Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

„A Lélek megnyilvánulása pedig mindenkinek azért adatik, hogy használjon vele.“ (1Kor 12,7)

Kedves Testvéreink!

Istentiszteleteink rendje 2022. Pünkösd ünnepén, júniusban és a nyár folyamán:
2022. június05.du. 17 óra:Pünkösdi istentisztelet, Úrvacsora
2022. június10.du. 19 óra:Templomok hosszú éjszakája - Koncert
2022. június12.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. június19.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. június26.du. 17 óra:Istentisztelet
Nyári gyülekezeti vendégség
A nyári istentiszteletek időpontjai:
2022. július24.du. 17 óra:Istentisztelet
2022. augusztus28.du. 17 óra:Istentisztelet, Új kenyér – Úrvacsora
2022. szeptember11.du. 17 óra:Istentisztelet
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk alkalmakra:
* A gyermek-istentiszteletek alkalmát a templomi istentisztelettel egy időben tartjuk a gyülekezeti teremben. Szeretettel várjuk a gyermekeket szüleikkel együtt.
* A hagyományos nyári vendégséget – a templomudvarban tartjuk. Kérjük a Testvérek hozzájárulását a szeretetvendégség terített asztalaihoz, valamint az előkészületek során is számítunk a segítő kezek munkájára.
* A lelkigondozás, keresztelő, esküvő, temetés, egyházi hivatalos ügyintézés stb. igénye esetén a fenti elérhetőségeken keresztül a lelkipásztor elérhető.
* Az aktuális időpontokról, alkalmakról az Ausztriai Magyar Reformátusok Facebook-oldalon, valamint a reformatus.at honlapon is értesülhetnek.

* * *

Pünkösdi körlevél

* * *

Áldott pünkösdi ünnepeket kívánunk!

Bécs, 2022. PünkösdjénA gyülekezet vezetősége

* * * * *