Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Szeretetszolgálat ádventben

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.” (Tit. 3,14)

Kedves Testvéreink!

2016. karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést hirdetünk gyülekezetünkben. Az adományokkal Gábry Barnabást, nt. Gábry Sándor (Erdély) református lelkipásztor súlyosan beteg kisfiának kezelését támogatjuk.

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. Az adakozás alkalmával gondoljunk arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és a nehéz helyzetben levő családnak nyújtunk segítő kezet a keresztényi szeretet jegyében.

* * * * *

FELHÍVÁS – A Lelkigondozó Szolgálat éves fenntartói járuléka

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200, BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich, „Spende/2016”

Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán az ausztriai magyar református diaszpóra érdekében vállaltatok. Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

* * * * *

Karácsonyi ünnepkör gyülekezetünkben

3. Advent - Adventi ünnep az „EUROPA”-CLUB tagjaival

Hagyományos, közös adventi, elő-karácsonyi koncertre és ünnepségre hívjuk minden kedves Testvérünket 2016. december 11-én 17.00 órakor templomunkba.

Adventi istentiszteletet követően vendégeink Felvidékről a somorjai
HÍD VEGYESKAR - KARÁCSONYVÁRÓ címmel

énekcsokrát, koncertjét hallhatjuk HECHT ANNA karnagy vezényletével

A templomi ünnepet követően a szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a szomszédos lutheránus templom gyülekezeti termében.

* * *

4. Advent - Családi istentisztelet - Gyülekezet karácsonya

„S a békesség zászlója leng a föld felett,
Béke, öröm, szeretet és jóakarat
Játsszák el a karácsonyi himnuszokat,
S velünk zengi a boldog föld az énekét:
Urunk szabadítónk megérkezett!”

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2016. december 18-án 17.00 órai kezdettel családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyülekezet ifjai adventi karácsonyi áhítatot tartanak és a gyermekek BETLEHEM MEZEJÉN címmel karácsonyi műsorral készülnek.

Ünnepeljünk együtt ifjainkkal és gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekért, melyek családokat, generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

Kedves szülők és gyermekek! A karácsonyi műsor próbája 2016.12.11-én 17.00 órától lesz a gyülekezeti teremben, a főpróbára pedig 2016.12.18-án kerül sor 16.00 órától a templomban.

A családi istentiszteletet követően szeretetvendégség keretében ünnepelünk a terített ünnepi asztaloknál a gyülekezeti teremben!

Örök karácsony fénye vonz most,
adventi lélekkel megyek,
szívembe elsüllyedt harangok,
felejtett igék zengenek
VALAKIRŐL, KI újra eljön,
ahogy régesrég megjelent…
(Füle Lajos: Ádventi Lélekkel)

Adventi reménységünk, várakozásunk, készülésünk ideje hozza el az ünnep örömét, békességét gyülekezeteinkbe, templomainkba és családi otthonainkba!

Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *

Kétnyelvű hálaadó istentisztelet

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. október 30-án 17.00 órai kezdettel kétnyelvű hálaadó istentiszteletre.

Gyülekezetünknek otthont adó Reformierte Stadtkirche gyülekezetének lelkészei, Pfr. Johannes Langhoff és Pfr. Harald Kluge, valamint a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház püspöke, főtiszteletű Fazekas László részvételével tartjuk hálaadó istentiszteletünket.

Emlékezünk az 1956-os menekültek körében végzett egyházi menekültszolgálatokra és hálát adunk a jelenben is jól működő testvéri kapcsolatokért, melyek által biztosított a magyar református egyházi szolgálat, istentisztelet és lelkigondozás az ausztriai szórványban élő magyarok között.

Az ünnepi alkalom zenei kíséretét Handl György orgonaművész és Fischer Anna operaénekes előadásában hallhatjuk.

A templomi istentisztelet és koncert után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.

A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 15.15 órától várjuk a gyülekezeti teremben.

* * * * *

Meghívó - Ökumenikus megemlékezés 1956

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. október 23-án 16.30 órai kezdettel ökumenikus ünnepi istentiszteletre és koncertre az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulója alkalmából.

Megemlékezés lelkészi résztvevői
Simon Ferenc (katolikus), Fónyad Pál (evangélikus), Karvansky Mónika (református)

A koncert előadó művészei
Liszt Ferenc Kórus
Handl György (orgona)
Fischer Anna (ének)
Zádory Édua és Pálfi Orsolya (hegedű)

* * * * *

Hívogató

„Ezek pedig kitartóan részt vettek az apostoli tanításban, a közösségben, a kenyér megtörésében és az imádkozásban. …
Az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezetet az üdvözülőkkel.”
(Apostolok Cselekedetei 2,42. 47b)

Kedves Testvérek!

Isten iránti hálaadással tekinthetünk vissza az elmúlt 12 hónap gyülekezeti alkalmaira, az együtt töltött áldott istentiszteletekre, a bibliaórákra, az énektanulásra, az ünnepi alkalmakra, a gyermekek előadásaira és a szeretetvendégségekre. Gyülekezetünket alkalomról alkalomra új hívőkkel növelte az Úr és Szentlelke által a sokfelől jött testvéreket gyülekezetté, közösséggé formálta az Ige hallgatásában, az imádságban, a könyörgésben, az egyházi énekeink közös éneklésében.

Reménységgel tekintünk az előttünk álló 12 hónap áldott alkalmaira, melyek Istennél már elkészíttettek számunkra. Megtartó szeretetével és mennyei kincsestárának gazdagságával akar megajándékozni mindnyájunkat gyülekezetként, közösségként a vele való új találkozásokban, az ő szent igéjében és a testvéri közösségben.

Ezzel a bizodalommal hívogatom minden kedves Testvéremet az Úrban a gyülekezeti alkalmaink, templomi ünnepeink közösségébe!

Áldás, békesség! Békesség Istentől!
Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *

Kiállítás
1956 - 60. évforduló
1956-os forradalom és szabadságharc Magyarországon
Menekülés Ausztriába

A kiállítás témája:
Magyar református egyházi szolgálatok az 1956-os magyar menekültek között Ausztriában

A kiállítás a korabeli egyházi dokumentumok, újságcikkek, képek alapján mutatja be a magyar menekültek között végzett magyar református egyházi szolgálatokat Ausztriában.

A kiállítás a gyülekezeti teremben megtekinthető 2016. szept. 11-től nov. 5-ig.

Ezúton mondok köszönetet mindazoknak, akik a kiállítás megrendezésében segítettek és időt szántak arra, hogy ilyen módon is méltón emlékezhessünk!

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy egy évre min. 50 Euroval járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2016”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk!

* * * * *

Nyári gyülekezeti ünnepség

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. június 19-én 17.00 órától kezdődő istentiszteletre, mely alkalommal vendégeink lesznek a Révkomáromi Református Egyházközség Nőegyletének tagjai.

Az istentisztelet alkalmán dr. Körtvélyesi Piroska,
a Nőegylet elnöke tart beszámolót munkájukról.

Ezt követően Fischer Anna operaénekes és Kuzsner Péter orgonaművész előadásában hallhatunk keresztyén és magyar értékeket hordozó koncertet.

A templomi ünnepi istentisztelet és koncert után megtartjuk hagyományos nyári gyülekezeti vendégségünket az udvaron.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk a szeretetvendégség alkalmára, a terített asztalok mellé.

A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával, süteménnyel.
Az előkészítésben segédkezőket 15.15 órára várjuk a gyülekezeti terembe.

* * * * *

Ökumenikus könyörgés a magyarságért

Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!”
Add: éljünk egymásért és senki ellen,
Bárhol a földön, de Isten-közelben!

A bécsi magyar református és evangélikus gyülekezetek, valamint a katolikus egyházközség a nemzeti összetartozás jegyében ökumenikus istentiszteletet tart
2016. június 12-én 11.00 órai kezdettel.

Vendégigehirdető: Dr. Lévai Attila,
a Selye János Egyetem Református Teológiai Karának dékánja

Helyszín: Német lovagrend temploma (Singerstr. 7, Bécs 1. kerület)

A templomi közös imádságot követően szeretetvendégségre kerül sor.

* * * * *

Templomok hosszú éjszakája
Lange Nacht der Kirchen

„Kapuit nem zárják be nappal, éjszaka pedig nem lesz.”
(Jelenések könyve 21,25) 2016-os év vezérigéje

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. június 10-én az esti órákban a Bécs-Belvárosi református templomba
a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 19.00 órakor kezdődik.

Handl György, gyülekezetünk kántora orgonajátékát
és Fischer Anna énekesnő előadását hallhatjuk.

A templomi koncert műsorában megszólalnak Erkel Ferenc, Liszt Ferenc, Kodály Zoltán, Szelényi István és Gárdonyi Zsolt zeneszerzők javarészt istenes darabjai az orgona hangján és énekelt imádságként.

A szerzemények a magyar lélek mélyen érző, helyenként búslakodó, mégis összességében bizakodó jellegét érzékeltetik.

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!

* * * * *

Gyülekezeti élet

„A Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben, hiszen erre vagytok elhíva az egy testben. És legyetek háládatosak.”
(Kolossé 3,15)

Családi Istentisztelet - Anyák napi köszöntő

2016. május 8-án Családi istentisztelet keretében hagyományainkhoz híven Anyák napi köszöntő műsorát tervezzük a gyermekek előadásában.

2016. áprilisban a gyermekalkalmakon szeretnénk felkészíteni a gyermekeket az Anyák napi műsorra. Várjuk mindazoknak a jelentkezését, akik szeretnének szerepelni a Családi istentisztelet alkalmán.

Konfirmációoktatás - Konfirmáció 2017 Pünkösd

Gyülekezetünkben kétévenként konfirmáció alkalmára kerül sor Pünkösd ünnepén. Ezúton is szeretnénk felhívni mindazoknak a figyelmét a konfirmációoktatás és a konfirmáció lehetőségére, akik magyar nyelven szeretnének hitükről vallást tenni 2017. Pünkösdjén.

2017. január és június között konfirmációoktatást hirdetünk 13-15 éves fiataloknak. Lehetőség van felnőtt konfirmációoktatásra is.

Kérjük a Testvéreket, hogy akik gyülekezetünkben szeretnének hitükről vallást tenni, jelentkezzenek a lelkipásztornál.

Ausztriai Magyar Reformátusok - Facebook oldala

A Facebook-on az Ausztriai Magyar Reformátusok zárt csoportját pár hónapja tettük elérhetővé azok számára, akik ezt a közösségi fórumot használják. A tagok olvashatnak az aktuális gyülekezeti alkalmainkról, megtekinthetik a gyülekezeti körleveleket, megtalálják gyülekezeti elérhetőségeinket. Célunk, hogy ilyen formában is felhívjuk az érdeklődők figyelmét gyülekezetünk alkalmaira és a közösségbe hívogassuk keresztyén Testvéreinket.

* * * * *

Böjti prédikációs sorozat - Bírák könyve

Kedves Testvérek!

A 2016-os esztendő böjti istentiszteleteinek alkalmán a Bírák könyve igéi alapján „Közeledjetek Istenhez” címmel prédikáció sorozat hallgatására hívlak mindnyájatokat.

2016. február 14.– Kik voltak a bírák?
2016. február 21.– Gedeon harcai
2016. február 28.– Sámson, a tragikus hős
2016. március 13.– Debóra éneke

Készüljünk lélekben, hitünket erősítve a böjti istentiszteletek alkalmain is nagy ünnepünkre! Az istentiszteletek után közös beszélgetésre, találkozásra van lehetőség a gyülekezeti teremben.

* * * * *

Közös éneklés - énektanulás

„Énekeljetek minden népek új éneket az Úr Istenek!
E földön őnéki minden dicséretet énekeljen!
(96. zsoltár 1. vers)

Handl György orgonaművész, gyülekezetünk kántora közös éneklésre, énektanulásra hívja a Testvéreket!

2016. február 14-én és 21-én az istentisztelet előtt 16.15 órai kezdettel a gyülekezeti teremben találkoznak az istentiszteleti dicséreteket tanulni vágyók.

A gyülekezeti éneklés az istentisztelet alkalmán énekelt imádság, könyörgés, hálaadás, válasz Isten Igéjére. Ezért nagyon fontos, hogy a hívő ember ismerje egyházi énekeinket, a dicséreteket és zsoltárokat. Az énekelt imádságok ismerete nemcsak az istentisztelet alkalmán, de a hétköznapok idején is sok erőt, buzdítást, az Istenhez fohászkodás lehetőségét rejtik, ezért énekeink ismerete kincs, erőforrás a keresztyén ember számára.

MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK!

* * * * *

1848. március 15. üzenete

„Dolgos magyarság, dalra, tettre, talpra,
Indulni vígan, bátran büszke harcba,
Tudás és munka fegyverét emelve,
Hazát szerezni újabb évezerre!“
(Juhász Gyula: Petőfi ünnepére)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2016. március 13-án a böjti istentisztelet után kezdődő előadásra, az 1848-as nemzeti ünnepünkre való emlékezésre.

Az 1848-as forradalomra emlékező műsort gyülekezetünk tagjai adják elő „1848. március 15 üzenete” címmel.

Az ünnepi alkalom után a gyülekezet orgonaszó kíséretében együtt énekli nemzeti imádságunkat, a Magyar Himnuszt.

A templomi istentisztelet és előadás után a szeretetvendégség terített asztalaihoz hívjuk Testvéreinket találkozásra és beszélgetésre.

* * *

F E L H Í VÁ S

Aki szívesen részt venne, szerepelne az 1848-as megemlékezés műsorában, az jelentkezzen 2016. február 21-ig Karvansky Mónikánál. A próbára 2016. március 10-én 19.00 órától a gyülekezeti teremben és a főpróbára március 13-án, az istentisztelet előtt a templomban kerül sor. A tavalyi közös összefogás és méltó megemlékezés jegyében bátorítom a Testvéreket a megemlékezésben való részvételre!

* * * * *

Gyülekezeti munkatársak

Kedves Testvérek!

Istennek hálát adván tapasztaljuk, hogy gyülekezetünk száma szépen gyarapodik új tagokkal. Ennek jegyében szeretnénk megszólítani régi és új tagjainkat, hogy akik szívesen részt vennének a gyülekezet életében, annak szervezésében munkatársként, azok jelezzék a lelkész felé, hogy milyen szolgálat végzésével szeretnének bekapcsolódni a munkatársi körbe.

A 2016-os esztendőben is tartalmas, gazdag gyülekezeti alkalmakat tervezünk és ennek megvalósításához a támogatás, a segítség, a megbízható munkatárs nagyon fontos. Várjuk az új munkatársak jelentkezését és örömmel, köszönettel számítunk azokra a szolgatársakra, akik eddig is segítették, támogatták munkájukkal gyülekezetünk alkalmait, így gazdagítva a közösséget.

Istennek áldása legyen továbbra is a közösségért végzett szolgálatokon!

* * * * *