Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Családi istentisztelet – anyák napja

Ki az, aki ápol születésem óta, Testemet, lelkemet a bajtól is óvja?
Ki tanított engem Isten szent nevére, S ha baj vagy bánat ér, ki ölel szívére?
Könnyes lesz a szemem, ha róla beszélek, Az én édesanyám ez az áldott lélek.
És szívemnek nincs szebb kívánsága, vágya, Csakhogy őt az Isten ezerszer megáldja.

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, családokat, ünnepelni vágyókat az immár hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára
2023. május 14-én 17.00 órától,
melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.

Várjuk az Anyák napi műsorban szívesen részt vevő gyermekek és ifjak jelentkezését.
A felkészítés és próbák időpontjai 17.00 órától a gyülekezeti teremben: 2023. április 16., 23., 30.
Főpróba: 2023.05.14. 16.00 órától a templomban.

* * * * *

Felvilágosító estek áprilisban – egyházi ügyekben

Időpontok: 2023. április 16., 23., 30. – a gyülekezeti teremben 18.00 – 18.30 között

A REFORMÁTUS vallás hivatalos megnevezése Ausztriában: Evangelisch H.B.

A Kárpát-medence különböző részeiről és egyházaiból érkeznek közösségünkbe a Testvérek. Az „otthoni” egyházak és gyülekezetek működését jól ismerik és méltán gondolják a legtöbben úgy, hogy ez a működési elv érvényes Ausztriában is. De ez nem így van, sok esetben eltérőek pl. a hivatalos egyháztagságra, az egyházfenntartói járulékra (Kirchenbeitrag), a kazuális szolgálatokra (keresztelés, esketés, temetés), magyar nyelven történő konfirmációra vonatkozó előírások rendszere.

Ezekben a kérdéskörökben felmerült többféle gyakorlati tapasztalat indított arra döntésre, hogy az áprilisi istentiszteletek után a gyülekezeti teremben felvilágosítást tartsak, valamint lehetőség legyen mindenki számára kérdéseket feltenni és ezekre választ kapni.

Konkrét példákon és eseteken keresztül is szeretnék rávilágítani az olyan helyzetekre, amikor az egyházi működés és a ránk vonatkozó kötelezettségek ismeretének hiányában problémák merülnek fel és ilyenkor már nehezebb megoldást találni, vagy segíteni az előállt helyzetben.

Ezeken a beszélgetéseken a részvétel semmilyen kötelezettséget nem von maga után, csupán szélesíti a látókört a ránk is vonatkozó ausztriai egyházi előírások terén.

Szeretettel hívunk és várunk minden érdeklődőt ezekre a kötetlen beszélgetés formájában tervezett felvilágosító estekre!

* * * * *