Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Családi istentisztelet karácsonyi dallamokkal

Karácsonykor csillag gyúlt ki Betlehem felett. Betlehemi istállóban Jézus született.
Karácsonykor szívetekben legyen szeretet. Jézus útján járjatok, mert Istenhez vezet.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait
4. advent vasárnapján, 2021. december 19-én 17.00 órai kezdettel
a hagyományos adventi-karácsonyi családi istentisztelet alkalmára.

A gyermekek és ifjak ünnepi műsorát követően
FISCHER ANNA operaénekes és HANDL GYÖRGY orgonaművész előadásában

karácsonyi énekeket hallhatunk orgonajáték kíséretében.
Többek között elhangoznak a jól ismert karácsonyi dallamok:
Pásztorok, Pásztorok; Csendes éj; Mennyből az angyal; Itt állok jászolod felett; Ó, szép fenyő…

Az év egyik legkedvesebb alkalma a karácsony előtti családi istentisztelet, mikor a gyermekek és ifjak szavalatait halljuk, együtt énekeljük a jól ismert adventi és karácsonyi énekeket, ajándékot osztunk a gyermekeknek. A csillogó és örömkönnyekkel megtelt szemek, az ünnepvárás közös élménye, a vidám gyermekarcokon, a boldog szülők, nagyszülők, gyülekezeti tagok arcán sugárzik, hogy valami csodának, ünnepinek a részesei vagyunk így együtt. Istennel és Istenben megélt öröm ez, mikor Jézus Krisztus születését együtt ünnepeljük a templomban, a közösségben.

Próbák: 2021. december 12-én 17.00 órától a gyülekezeti teremben, december 19-én 16.00 órától a templomban. Azokat a gyermekeket és ifjakat is várjuk, akik nem tudnak részt venni a próbákon, de szívesen előadnának egy karácsonyi verset, éneket.

* * * * *

MEGHÍVÓ - „Karácsonyi oratóriumok és kantáták”

ünnepi koncert a bécsi Zeneakadémia növendékei előadásában

2021. december 18-án 16.00 órai kezdettel a Bécs-Belvárosi református templomban

JULIA BAUER-HUPPMANN professzorasszony növendékeit
HANDL GYÖRGY orgonaművész kíséri

Az ünnepi műsorban többek között elhangzik majd:
Schütz – Weihnachtshistorie, Telemann: Weihnachts- und Adventskantaten,
Bach - Karácsonyi oratóriuma – részletek, áriák

Kérjük a Testvéreket a korlátozott helyek száma miatt a részvételi szándék előzetes bejelentésére.
A belépés ingyenes, adományokat a fellépők örömmel fogadják!
A koncerten való részvétel a jelenleg érvényben levő 2G-szabályhoz kötött!

* * * * *

ADOMÁNYOK GYŰJTÉSE – ÚRVACSORAI KISKELYHEK

Az elmúlt másfél évben a járványhelyzet miatt voltak olyan ünnepi alkalmak, mikor az úrvacsora közösségében nem részesülhettünk, vagy csak nagyon szigorú feltételek mellett vehettük magunkhoz az úrvacsora szent jegyeit. A közös kehelyből részesülés előre láthatóan több évig nem lehetséges. Ezért gyülekezetünk részére szeretnénk további úrvacsorai kiskelyheket készíttetni, hogy az úrvacsorai bort méltóképpen szolgáltathassuk ki a Testvéreknek.

Az úrvacsorai kiskelyhekre adománygyűjtést hirdetünk, valamint a Reformációi ünnepi istentisztelet perselypénzét is e célra különítjük el. A konfirmandusok családjai Isten dicsőségére szánt adományait is az úrvacsorai kiskelyhek készíttetésére ajánlották fel.

Szeretnénk megköszönni mindazoknak, akik eddig adományaikkal hozzájárultak a gyűjtéshez, és szeretettel várjuk mindazon Testvérek adományát, akik szívesen támogatják a gyülekezet e közös ügyét.

* * * * *

REFORMÁCIÓ – KONFIRMÁCIÓ – ÚRVACSORA

ÜNNEPI ISTENTISZTELET – 2021. október 31. – 17.00 óra

Az elmúlt hónapokban a konfirmációi felkészülés, az Isten igazságaival való ismerkedés, a hit útján járás, a személyes hitélmények, a Szentírással, mint az élet könyvével való találkozás, a régi zsoltáraink, egyházi dicséreteink dallama és üzenete, református vallásunk alappilléreinek megismerése, Jézus Krisztus követése, és sok más hitépítő és hitmélyítő mozzanat töltötte be a vasárnap délutáni alkalmak idejét.

Október 31-én, a Reformáció ünnepén gyülekezetünk ifjai vallás tesznek hitükről az ünnepi istentisztelet keretében.

Mit hiszel a közönséges keresztyén anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia a világ kezdetétől annak végéig az egész emberi nemzetségből Szentlelke és Igéje által magának gyülekezetet gyűjt egybe, azt oltalmazza és megőrzi. És hiszem, hogy annak én is élő tagja vagyok és örökké az is maradok.

Négy ifjú immár készen áll, hogy a Reformáció ünnepén vallást téve hitükről elkötelezzék magukat Jézus Krisztus követésére, a hit útján és a református vallásban való megmaradásra, a gyülekezet közösségében vállalt szolgálatok végzésére.

Legyünk hitvallástételüknek tanúi, gyülekezetként álljunk mögöttük, hordozzuk imádságban őket, hogy közösségünk és anyaszentegyházunk általuk is bővüljön, kiteljesedjen, és mint Krisztus testének élő tagjai, együtt dicsérhessük és áldhassuk a Szentháromság egy, örök és igaz Istent.

Az ünnepi istentisztelet után a konfirmandusok és szüleik a templomudvaron megrendezésre kerülő szeretetvendégség közösségébe hívják a Testvéreket.

* * * * *

F E L H Í V Á S

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk a Testvérek figyelmét gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is gyülekezetünk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2021”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi támogatást, valamint minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk!

* * * * *

A nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége Presbiteri és ifjúsági konferenciái – online

A nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra évtizedekre visszatekintve virágvasárnapi hétvégén és a nagyhéten tartotta hagyományos Ifjúsági és Presbiteri Konferenciáját a németországi Holzhausenben. Az elmúlt két évben a koronajárvány miatt ezek a tervezett és várt személyes találkozók, lelki alkalmak elmaradtak. 2020 tavaszán a járvány kitörése felkészületlenül ért mindnyájunkat és a konferenciákat le kellett mondani, 2021-ben reméltük, hogy a találkozókat megtarthatjuk, de sajnos mégsem valósulhatott meg a nyugat-európai magyar diaszpóra találkozása Németországban. A szervező bizottságok összefogásának köszönhetően 2021-ben, ha személyesen nem is, de a virtuális térben találkozhatunk és részt vehetünk az Ifjúsági és Presbiteri konferencián.

EURÓPAI MAGYAR EVANGÉLIUMI IFJÚSÁGI KONFERENCIA - 2021. június 4-6.
A SZENTLÉLEK MŰKÖDÉSE

PROGRAM:
2021.06.04. – 17.00 - 20.00 – megnyitó, bibliatanulmány, beszélgetés, bemutatkozás
2021.06.05. – 08.30 – 20.30 – reggeli áhítat, bibliatanulmány, előadások, virtuális kávézás, csoportbeszélgetés, tini és ifi program kultúrest – beszélgetés Gárdonyi Zsolttal, Pilinszky-est
2021.06.06. – 10.00 - 11.00 – A Presbiteri és Ifjúsági Konferencia közös istentisztelete, úrvacsora

PRESBITERI KONFERENCIA – 2021. június 6.
„Gyülekezeti élet a koronajárvány árnyékában a diaszpórában – orvosi szemmel”

PROGRAM:
2021.06.06. – 10.00 - 11.00 – A Presbiteri és Ifjúsági Konferencia közös istentisztelete, úrvacsora
2021.06.06. – 15.00 – 16.00 – Megnyitó, bemutatkozás, üdvözlések
2021.06.06. – 16.15 – 18.00 – Dr. med. Bereznai Benjamin előadása – megbeszéléssel
2021.06.06. – 19.00 – 20.30 – Kiértékelő beszélgetés, tervezés a 2022. évre, a konferencia bezárása áhítattal

A konferenciák a zoom online közvetítéssel kerülnek megrendezésre, melyre 2021.05.31-ig lehet jelentkezni az iren.jasko@moose.co.uk e-mail címen, vagy a lelkipásztor elérhetőségein. A jelentkezést követően a csatlakozáshoz szükséges linkeket az érdeklődők számára megküldjük.

Ilyen módon is megtapasztalhatjuk Isten gondviselését, hiszen az online térben még többen találkozhatunk, épülhetünk lelkileg, gyarapodhatunk hitben és ismeretben. Így mindazok az érdeklődők is bekapcsolódhatnak, akik eddig nem ismerték ezeknek az alkalmaknak a hátterét, lelkiségét, közösségét. Reménység szerint így a 2022-re tervezett holzhauseni személyes találkozásnál új résztvevőkkel, érdeklődőkkel is találkozhatunk majd.

A konferenciák meghívóit az alábbi linkeken is elérhetik:
https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/europai-magyar-evangeliumi-ifjusagi-konferencia-2021/
https://reformatus.hu/egysegben/esemenyek-gyujtooldal/europai-diaszpora-esemenyek/presbiteri-konferencia/

* * * * *

Anyák napi ifjúsági és gyermekműsor – családi istentisztelet

A hagyományos családi istentisztelet megtartására készülünk Anyák napja alkalmából 2021. május 9-én. Erre az alkalomra újra egy ünnepi köszöntőt szeretnénk tartani a gyermekek és ifjak előadásában. Kérjük, jelezzék a lelkipásztor felé a részvételi szándékot, ha a gyermekük, az unokájuk, az ifjúság szívesen részt venne ezen az ünnepi előadáson.

Köszöntsük együtt a templomban az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat és adjunk hálát értük Istennek ezen a szép családi istentiszteleten!

* * * * *

Konfirmációi előkészítő – konfirmáció 2021

Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik magyar nyelven szeretnének hitükről vallást tenni Bécsben 2021 októberében a Reformációi istentisztelet keretében.

A konfirmációoktatás időpontjai: 2021. május 16-án és május 30-án 15.30 órakor a templomban!

* * * * *

Megemlékezés nemzeti ünnepünk alkalmából: március 15

2020-ban a járvány miatt éppen a Március 15-i nemzeti ünnepünk nagyszabású megemlékezését kellett legelőször lemondanunk. A gyülekezeti tagok aktivitásának köszönhetően szűk körben, mégis méltóképpen tudtunk emlékezni erre a kiemelkedő nemzeti ünnepünkre.

2021-ben is csak ilyen formában van lehetőségünk emlékezni, ezért szeretettel várjuk azon gyülekezeti tagjaink jelentkezését, akik a megemlékezés alkalmán szívesen részt vennének.

Jelentkezés: a lelkipásztor elérhetőségein, az istentiszteletek előtt/után.

* * * * *

Konfirmációi előkészítő – konfirmáció 2021

Szeretettel várjuk azoknak a fiataloknak a jelentkezését, akik magyar nyelven szeretnének hitükről vallást tenni Bécsben 2021 októberében a Reformációi istentisztelet keretében. Felnőtt konfirmációoktatásra is van lehetőség. A jelenleg érvényben levő rendeletek értelmében még nem tarthatunk konfirmációoktatást, amennyiben ez változik, a jelentkezőknek értesítést küldünk a találkozások időpontjairól.

* * * * *