tenni.
Felnőtt konfirmációi oktatás alkalmára is van lehetőség.

Jelentkezés a gyülekezet lelkipásztoránál az ismert elérhetőségeken.

* * * * *

Adománygyűjtés – úrvacsorai kiskelyhek

„Aki hálaadással áldozik, az dicsőít engem, aki ilyen úton jár, annak mutatom meg Isten szabadítását.”
(50. zsoltár 23.)

A gyülekezetünk igényeit felmérve 2014-ben döntés született a gyülekezet számára saját úrvacsorai nagy és kis kelyhek készíttetéséről. 2015 augusztusában, Újkenyér ünnepén használhattuk először az adománygyűjtésből megvásárolt nagy és kis úrvacsorai kelyheket.

A jelenlegi járványhelyzet és az úrvacsorázás lehetőségének a gyakorlata alapján a bort, mint úrvacsorai jegyet kizárólag kis kelyhekben oszthatjuk ki az úrvacsorával élő Testvéreknek. Mivel a 30 kis kehely kevésnek bizonyult, ezért újabb 20-30 darab készíttetését tűztük ki célul.

2020-ban e célra újra adománygyűjtést szeretnénk hirdetni a gyülekezeti tagjaink körében.

Az adományaikat istentisztelet előtt és után adhatják át a Testvérek, valamint a perselybe is elhelyezhetik egy borítékban, melyen kérjük feltüntetni az adományozó nevét és az „úrvacsorai kehely” szót.

* * * * *

Gyülekezeti alkalmak – újra korlátozások között

A 2020. esztendő ¾-e mögöttünk van a maga nehézségeivel, bizonytalanságaival, aggodalmaival, mindezeken felül reménységeivel és örömeivel együtt. Életünket és világunkat felborította az a vírus, melyről már annyi mindent hallottunk, mely miatt annyi korlátozást, rendkívüli helyzetet éltünk meg idén. A miértek, a meddig tart még, a hogyan tovább kérdések teljesen jogosak ilyen helyzetben, amikor a megszokott életrend felborul, megváltozik, és a kiszámíthatóság bizonytalanná válik. Szívesen szabadulnánk már ettől a ragaszkodónak tűnő vírustól, mely veszélyt jelent az egészségünkre, és alaposan felforgatta életünket, felborította a mindennapok rutinját

Az őszi körlevél írásánál, az őszi és a téli gyülekezeti alkalmak szervezésénél szinte Damoklész kardjaként lebeg a kérdés: Mit hoznak még az előttünk álló hónapok? Nyitva maradhat-e a templom kapuja, vagy egy időre újra bezárul? Ameddig állami korlátozások nem tiltják, addig az istentiszteleteket és a gyülekezeti alkalmakat az érvényben levő előírások betartása mellett megtartjuk, az előírt feltételeket biztosítjuk a templomban és a gyülekezeti teremben is.

Jelenleg érvényben levő szabályok:
- résztvevők száma korlátozott: 50-60 fő (kijelölt helyek),
- távolságtartás 1-1,5 m (kivétel az egy háztartásban élők, családok),
- bejáratnál kézfertőtlenítés,
- orrot és szájat takaró maszk viselése bejövetelkor és kimenetelkor kötelező, az alkalmak alatt ajánlott,
- az istentiszteleten az éneklés korlátozott mértékben lehetséges, helyette kiváló orgonistáink orgonajátékát hallgathatjuk az istentisztelet végén,
- beszélgetés a templom udvarán, a szabad levegőn lehetséges, de a távolságtartás kötelező, a maszk viselése ajánlott.

Szeretettel kérjük Testvéreinket, hogy a fenti előírásokra fokozottan figyeljenek, az óvintézkedések betartásával egymást és magunkat is védve lehetséges, hogy gyülekezeti közösségben, Isten igéje mellett elcsendesedhessünk, közösen imádkozhassunk többek között a járvány megszűnéséért is.

* * * * *

Nyári koncert – Meghívó

Szeretettel hívjuk Testvéreinket a 2020. június 28-án 17.00 órakor kezdődő istentiszteletre, melynek keretében nyárköszöntő orgonakoncertre kerül sor
HANDL GYÖRGY orgonaművész előadásában.

„Az orgonahangverseny darabjaiban a bensőséges vidámság, az öröm motívumainak körforgása jelenik meg, szimbolizálva, leképezve az életet. Ezek a motívumok alapvetően barokk művekben találhatók meg. A hangversenyen elhangzó barokk orgonadarabok között egy romantikus korálelőjátékot is hallhatunk, amely J.S.Bach „Jesu, meine Freude” kezdetű korálra íródott. A nyári koncertnek célja a zenei élményt nyújtó percek mellett rávilágítani arra a tényre, hogy a zene öröme, a zeneművek értéke csak közösségben élhető meg a legteljesebben. Ezt számomra a koronavírus miatti krízis tette egyértelművé és véglegesen világossá.”
Handl György orgonaművész, a bécsi magyar református gyülekezet kántora

A Bécs-Belvárosi református templom falai között felcsendülő zeneművek hallgatása lélekben is ráhangol bennünket a nyár hónapjaira, melyekben remélhetőleg sok öröm, találkozás, pihenés, feltöltődés vár ránk a hosszú tavaszi hónapok bezártsága után. A nyárköszöntő koncert célja ezzel a lelki útravalóval megörvendeztetni az orgona hangjain keresztül a hallgatóságot.

* * * * *

F E L H Í V Á S

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2019”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi támogatást, valamint minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Megemlékezés – nemzeti összetartozás éve – Trianon 100

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2020. június 14-én 17.00 órakor kezdődő gyülekezeti megemlékezésre. A „Nemzeti összetartozás éve” jegyében, az istentisztelet keretében adunk hálát Istennek megtartó kegyelméért. Az emlékező gyülekezet előtt köszöntőt mond:
Dr. Nagy Andor, Magyarország bécsi nagykövete.

„Ha nem lett volna velünk az Úr, amikor ránk támadtak az emberek, akkor elevenen nyeltek volna el bennünket, úgy fellángolt haragjuk ellenünk. Akkor elsodortak volna a vizek, átcsapott volna rajtunk az áradat. … Áldott az Úr, aki nem adott oda minket martalékul fogaiknak! Lelkünk megmenekült, mint a madár a madarász tőréből. A tőr összetört, és mi megmenekültünk. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki az eget és a földet alkotta.” (124. zsoltár)

100 év súlyos történelmi események időtere a magyar nemzet életében. Kollektív és egyéni veszteségek elszenvedője volt népünk a mögöttünk levő zivataros század történelmi földrengései között. Háborúk, határmozgások, forradalmak, diktatúra, menekülés, kisebbségi lét – az elmúlt 100 év árnyéka vetült nemzetünkre a népek tengerében. Mindezek átélői az előttünk járt generációk, családjaink felmenői, akiket szinte kivétel nélkül érintettek az elmúlt száz esztendő történelmi eseményei. Miénk ez a múlt, és ha nem emlékezünk rá, akkor elfeledjük e viharos században felmenőink életharcokban megerősödött hitét, a nyelvben és kultúrában átörökölt egyediségét, akkor a gyökértelenség veszélyével nézünk farkasszemet. 100 esztendő - 3-4 emberöltő népünk, családunk, szeretteink életében értéket, hitet, reményt hagyott örökül, melynek tüzét felelősséggel adjuk tovább az elkövetkező generációknak, akik a Kárpát-medencében 1000 éve gyökeret eresztett fa erejéből nyerhetnek új erőt és bizalommal nézhetnek előre, reményteljes jövőt várva.

* * * * *

Egyházi szolgálatok a koronavírus járvány idején

KÖSZÖNET - Gyalai István művész úrnak, gyülekezetünk tagjának, aki rajzaival gazdagította az ünnepi igei üzeneteket. Isten áldja meg életét és további munkásságát!

A „köszönet” címszó alatt szeretném megragadni az alkalmat és mindenkinek megköszönni azt a szolgálatot, amivel hozzájárult és hozzájárul ahhoz, hogy az ausztriai külhoni magyarság körében nehéz körülmények és korlátozott lehetőségek között működő szórványgyülekezetként olyan testvéri és gyülekezeti közösségnek lehetünk tagjai, élő kövei, melyben mindenki kapott talentumaival építi, gazdagítja és élővé teszi az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatot! Együtt és közösen szolgálva élhetjük meg hitünket, gazdagíthatjuk egymást, nálunk lelki otthonra talál a hozzánk érkező és visszalátogat a tőlünk távozó. Isten áldása legyen és maradjon továbbra is ezen a maroknyi seregen, élő kövekből épült lelki templomon, ahol Krisztusban Testvérként örülhetünk egymásnak!

„Nagy bizalmam van irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére, csordultig vagyok örömmel.” (2 Korinthus 7,4. vers)

LELKIGONDOZÁS - EGYHÁZI SZOLGÁLATOK – temetés, esketés, keresztelő alkalmaival kapcsolatban a lelkipásztor telefonon, e-mailben elérhető. Halaszthatatlan megbeszélés esetén, egyeztetés után személyes találkozásra is van lehetőség.

HIVATALI ÜGYEK – EGYHÁZADÓ (Kirchenbeitrag): A Testvérek az elmúlt időszakban kaphatták meg valamelyik osztrák református gyülekezettől az egyházadó befizetéséről szóló értesítést. Ha ezzel kapcsolatban kérdésük lenne, forduljanak a lelkipásztorhoz bizalommal.

DIAKÓNIAI SEGÍTSÉG – Segítsünk egymásnak! Gyülekezetünk önkéntesei szívesen ajánlják fel segítségüket bevásárlás, ételhordás, gyógyszerek kiváltása és más diakóniai segítségnyújtás szolgálatában.

DIAKÓNIAI ADOMÁNY – HÚSVÉTI ADAKOZÁS - Támogassuk egymást!
A koronavírus-járvány nemcsak az emberek egészségét veszélyezteti, hanem sokaknak egzisztenciálisan is nagy fenyegetettséget jelent. Sokan veszítették el munkahelyüket, kevesebb fizetésből kell beosztaniuk a mindennapi élet költségeit. Gyülekezetünkben is több személyt érint ez a nehéz anyagi helyzet, akiknek most a mindennapi kenyér problémájával kell szembenézniük.

Ezúton húsvéti adakozást, perselyfelajánlást hirdetünk Isten dicsőségére és a szükségben levő Testvérek megsegítésére. Akit a Lélek arra indít, hogy ilyen formában legyen segítségére a szükségben szenvedőknek, az adományával támogathatja rászoruló Testvéreinket.

A gyülekezetünk bankszámlájára utalható az adomány, a húsvéti perselybe szánt összeg. Kérjük, a megjegyzésben tüntessék fel: COVID-Spende. A megadott megjegyzés alatt beérkezett adományok teljes összegét a rászorulók támogatására használjuk fel!

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „COVID/Spende”

Jézus mondja: Mert éheztem, és ennem adtatok, jövevény voltam, és befogadtatok, mezítelen voltam, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok… Bizony mondom nektek, valahányszor megtettétek ezeket akár csak eggyel is az én legkisebb testvéreim közül, velem tettétek meg. (Máté 25:35, 40)

VIGYÁZZUNK EGYMÁSRA – IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT!

* * * * *

Meghívó

ÖKUMENIKUS ISTENTISZTELET
IMAHÉT A KRISZTUS-HÍVŐK EGYSÉGÉÉRT

„…nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk...” (Apostolok Cselekedetei 28,2)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket
2020. január 26-án, délelőtt 11.00 órai kezdettel
az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető Nt. BALOG ZOLTÁN református lelkész,
az Emberi Erőforrások Minisztériumának volt minisztere, utazó nagykövet.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjait fogadja házigazdaként
a német lovagrend templomában – Singerstrasse 7, 1. ker. Bécs.

A templomi ünnep után szeretetvendégségre hívják a rendezők a megjelenteket.

* * *

Az idei ökumenikus imahét témáját a máltai és gozói keresztyén egyházak dolgozták ki. „nem mindennapi emberséget tanúsítottak irántuk…” – szól a 2020-as év vezérigéje az Apostolok Cselekedeteiből. Az ApCsel 27. és 28. részében olvashatunk arról, hogy Pál apostolt fogolyként hajóval Rómába viszik. Útközben hajótörést szenvednek és Isten megtartó szeretete által Málta szigetére kerülnek. A máltai keresztyének február 10-én nemzeti ünnep keretében emlékeznek Pál apostol hajótörésére és megmenekülésére, így adnak hálát Istennek az evangélium hirdetéséért és a keresztyén hit elterjedéséért Málta szigetén. Az ökumenikus imahét központi üzenete egyben iránymutatás az embertársainkkal való kapcsolatainkban: az élet tengerén hajótörést szenvedő testvéreink iránti nem mindennapi emberség tanúsításával. Így válhat az evangélium a kölcsönösség jegyében élővé egymás között, ahogyan Máltán történt: Pál és útitársai elfogadták a lakosok vendégszeretetét és segítségét. Pál apostol pedig hirdette közöttük Krisztust, aki Úr a viharos élettengerek, zúgó hullámtörések, életveszélyes villámlások között is. E bibliai föld civilizációk, kultúrák és vallások útkereszteződésénél elhelyezkedő kis ország, Málta és Gozo szigetének mai keresztyénei jelzőoszlopként hívják fel a figyelmet a 21. század lélekvesztő viharai között arra, hogy Isten gondviselő szeretetét egymásnak nyújtott testvéri segítséggel, baráti jobbal megélhetjük, így téve tanúbizonyságot arról, hogy az evangélium embertől-emberig terjedhet a Szentlélek Isten segítségével ma is, a föld végső határáig.

* * * * *