Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„Amit szem nem látott, fül nem hallott, és ember szíve meg sem sejtett, azt készítette el Isten az őt szeretőknek.“ (1. Korinthusi levél 2, 9b.)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje a 2022. esztendő őszi hónapjaiban:
2022. szeptember18.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. szeptember25.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. október09.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. október16.du. 17 óra:Istentisztelet, Ünnepi koncert
2022. október23.du. 17 óra:Istentisztelet, Megemlékezés 1956
2022. október30.du. 17 óra:Istentisztelet – Úrvacsora
Reformáció ünnepe
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmakra:
* Gyermek-istentisztelet alkalmára szeretettel hívjuk és várjuk a gyermekeket vasárnaponként 17.00 órától a gyülekezeti teremben.
* A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb. igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.

* * *

Őszi körlevél

* * *

KONFIRMÁCIÓI ELŐKÉSZÍTŐ – KONFIRMÁCIÓ

„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.” (1Timóteus 1,18-19)

Gyülekezetünk szép hagyománya, hogy ifjaink magyar nyelven tesznek hitvallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmán, melyet a konfirmációi előkészítő alkalmak előznek meg. Keresztelő alkalmával a szülők és a keresztszülők Isten színe előtt fogadalmat tesznek, hogy a keresztség sákramentumában részeltetett gyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd, ha felnő, hitéről önként tegyen vallást.

A 2022/2023-as tanévben magyar nyelvű konfirmációi előkészítőt hirdetünk és várjuk mindazon fiatalok jelentkezését, akik hitükről magyar nyelven szeretnének vallást tenni.
Felnőtt konfirmációi oktatás alkalmára is van lehetőség.

Jelentkezés a gyülekezet lelkipásztoránál az ismert elérhetőségeken.

* * *

Áldás, békesség! Békesség Istentől!

Bécs, 2022. szeptember 14.A gyülekezet vezetősége

* * * * *