Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

Felhívom a Testvérek figyelmét az adventi diakoniai gyűjtésre és a változásra!

Egy gyülekezeti munkatársunk kérésére megváltoztattuk a diakóniai adomány célszemélyét: Molnár Anna Lilla, szül. 2013. jún. 21.

2018-ban a gyülekezeti diakóniai adományunkat a zsibói református gyülekezet kántorának juttatjuk el, akinek 2013-ban született kislányánál, Anna Lillánál, rákos betegséget, leukémiát állapítottak meg és a kislány nagyon rosszul van, mihamarabbi kezelésekre szorul!

A diakóniai adományt a kislány gyógyíttatására és kezelésére ajánljuk fel!

A keresztyéni szeretetszolgálat jegyében adományozzunk a szükségben levő Testvérünk és gyermeke javára!

Isten áldása legyen és maradjon a segítő lelkű adakozón és családján!

* * * * *

3. ADVENT – CSALÁDI ISTENTISZTELET – A GYÜLEKEZET KARÁCSONYA

„Úr Jézus, ki nem vagy már kicsike gyermek,
Mint királyuk előtt, szolgák énekelnek,
Úgy zengjük királyi neved mindörökké.
Legyen áldott a nap, mikor földre jöttél!

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2017. december 17-én 17.00 órai kezdettel a hagyományos családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyermekek adventi-karácsonyi és betlehemes műsorral örvendeztetnek meg minket.

Ünnepeljünk együtt ifjainkkal és gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekre, melyek családokat, generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

Kedves szülők és gyermekek! A karácsonyi műsor próbája 2017.12.10-én 17.00 órától lesz a gyülekezeti teremben, a főpróbára pedig 2017.12.17-én kerül sor 16.00 órától a templomban.

A családi istentiszteletet követően szeretetvendégség keretében ünnepelünk a terített ünnepi asztaloknál a gyülekezeti teremben!

* * * * *

2. ADVENT – ADVENTI ÜNNEP AZ „EUROPA”-CLUB TAGJAIVAL

Hagyományos, közös adventi, elő-karácsonyi koncertre és ünnepségre hívjuk minden kedves Testvérünket 2017. december 10-én 17.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomba.

Az istentiszteletet követően ADVENTI HANGVERSENYRE kerül sor
SZABÓ ISTVÁN pánsíp-művész és
HANDL GYÖRGY orgonaművész
előadásában karácsonyi énekek szólalnak meg a pánsíp és az orgona hangján.

A templomi ünnepet követően a szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a szomszédos lutheránus templom gyülekezeti termében (Dorotheergasse 18).

A szeretetvendégség előkészítésében 15.30 órától várjuk a segítőket és örömmel fogadunk az ünnepi asztalokra szendvicset, pogácsát, süteményt.

* * * * *

Énektanulás

„Ékes dolog dícsérni, Uram, Felségedet, És a te nevedet énekkel magasztalni.”
(92. zsoltár)

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket az ÉNEKTANULÁS alkalmára
HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével
minden vasárnap az istentisztelet előtt 16.00 órától a gyülekezeti terembe.

Az énektanulás alkalmán, az istentiszteleten énekelt zsoltárokkal és dicséretekkel ismerkedünk, megbeszéljük az ének szövegét, annak lelki üzenetét. Handl György egy speciális módszer segítségével hozza közelebb az egyházi énekek ritmusát, dallamát, hogy a dicséretek lelki üzenetére is figyelve az Istennek való énekünk, dicséretünk szebbé és magabiztosabbá váljék az istentiszteleten, a gyülekezet közösségében.

A vasárnapi énektanulás alkalma az egyházi énekkincsünkkel való gazdagodást és a gyülekezeti közösség erősödésének lehetőségét rejti magában.

* * * * *

Gyermekek adventi-karácsonyi műsora

Hagyományainkhoz híven 2017. december 17-én, 3. advent vasárnapján családi istentisztelet keretében a gyermekek adventi-karácsonyi műsorára kerül sor. A betlehemes játék mellett, adventi és karácsonyi verseket szavalnak, énekeket énekelnek a gyermekek. Minden évben egy rendhagyó, lélekemelő alkalom az, mikor a templom falairól a gyermekek hangja visszacseng, és a szülők, nagyszülők, keresztszülők büszke örömmel hallgatják őket. A gyülekezet felnőtt tagjainak szemében egy-egy emlékkönnycsepp csillog, mikor egy emlékkép és gondolat erejéig a saját gyermekkoruk templomi karácsonya jut eszükbe. Ezt az élményt szeretnénk gyermekeinknek is nyújtani: a templomi ünnep áldásos légkörét, a gyülekezetben való részvételük fontosságát, a családok templomi ünneplését, Isten szeretetének megtapasztalását.

Szeretettel várjuk a gyermekek jelentkezését az idei adventi-karácsonyi műsorba. A felkészítések alkalma: vasárnaponként 17.00 órakor a gyülekezeti teremben.

Felekezeti különbség nélkül minden gyermeket és fiatalt várunk, akik szívesen szerepelnének, részt vennének a templomi és családi ünnep alkalmán!

Az ünnep csodája: együtt ünnepelni Istennel!

* * * * *

Konfirmációoktatás

„Csak előtte borulnak le a földi hatalmasságok, térdet hajt előtte minden halandó, aki nem tudja életét megtartani. Az utódok szolgálják őt, beszélnek az Úrról a jövő nemzedéknek. Jönnek, és a születendő népnek hirdetik majd, hogy igaz, amit ő tesz.” (22. zsoltár 31-32.v.)

A konfirmáció alkalma meghatározó hitvallás-ünnep a hitben járó keresztyén ember számára. Az Isten nagyságos dolgait megismerni, az isteni hitigazságok gazdagságában elmélyedni olyan hitélmény, mely tartást, biztos alapot ad az embernek.

Örömmel hirdetjük meg, hogy 2018. januártól újra magyar nyelvű konfirmációoktatást indítunk, melyre várjuk a konfirmációs korosztály (13-15 év) jelentkezését, valamint felnőtt konfirmációoktatás igénye esetén felnőttek számára is indítunk képzést. A konfirmáció ünnepi alkalmára 2018. Pünkösdjén az istentisztelet keretében kerül sor.

A jelentkezéseket 2017. december közepéig várjuk!

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy lehetőség szerint egy évre min. 50 Euróval járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Örömmel hirdetjük meg, hogy 2018. januártól újra magyar nyelvű konfirmációoktatást indítunk, melyre várjuk a konfirmációs korosztály (13-15 év) jelentkezését, valamint felnőtt konfirmációoktatás igénye esetén felnőttek számára is indítunk képzést. A konfirmáció ünnepi alkalmára 2018. Pünkösdjén az istentisztelet keretében kerül sor.

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2017”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Október a reformáció hónapja

„Hiszen kegyelemből van üdvösségetek a hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka ez.”
(Efézusi levél 2,8)

M E G H Í V Ó

Szeretettel hívjuk Testvéreinket a Reformáció 500. emlékév alkalmából
2017. október 8-án, délután 15.30 órai kezdettel
ünnepi alkalmunkra a Bécs-Belvárosi református templomba.

Kiállítás megnyitó – A reformáció öt évszázada
A kiállítást megnyitja: Dr. Perényi János Magyarország Ausztriai Nagykövete
Ünnepi istentisztelet – Igét hirdet: Ft. Dr. Bogárdi Szabó István püspök
Ünnepi hangverseny – debreceni Kollégiumi Kántus
és a budapesti Psalterium Hungaricum összkara
Vezényelnek: Berkesi Sándor és Arany János
Orgona: Sárosi Dániel és Handl György

A templomi istentisztelet és koncert után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.
A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 14.30 órától várjuk a gyülekezeti teremben.

A Reformáció hitalapjának öt Sola-ja
Sola Scriptura – Egyedül az írás
Sola Fide – Egyedül hit által
Sola Gratia – Egyedül kegyelemből
Solus Christus – Egyedül Krisztus
Soli Deo Gloria – Egyedül Istené a dicsőség!

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egy évre min. 50 Euróval járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2017”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Nyári gyülekezeti ünnepség és koncert

Szeretettel hívunk és várunk minden kedves Testvérünket a nyár előtti gyülekezeti ünnepségünkre, mely alkalommal az IPOLYBALOGI KÓRUS koncertjét hallhatjuk 2017. június 18-án 17.00 órától az istentisztelet keretében.

A zene nyelvén szól hozzánk a felvidéki Ipoly-mentéről érkező kórus. Repertoárja a gregoriántól a reneszánsz és barokk templomi zenén át, a kortárs magyar egyházzenéig terjed. Aktív résztvevője a hazai és magyarországi koncertéletnek, Pozsonytól Rómáig több nagyvárosban nagysikerű hangversenyt adott magyar szerzők műveiből. Több hazai és nemzetközi kórusverseny díjazottja.

A templomi istentiszteleti alkalmat és koncertet követően a templom udvarában és a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség közösségébe hívjuk a jelenlevőket.

* * * * *

Templomok hosszú éjszakája

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2017. június 9-én az esti órákban a Bécs-Belvárosi református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 18.00 órakor kezdődik.

Handl György, orgonaművész, gyülekezetünk kántora orgonajátékát és Falus Anna operaénekesnő előadását hallhatjuk.

Az orgona és az ének hangján megszólalnak többek között Liszt és Kodály művek is.

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!

* * * * *

Meghívó - Ökumenikus istentisztelet

Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Krisztus szorongató szeretete (2Kor 5,14-20)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2017. február 5-én
17.00 órai kezdettel az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető DR. FISCHL VILMOS evangélikus lelkész, a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és
a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség tagjait fogadja házigazdaként
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi gyülekezete
a Bécs-Belvárosi református templomban.

Az ökumenikus istentisztelet után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.

* * * * *

Énektanulás

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket az ÉNEKTANULÁS alkalmára HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével
minden vasárnap az istentisztelet előtt 16.00 órától a gyülekezeti terembe.

“Aki énekel, kétszer imádkozik!” – Ágoston szavai a Kr.u. 4. századból.

A gyülekezeti éneklés az istentisztelet alkalmán énekelt imádság, könyörgés, hálaadás, válasz Isten Igéjére. Ezért nagyon fontos, hogy a hívő keresztyén ismerje egyházi énekeinket, a dicséreteket és a zsoltárokat.

Az énekelt imádságok ismerete nemcsak az istentisztelet alkalmán, hanem a hétköznapok idején is sok erőt, buzdítást, az Istenhez fohászkodás lehetőségét rejtik, ezért énekeink ismerete kincs, erőforrás a keresztyén ember számára.

Egyházi énekkincsünkkel való gazdagodás alkalmát és a gyülekezeti közösség erősödésének lehetőségét rejti magában a vasárnapi énektanulás.

* * * * *