Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket a Lelkigondozó Szolgálatunk, gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallhassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk.

A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „adomány/2012”

Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán a bécsi és a Bécs környéki református magyar diaszpóra érdekében vállaltatok.

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

A gyülekezet vezetősége

* * * * *

Szeretetszolgálat adventben

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.”
(Tit. 3,14)

Kedves Testvérek!

2012. karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést szervez gyülekezetünk. Egy magyar református lelkésznőt szeretnénk támogatni, aki nagyon súlyos beteg és egyedül neveli négy gyermekét.

Az Úrra kérlek benneteket Testvéreim, hogy a Szentírás felszólítását a szeretetszolgálatra és keresztyén felmenőink példáját szem előtt tartva a karácsonyi ünnepkörben figyeljünk arra, hogy segítő cselekedetünk, adakozásunk szívből, szeretetből történjék. Isten a világot az ő szeretetével ajándékozta meg, mikor Fiát a földre küldte. E szeretet iránti hálaadás indítsa kezünket, szívünket és elménket mások megsegítésére, a Testvér javára és Isten nagy nevének dicsőségére.

A pénzadományokat az istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. Dr. Joó Sándor prédikációs köteteinek teljes bevételét lánya, Prof. Joó Imola, erre a célra ajánlotta fel. Így kérlek mindnyájatokat, hogy az adományok átnyújtásakor, vagy a könyv vásárláskor gondoljatok arra, hogy a meghirdetett gyűjtés jó célt szolgál és szükségben segít asszonytestvérünknek és családjának.

Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót mennyei dicsőségének tárházából gazdagon.

* * * * *

4. Advent - Idősek adventje

4. advent ünnepén, 2012. december 23-án 14.00 órakor kezdődik a magyar református istentisztelet.

Erre az alkalomra hívunk minden kedves idős, agg gyülekezeti Testvérünket, hogy a gyülekezeti teremben terített asztalok mellett egy közös adventi délutánt tölthessünk együtt beszélgetve a régmúlt Karácsonyokról, meghallgatva visszaemlékezéseiket. Szeretnénk éreztetni gyülekezetünk idős generációjával is, hogy mennyire fontosak számunkra. Sokat jelent az, hogy közöttünk vannak és életük harcaiban megtapasztalt isteni gondviselést, ezekből fakadó bölcsességeket velünk megosztják, nekünk továbbadják.

A szeretetvendégségekhez várjuk Testvéreink szíves segítségét és hozzájárulását.

* * * * *

3. Advent - Adventi ünnep az „EUROPA”-CLUB tagjaival

Hagyományos, közös adventi, elő-karácsonyi ünnepségre és hangversenyre hívunk minden kedves Testvérünket 2012. december 16-án 17.00 órakor templomunkba.

Adventi istentiszteletet követően ünnepi hangversenyt ad a Kisharang együttes, mely 2004-ben alakult a Miskolci Egressy Béni Zeneiskolán Lajhó Gyula vezetésével.

Valaha a harang fontos szerepet töltött be egy közösség életében. Zúgása a templomba invitált, hírt adott a fontos eseményekről. A harang mai napig az ünnep szimbóluma. Megjelenik a karácsonyi képeslapokon, az ünnepre hívogatás, az áhítat, a szeretet jelképe. Kézi harangot is először templomban használtak, hogy a harangozó a templomtoronyból magával vihesse. S lám, a szakértelem és a csodálatos kezek, hangszerré változtatták ezt az egyszerű eszközt. A különböző méretű csengettyűk kromatikusan hangoltak, tiszta harmóniájuk gyönyörködtetik a hallgatóságot.

A templomi ünnepet követően szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a gyülekezeti teremben.

* * * * *

2. Advent - Családi istentisztelet

„Egy csillag útnak indul,egy istálló pedigaz ember álmain túl csodával megtelik“
(Füle Lajos: Karácsony)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2012. december 9-én 17.00 órai kezdettel családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyermekek adventi műsorral örvendeztetnek meg bennünket.

Ünnepeljünk együtt gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekért, melyek családokat, generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

* * * * *

1. Advent - gyermekek templomi főpróbája

"Szenteltessék meg a neved ez ünnepen,
Karácsony elmúlik, de Te maradj velem!"
(Részlet, Kárász Izabella: Jászol mellett)

Kedves Gyermekek és Szülők! Kedves Gyülekezeti tagjaink!

Rendkívüli alkalomra hívogatunk benneteket 2012. december 2-án, advent 1. vasárnapján, délután 17.00 órai kezdettel templomunkba.

Közös adventi imádság után gyermekek és a fiatalok adventi műsorának főpróbáját tartjuk.

Várunk minden gyermeket és fiatalt a főpróbára, aki szerepel a karácsonyi-adventi műsorban 2012. december 9-én a családi istentiszteleten.

Kedves szülők, nagyszülők, keresztszülők! Töltsük együtt advent 1. vasárnapját adventi és karácsonyi énekeket énekelve a gyermekekkel a református templomban!

Békességben, meghittségben teljes adventi napokat kívánunk minden kedves Testvérünknek!

Karvansky Mónika

* * * * *

Meghívó ünnepi ökumenikus imaórára 2012. november 10-én

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2012. november 10-én 15.00 órakor kezdődően Bad Deutsch Altenburgba a Marienkirchében tartandó ünnepi ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja mellett az ünnepi megemlékezésre.

Üdvözlést mondanak
Dr. Smuk András, az „Europa”-Club elnöke, Ernest Windholz, Bad Deutsch-Altenburg polgármestere, Balint Pavel, Bad Deutsch Altenburg katolikus lelkésze, esperes.

A templomi ökumenikus liturgia alkalmán szolgál
Herdics György apát (Pozsony), Kiss Miklós evangélikus lelkész (Mosonmagyaróvár), Karvansky Mónika református lelkész (Bécs)

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a Dunaszerdahelyi Szent György Kórus és Maczkó Mária népdalénekes.

A kopjafánál ünnepi beszédet tart Tőkés László és szaval Mentsík Szilvia

„Kegyelmes Atyánk! Népek közé szórva,
„Tebenned bíztunk eleitől fogva!”
Add, éljünk egymásért és senki ellen,
Bárhol a földön, de Isten közelben!”

A templomi imaóra és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar nagykövet ünnepi beszédet mond. Az est fogadással zárul.

Az „Europa” Club autóbuszt indít Bécsből, a Schwarzenbergplatz 16. Szám elől 13.30 órakor. Jelentkezni lehet a +43 1 77 44 219-es telefonszámon Smuk Andrásnál. Úti díj 5,00 Euro.

* * *

Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden halandók útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Mikor a gyász és az emlékezés fájdalma járja át lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk reménységgel megváltó Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(János evangéliuma 11. vész 25. vers.)

* * * * *

Vendégünk a Dunamocsi Református Gyülekezet

012. október 21-én gyülekezetünk vendége lesz a felvidéki Dunamocsi Református Gyülekezet.

M E G H Í V Ó

Ez alkalomból szeretettel hívjuk minden kedves Testvérünket
2012. Október 21-én 17.00 órai kezdettel az istentisztelet alkalmára
és az azt követő szeretetvendégség közösségébe.

Az istentiszteleten Dobai Sándor esperes úr szolgál közöttünk az Isten igéjének hirdetésével és a dunamocsi gyülekezet fiataljai pedig az ének és dicséret szavával.

A szeretetvendégség terített asztalaihoz kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását (szendvics, sütemény). A segítő kezek munkáját pedig 16.00 órától várjuk a gyülekezeti teremben.

"A vendégszeretetről el ne felejtkezzetek, mert ez által némelyek, tudtukon kívül, angyalokat vendégeltek meg"
(Zsid 13:2).

Rövid bemutató vendégeinkről

A dunamocsiak valamikor a 16. század közepén fogadták el a reformátorok tanítását, amit a római egyház nem nézett tétlenül. Őseinknek is bőségesen kijutott a zaklatásokból, a lelkészek elűzéséből, az árvaságból, a templom elvételéből. Az esztergomi hercegprímás közelsége miatt itt még a Türelmi Rendeletet is később érvényesítették. Mai templomunk 1860-ban épült, református templomaink közül ez az egyik legnagyobb a Felvidéken. A templom tornyát a 2. világháborúban felrobbantották, tönkre téve ezzel a karzatot az orgonával együtt. Az építés 100. évfordulójára sikerült a helyreállítást befejezni. 2010-ben szenteltük ismét újjá a kívül-belül felújított templomot. Iskolaépületünk - ma az Immánuel Gyülekezeti Ház - száz éves. Parókiánk az 1964-es árvíz után épült, mivel a régi, akkor már száz éves épület súlyosan megrongálódott.

Gyülekezetünknek ma 460 teljes jogú tagja van. A gyülekezet élén 2 gondnok, 14 presbiter és 8 pótpresbiter áll. Istentiszteletet vasárnap délelőtt tartanak; vasárnapi iskolát a gyermekeknek istentisztelet után. További alkalmak: bibliaóra, ifjúsági bibliaóra, énekkar, hittan és konfirmáció-oktatás, nyári gyermektábor, csendesheti kirándulás a gyülekezet ifjúságával.

(Dobai Sándor esperes úr beszámolója alapján)

* * * * *

Hívás Isten igéjének hallgatására

Hívás Isten igéjének hallgatására

„Csak Istennél csendesül el lelkem, tőle kapok reménységet.
Csak ő az én kősziklám és szabadítóm, erős váram, nem ingadozom.
Istennél van segítségem és dicsőségem, erős sziklám és oltalmam az Isten.
Bízzatok benne mindenkor, ti népek, öntsétek ki előtte szíveteket,
Isten a mi oltalmunk!”
(Zsoltárok könyve 62,6-9)

„Itt van az ősz, itt van újra…” ismerjük Petőfi Sándor versének kezdősorát. A nyári hónapok után Isten kegyelméből az ősz idejébe lépünk, ami gyülekezetünk életében azt is jelenti, hogy hagyományainkhoz híven megkezdjük rendszeres istentiszteleti rendünket. Vasárnaponként, kivéve a hónap első vasárnapját, délután 17.00 órai kezdettel a Bécs-Belvárosi református templom harangjai a magyar istentisztelet alkalmára hívogatnak felnőttet és gyermeket egyaránt. A harang szava hív mindnyájunkat az Isten előtti elcsendesedésre, könyörgésre, hálaadásra, hitbeli növekedésre, a gyülekezet közösségébe.

Gyertek és tapasztaljátok meg Testvéreim, hogy az Úr, a mi Istenünk, igéje által megerősít, felüdít, reménységgel táplál. Legyen ünnep a hétköznapok után a vasárnapi istentisztelet, a lelki elcsendesedés és a testvéri találkozás. Erre hívunk mindnyájatokat, hogy megtapasztalhassátok és megélhessétek azt a békességet és szeretetet, amit csak a mi jóságos Istenünk adhat az ő Szent Fia által mindnyájunknak.

* * *

Feladatot kaptunk Urunktól a tesvéri szeretet jegyében

„Szeretett testvérem, hűségesen jársz el mindabban, amit a testvérekért teszel, még az idegenekért is…
Nekünk tehát fel kell karolnunk az ilyeneket, hogy munkatársakká legyünk az igazságban.”
(János harmadik levele 5.és 8.versei)

Tapasztaltuk Testvéreim mindnyájan az utóbbi időben, hogy gyülekezetünkben a régiek mellé új testvérek ültek a templompadokban. A világban történő változások, a társadalmi, gazdasági folyamatok hatására sokan vállalták az új életnek és otthonnak megteremtését szülőhazájuktól messze, idegen földön, többek között itt, Ausztriában is. Ebben a történelmi időben, jelenünkben, nekünk is feladatot jelöl ki az Úr a testvéri szeretet jegyében. Legyen nyitott a szívünk a hozzánk látogató testvérek befogadására, hívására. Segítsük őket egy jó szóval, köszöntéssel, hogy otthont találjanak közösségünkben. Így kérlek szeretettel mindnyájatokat, hogy tartsuk feladatunknak azt, ha új arcot látunk, megszólítsuk, behívjuk az istentiszteletek utáni közös beszélgetések alkalmára. Ha tanácsot, segítséget kérnek tőlünk, igyekezzünk segítségükre lenni. Gondoljunk vissza azokra az időkre, amikor nekünk volt szükségünk egy befogadó hívásra, amikor egy kedves szó, segítő jobb érkezett hozzánk. Ha pedig ez a mi életünkben nem így lett volna, akkor gondoljunk arra, milyen rossz is volt az. Indítsa szívünket a közösség vállalására az új testvérekkel az a csodálatos dolog, mikor az úrvacsora közösségében Krisztus által egy testté formálódunk és a gyülekezet tagjain kiformálódik Krisztus arca.

„Asztalodnál egyesítsél minket szívben, lélekben; Magas célunkra segítsél, s köss össze szeretetben, hogy így imádva Atyánkat, szeretve embertársunkat kövessük nyomdokodat, s nyerjük meg országodat!”
(MRÉ 262.dicséret 12. vers)

Karvansky Mónika, református lelkész

* * * * *

MEGHÍVÓ - 2012. június 17.

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2012. június 17-én 17.00 órai kezdettel az istentiszteletünkre, melynek keretében vendégeink, a biharvajdai református gyülekezet kórusa szolgál Istent dicsőítő énekekkel és zsoltárokkal.

Felhívjuk a Testvérek figyelmét, hogy a kórus megvendégelésére az istentisztelet előtt 16.00 órai kezdettel kerül sor.

Biharvajda színmagyar település Romániában, Nagyváradtól 28 km-re, északra található a Berettyó folyó északi partján. Ősi település, templomának első maradványai az Árpádkorból valók (12. század.) A biharvajdai református gyülekezet mintegy 460 tagot számlál. Az egyházközség kórusa néhány éve alakult meg. Tagjai lelkesen énekelnek – főleg ünnepi istentiszteleteken illetve gyülekezeti események alkalmával.

Kérjük Testvéreinket, hogy mindkét szeretetvendégség terített asztalaihoz járuljanak hozzá szendviccsel, süteménnyel, pogácsával.

* * * * *

MEGHÍVÓ - 2012. június 24.

„Én azonban nem kívánok mással dicsekedni, mint a mi Urunk Jézus Krisztus keresztjével, aki által keresztre feszíttetett számomra a világ, és én is a világ számára.“
(Galata levél 6,14)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2012. június 24-én a nyári szünet előtti utolsó istentiszteletünkre.

Ez alkalommal szeretnénk köszönteni egy kis ünnepség, szeretetvendégség által
nagytiszteletű Soós Mihályt,
az ausztriai magyar református diaszpórában közel 6 évtizede szolgáló lelkipásztort.

Isten elhívott szolgáját emberszeretete, mély istenhite vezette hivatásában. Életét az ausztriai magyar református szolgálatra tette fel, munkáját az Úr gazdag áldása kísérte. Ezért a szolgálatáért 2012. június 25-én 15.00 órakor Magyarország kitüntetését, a Magyar Arany Érdemkeresztet veheti át Magyaroszág Nagykövetségen Bécsben Szalay-Bobrovniczky Vince rendkívüli és meghatalmazott nagykövet úrtól.

* * * * *

Templomok hosszú éjszakája
Lange Nacht der Kirchen

„Hiszen valamennyien a világosság és a nappal fiai vagytok, nem vagyunk az éjszakáé, sem a sötétségé.”
(1.Thessz. 5,5) – 2012-es vezérige

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2012. június 1-én az esti órákban a református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.

A Magyar Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 20.00 órakor kezdődik.

Handl György, gyülekezetünk kántora orgonajátékát hallhatjuk.

A Belvárosi Református Templomban mind a négy gyülekezet bemutatkozik rövid műsorával, együtt ünnepel az osztrák, az angol, a tajvani és a magyar gyülekezet. Pünkösd táján csodálatos kegyelem átélni, hogy Testvéreink más nyelveken bár, de ugyanazt az evangéliumi örömhírt vallják magukénak, mint mi. Áldott legyen az Úr, hogy a nyelvek sokféleségében az Ő Igéje által, Krisztusban egységre von minden népeket. Ennek a közösségnek a megélésére buzdítunk mindenkit és hívunk erre a különleges alkalomra.

* * * * *

MEGHÍVÓ - 2012. június 10.

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2012. június 10-én délután 17.00 órai kezdettel az istentisztelet közösségébe.

Ez alkalommal Istennek Igéjét dr. Czíria János-Jochanan nyugalmazott lelkipásztor hirdeti közöttünk.

Dr. Czíria János 1963-ban menekültként érkezett Ausztriába. Menekülésének okát így írja le:

Budapest: ”…A tényleges szituáció azonban az volt, hogy nem hallgattam el, hogy az egyház nem adhatja fel semmi körülmények között Jézus missziói parancsát: Elmenvén azért, tegyetek tanítványokká minden népet.. (Máté 28,19). Így lett egy teológiai kérdés politikai kérdéssé a kommunisták szemében, és a püspöknek ki kellett vizsgáltatnia az ügyet…“

Ausztria-Bécs: „Ekkor találkoztam először az akkori bécsi magyar ref. lelkésszel, Soós Mihállyal, aki mellénk állt és főleg erkölcsileg támogatott... Az év, 1964 nyarán, megemlített minket G. Laernoes holland úr előtt... Találkozásunk alkalmával Laernoes úr felajánlott nekünk holland ösztöndíjat és segítséget abban, hogy Hollandia menekültként befogadjon. Így kerültem 1965 tavaszán Hollandiába... Így lettem én holland ajkú ref. lelkész 34 esztendőn keresztül. Nyugdíjazásom után Magyarországra költöztünk. Ez év tavaszán sikerült 48 esztendő után ismét találkoznom Soós Mihály lelkésszel és kedves nejével. Annak idején, 1964-ben többször is szolgáltam Bécsben az ő kérésére. Örömmel élek a lehetőséggel, hogy annyi sok esztendő után ismét szólhatom Isten Igéjét Bécsben az ott élő magyar ajkú reformátusok között.“ Dr. Czíria János-Jochanan bemutatkozó leveléből idézve.

* * * * *

Meghívó - 2012. május 13.

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2012. május 13-án délután 17.00 órai kezdettel

Anyák napján családi istentiszteletünkre.

„Te alkottad veséimet, te formáltál anyám méhében.”
( 139. zsoltár 13.v.)

Rendhagyó módon az igehirdetés nemcsak a felnőttekhez, hanem a gyermekekhez is szól, melynek témája: „Értékes vagy”.

Az istentisztelet után hagyományainkhoz híven a gyermekek a hitoktatóinkkal köszöntik az édesanyákat, a nagyanyákat, a keresztanyákat, gyülekezetünk nőtestvéreit verssel és énekkel. Majd egy szál virág átnyújtásában fejezik ki szeretetüket, örömüket.

* * * * *

Meghívó - 2012. február 19.

Szeretetkötelék, mellyel Isten az embereket egymáshoz köti és áldásával kíséri a családban
Házasság hete gyülekezetünkben – Családi élet értékei és ajándékai címmel

2012. február 12-én és 19-én gyülekezetünkben a Házasság hete jegyében szól hozzánk Isten igéjének üzenete és 2012. február 19-én az istentiszelet után Szentgróti Tünde előadását hallhatjuk majd e témában.

2012. február 10-19 között rendezik Magyarországon a Házasság hete rendezvénysorozatot immár ötödik alkalommal.

A „házasság hete” mozgalom több, mint egy évtizede indult el Nagy-Britanniában Richard és Maria Kane kezdeményezésére. Fő célkitűzése, hogy újszerű és kreatív módon ismertesse meg az emberekkel azokat a hagyományos értékeket és bibliai alapelveket, amelyeknek alkalmazása sikeressé és örömtelivé teheti házasságokat. Azóta több ország csatlakozott a mozgalomhoz, és minden évben február 14-e, azaz Valentin-nap környékén a szervezők egy hétig a házasság fontosságára irányítják az emberek figyelmét változatos programok szervezésével, illetve riportok, előadások, cikkek közzétételével. A rendezvények arra kívánják felhívni a figyelmet, hogy az egészséges házasság milyen fontos, és egyben milyen előnyös is az egész társadalom számára.

A házasság hete olyan széles körű összefogásra törekszik, mely gyakorlati példamutatással, tudományos kutatások eredményeivel, bibliai és erkölcsi érvekkel támasztja alá a házasság örökkévaló értékét. Bátorít minden olyan helyi kezdeményezést, amely hidat épít az adott közösség környezetében élő házaspárok és családok felé, amely segíti életüket, boldogulásukat. Nyíltan beszél a házasság mindennapi valóságáról, örömeiről és feszültségeiről. Igyekszik bölcs és gyakorlati tanácsokkal ellátni a házasokat és házasulandókat, valamint a teljes helyreállás reményét ébren tartani azokban, akiknek a kapcsolata válságban van, illetve valamilyen ok miatt megszakadt. (Forrás: www.hazassaghete.hu)

M E G H Í V Ó

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Női Köre a magyarországi Házasság Hete rendezvényhez kapcsolódóan szeretettel meghívja Önt és kedves ismerőseit

Szentgróti Tünde pszichológus, szupervizió alatt álló pár- és családterapeuta
Családdinamika – A családi együttélés művészete című előadására.

Időpont: 2012. február 19-én (vasárnap) 18. órakor
Helyszín: Református templom (1010 Wien, Dorotheergasse 16.)

Az előadást követően az előadó szívesen válaszol a hallgatóság kérdéseire és lehetőséget ad négyszemközti beszélgetésre is. Az előadás és azt követő beszélgetés ideje alatt a gyermekek részére kézműves fogalkozást tartunk a gyülekezeti teremben.

Szentgróti Tünde egyetemi diplomáit a Veszprémi Egyetem Pedagógiai Karán és az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Karán szerezte. Szakterülete a kötédéselmélet, a felnőtt kötődési stílusok, valamint a gyász- és veszteségfeldolgozás. Bécsben a Rudolfinerhaus szülésfelkészítő programjának keretében tart előadásokat a korai anya-gyerek kapcsolatról, illetve a gyermek születése kiváltotta párkapcsolati változásokról. Önismereti és személyiségfejlesztő csoportokat, work shop-okat vezet. Bécsben szupervízió alatt álló pár- és családterapeutaként (Magyar Családterápiás Egyesület képzési rendje) és pszichológusként folytat magánrendelést és terápiás tevékenységet (magyar és német nyelven).

* * * * *