Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Felhívás – A Lelkigondozó Szolgálat éves fenntartói járuléka

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2014”

Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán az ausztriai magyar református diaszpóra érdekében vállaltatok

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

* * * * *

Szeretetszolgálat adventben

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.”
(Tit. 3,14)

Kedves Testvérek!

2014. karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést hirdetünk a bécsi és linzi gyülekezeteinkben. Egy erdélyi magyar református lelkészt, a 63 éves paptamási lelkipásztort, nt. Bereczki Andrást szeretnénk támogatni, akinek sürgősen térdműtétre van szüksége.

A pénzadományokat Bécsben az adventi istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. A 2014. december 14-i istentisztelet perselypénzének teljes összegét erre a célra ajánljuk fel. Linzben a karácsonyi istentisztelet alkalmával adhatják át az adakozó Testvérek adományaikat. A diakóniai gyűjtés a karácsonyi istentisztelettel zárul majd. Az adakozás alkalmával gondoljunk arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és egy szükségben levő férfitestvérünknek nyújtunk segítő kezet a keresztényi szeretet jegyében.

Az Úrra kérlek benneteket Testvéreim, hogy a Szentírás felszólítását a szeretetszolgálatra és keresztyén felmenőink példáját szem előtt tartva a karácsonyi ünnepkörben figyeljünk arra, hogy segítő cselekedetünk, adakozásunk szívből, szeretetből történjék. Isten a világot az ő szeretetével ajándékozta meg, mikor Fiát a földre küldte. E szeretet iránti hálaadás indítsa kezünket, szívünket és elménket mások megsegítésére, a Testvér javára és Isten nagy nevének dicsőségére.

Az Úr áldja meg a jókedvű adakozót mennyei dicsőségének tárházából gazdagon!

* * * * *

Karácsonyi ünnepkör gyülekezetünkben

3. Advent - Adventi ünnep az „EUROPA”-CLUB tagjaival

Hagyományos, közös adventi, elő-karácsonyi koncertre és ünnepségre hívjuk minden kedves Testvérünket 2014. december 14-én 17.00 órakor templomunkba.

Adventi istentiszteletet követően ünnepi hangversenyt ad a
VIOLINCELLO-TRIO
Wolf Anna, Bornemissza Csaba és Attila csellójátékában felcsendülnek Haydn, Popper, J.S. Bach és Vivaldi művei.

A jánossomorjai CANTO EXCOLO kamarakórus 18.00 órától karácsonyi dallamokat énekel Szabó Attila kórusvezető vezényletével.

A templomi ünnepet követően a szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a szomszédos lutheránus templom gyülekezeti termében.

* * *

4. Advent - Családi istentisztelet

„Egy csillag útnak indul, egy istálló pedig az ember álmain túl csodával megtelik“
(Füle Lajos: Karácsony)

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2014. december 21-én 17.00 órai kezdettel családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyermekek karácsonyi műsorral örvendeztetnek meg bennünket.

Ünnepeljünk együtt gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekért, melyek családokat, generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

Kedves szülők és gyermekek! A karácsonyi műsor próbája 2014.12.14-én 17.00 órától lesz a gyülekezeti teremben, a főpróbára pedig 2014.12.21-én kerül sor 16. 00 órától a templomban.

Áldott, örömteljes Karácsonyt és békés, boldog Újesztendőt kívánunk Testvéreinknek!

* * * * *

Meghívó - Könyvbemutató

BÚSLATOK – Dr. Rákos Loránt

“Jobb a szomorúság a nevetésnél; mert az orcának szomorúsága által jobbá lesz a szív.”
(Prédikátor könyve 7,3.v.)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. október 19-én 17.00 órai kezdettel az istentiszteletre, mely alkalommal
JuDr. ThDr. Rákos Loránt Phd
zsinati jogtanácsos, lelkipásztor hirdeti közöttünk Isten igéjének üzenetét.

Az istentisztelet után kerül sor a lelkipásztor 2013-ban megjelent BÚSLATOK című verseskötetének bemutatására.

Rákos Loránt, 1983. augusztus 30-án Rimaszombatban született. Általános iskoláit Rimaszécsen és Tornalján végezte. 2001-ben érettségizett Miskolcon a Lévay József Református Gimnáziumban. 2006-ban diplomázott a révkomáromi Selye János Egyetem Református Teológiai Karán teológus-lelkész szakon, majd 2011-ben a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán. A teologia és az állam- és jogtudományok doktora. A Kövecsesi, Naprágyi, Sajószentkirályi és Sajórecskei Református Egyházközségek megválasztott lelkipásztora, illetve a Szlovákiai Református Kerersztyén Egyház zsinati jogtanácsosa. Költészettel a gimnáziumi évektől foglalkozik.

Lírájára jellemző a megszomorodott emberiség lelkiségének átérzése és az Istenben felfedezett reménység meghirdetése.

* * *

A lelkipásztor-költő Búslatok című verseskötetét az érdeklődők a könyvbemutató után megvásárolhatják és dedikáltathatják a gyülekezeti teremben.

* * *

A templomi istentisztelet és könyvbemutató után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.
A szeretetvendégség előkészítéséhez a Testvérek segítségét 16.00 órától várjuk a gyülekezeti teremben.

* * * * *

Emlékező istentisztelet Varga Zsigmondra

2014. október 24-én 16.00 órai kezdettel emlékező istentisztelet tartunk a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Varga Zsigmondra emlékező szemináriumának a keretében.

Igét hirdet Horsai Ede adjunktus úr.

* * *

2014. májusában már a debreceni református teológusok és professzoraik ellátogattak hozzánk e program keretében ifj. Dr. Varga Zsigmondra emlékezve. Erről a látogatásról olvasható az alábbi beszámoló.

Koszorúzás a Reformierte Stadtkirchében a „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében –
Emlékezés a mártír ifj. Dr. Varga Zsigmondra, a bécsi magyarok lelkészére és a debreceni teológia diákjára

A „Magyar Holokauszt Emlékév” jegyében a Debreceni Református Hittudományi Egyetem „Ifj. Dr. Varga Zsigmond mártír teológus nyomában – teológiatörténeti adalékok felkutatása a nácizmus és a holokauszt idejéből” című programmal egy konkrét emberi életsors bemutatása alapján és keretében mutat rá a náci diktatúra és a holokauszt okozta tragédiákra. Ennek a programnak a keretében utazott Ausztriába 3 egyetemi professzor és 13 teológus Debrecenből. Az útnak első állomása volt 2014. május 8-án 18.00 órai kezdettel egy emlékáhítat a Bécs-Belvárosi Református Templomban. A vendégeket Prf. Dr. Johannes Langhoff a Bécs-Belvárosi református gyülekezet nevében és Karvansky Mónika az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat nevében köszöntötték, mint vendéglátók.

A megemlékezés a harangok megszólalása után templomi áhítattal kezdődött, melyet dr. Fekete Károly, a debreceni teológia rektora tartott. Az áhítat alkalmán felhangoztak egyházi zsoltáraink. Ez követően dr. Fekete Károly rektor, dr. Kustár Zoltán, az ószövetségi tanszék tanszékvezető professzora, az egyetem rektorhelyettese, dr. Baráth Béla az egyháztörténtei tanszék docense és a Teológiai Intézet vezetője koszorúzta meg az emléktáblát a diákok gyűrűjében. Mindezek után elénekeltük közösen a 90. Zsoltár 1. versét

Ifj. Dr. Varga Zsigmondot a Bécs-Belvárosi templomban végzett egyik igehirdetése után, 1944. október 19-én a Gestapo letartóztatta. A bécsi vizsgálati fogság után Mauthausen-Gusenba vitték, amely a legszigorúbb, III. fokozatú koncentrációs tábor volt. Embertelen bánásmódban részesült, így halt meg 1945. március 5-én.

Dr. Varga Zsigmond emlékét őrzi a debreceni teológia, a bécsi teológia, a magyar református szórvány és az osztrák református egyház. A 26 éves, tehetséges ifjú tudós halála tudatos sorsvállalás és teológiai meggyőződés eredménye. Ide kívánkozik a mártír teológus jelmondatának idézése: „Non videri sed esse” – „Nem látszani, hanem lenni”

Dr. Varga Zsigmondra emlékezve zárásul 1943-ban leírt prédikációjának utolsó mondatát idézzük, mely szinte prófétai látással mutat előre küzdelmes, hithű és bátor életére, így nyerve el a vértanúságnak mennyei koronáját.

„Forgassuk szívünkben, Testvéreim, a Léleknek ezt a csodálatos üzenetét és lássuk meg az Atyának Krisztusban hozzánk eljött kimondhatatlan szeretetét, mely minden ítélet, halál, küzdelem fölött felragyogtatja a hitben, tűrésben és áldozatban Vele való szövetségünk mennyei szivárványát! Ámen”

* * * * *

Hagyományos ökumenikus imaóra és koszorúzási ünnepség Bad Deutsch-Altenburgban

„Bibliás ősök sírja fölött állva,
Találjon e nép végre önmagára,
Köszönjön meg mindent a „védő karnak”
S légyen testvére magyar a magyarnak!”

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2014. november 8-án 15.00 órakor kezdődően Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében tartandó ünnepi ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja mellett az ünnepi megemlékezésre.

Ünnepi beszédet mond Kozma Imre atya
a Magyar Máltai Szeretetszolgálat vezetője

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a somorjai Híd Vegyes Kar, Hecht Anna karnagy vezetésével és Czizmadia Anna bácskai énekes.

A templomi imaórát és a templomkerti megemlékezést követően a helyi gyógyfürdő színháztermében (Kurzentrum, Ludwigstorff) nagykövetségi fogadással zárul az est.

Az „Europa”-club buszt indít Németóvárra. Jelentkezni lehet Smuk Andrásnál a +43 664 241 95 56-os telefonszámon, vagy az a.smuk@gmx.at e-mail címen.

* * *

EMLÉKEZÜNK

Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden halandók útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Mikor a gyász és az emlékezés fájdalma járja át lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk reménységgel megváltó Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.”
(János evangéliuma 11. vész 25. vers.)

* * * * *

1956 - Szabadságharc és forradalom

„Szabadság! Itten hordozák véres zászlóidat…”
(Vörösmarty Mihály, Szózat)

1956. októberében elindultak, hogy szabadságukat kivívják. Nem tudhatjuk, hogy kit, mi indított otthonából az utcára. Nem tudhatjuk, hogy ki, miből merített erőt, hogy „forradalmárként” egy jobb, biztosabb, szabadabb életért harcoljon.

Azt viszont tudjuk, hogy eggyé kovácsolódva vonult kart karba öltve a magyar nép, hogy jövőjét szabaddá tegye, leoldja a diktatúra rabbilincseit.

Majd jöttek az orosz tankok és a pesti utcán vér folyt, százezrek fogtak vándorbotot, a megfélemlítésnek nem volt határa… Mintha minden azt sugallta volna, hogy győzött az elnyomó hatalom. Egy „kis nép” szabadságvágyával kevés ahhoz, hogy egy nagyhatalmat megdöntsön.

De Testvéreim a történelem ezt a „kis népet” igazolta! Ez a nép hitte, hogy „még jőni fog egy jobb kor, mely után buzgó imádság epedez százezrek ajakán” (Vörösmarty: Szózat).

Sokan és sokat áldoztak ezért a szabadságért! Ezért becsüljük meg jól ezt, melyet mások vívtak ki, hogy a mi jövőnk jobb, szabadabb legyen.

A hősök emléke legyen áldott!

* * * * *

Konfirmáció – 2015 Pünkösd

„Aki hallja tőlem ezeket a beszédeket, és cselekszi, hasonló lesz az okos emberhez, aki kősziklára építette a házát.”
(Mt 7,24)

Ezúton meghirdetjük a magyar nyelvű konfirmáció-oktatás lehetőségét, mely 2015. januártól vasárnaponként 16.00 órától 16.45 óráig a gyülekezeti teremben lesz megtartva.

Kérjük a szülőket, keresztszülőket, nagyszülőket a keresztség alkalmával tett fogadalmuk alapján, hogy 13-15 éves ifjainkat küldjék a konfirmáció-oktatás alkalmaira.

Lehetőség van a felnőtt konfirmáció-oktatásra is. Havonta egy alkalommal tartjuk a felkészítőt a felnőttek számára.

Kérjük az érdeklődőket, hogy a lelkipásztornál jelentkezzenek, ha ifjúként, ill. felnőttként kívánnak 2015 Pünkösd ünnepén, magyar nyelven a Bécs-Belvárosi református templomban hitükről vallást tenni.

* * * * *

Visszatekintés - Előretekintés

VISSZATEKINTÉS
Eben-Haézer – A megsegítés köve

„Sámuel pedig fogott egy követ, felállította Micpa és Sén között, és elnevezte Eben-Haézernek, mert ezt mondta: Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”
(Sámuel első könyve 7,12. v.)

Kedves Testvéreink az Úr Jézus Krisztusban!
Ausztriai szórványban élő magyar honfitársaink!

Szeptember kezdetével újra rendszeresen megkondulnak a harangok vasárnap délután 17.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomban, hogy hívjanak a magyar református istentisztelet alkalmára, Isten Igéjének magyar nyelven való hallgatására, a közös elcsendesedésre, imádságra, együttünneplésre és örvendezésre.

Szeptember elején mindig egyfajta „lelki-leltárat” készítve, Isten iránti hálaadással idézem fel azt, amit a jóságos Istenünk 2013. szeptemberétől 2014. augusztusáig kirendelt, megáldott, megszentelt a közösségeinkben, Bécsben és Linzben.

Ezért is választottam vezérigének Sámuel könyvéből a megsegítés kövének üzenetét, mert ez már majdnem 3000 évvel ezelőtt is és ma is ugyanazt jelenti, ugyanarra mutat, és ugyanazt jelzi. Méghozzá ez a „lelki-leltár”, mint képzeletbeli „emlékkő” egyfajta megemlékezés egy közösség történetére, melyben felismerhető, hogy milyen csodálatos dolgot vitt végbe rajtunk újra a mi Istenünk.

2013. őszén, az „Október a reformáció hónapja jegyében”, igehirdetés-sorozattal és egy előadás keretében megemlékeztünk a Heidelbergi Káté 450. jubileumáról. A közös baráti kapcsolat jegyében az „Europa”-Clubbal együtt ünnepeltük a hagyománnyá vált ökumenikus imaórát és emlékeztünk a magyarok szimbolikus sírja mellett Bad Deutsch Altenburgban. Továbbá a közös adventi est keretében együtt gazdagodtunk a Zoboraljai Zsérei Női Kar koncertjét hallgatva, majd a szeretetvendégség keretében mélyítettük a testvéri kapcsolatokat. Gyermekeink adventi és Anyák napi előadásainak örülhettünk a családi istentiszteletek keretében. Áldott alkalmai voltak úgy a linz-leondingi, mint a bécsi gyülekezeteinknek a karácsonyi istentiszteletek és az úri szent vacsora alkalma. Az ökumenikus imahét keretében Linzben és Bécsben is együtt imádkoztunk katolikus és protestáns testvéreinkkel. Az új esztendőben, 2014. böjt idejében a „Boldog böjt” prédikáció-sorozat - a jézusi Boldogmondások igéi által készültünk a húsvéti ünnepkör áldott kairosára, ünnepi idejére. Az 1848-as szabadságharcra emlékezvén ellátogatott hozzánk Dr. Tőkéczki László főgondnok úr. Az ünnephez méltó előadásával hajthattunk fejet a nemzet hősei előtt. A Templomok hosszú éjszakája alkalmából Handl György kántorunk és Falus Anna operaénekesnő előadásában egy felemelő koncertet hallgathattunk. A pünkösdi ünnepkörben többször szolgált gyülekezeteinkben Szász Lajos, budapesti teológus.

A nyár előtti utolsó istentiszteletünkön pedig Tegyei Zoltán szervezésében fiatalokból álló kamarazenekar és kórus örvendeztetett meg bennünket egy szép komolyzenei koncerttel a XVIII. századi barokk jegyében. Mindezt pedig a nyári gyülekezeti ünnepséggel, szeretetvendégséggel zártuk a templom udvarában. Az év folyamán többször hazalátogatott Nagy Zoltán operaénekes, aki minden alkalommal szívesen énekelt a gyülekezet örömére és Isten nagy nevének dicsőségére.

Az elmúlt 12 hónap folyamán örvendeztünk a keresztelők és esküvők alkalmán, vigasztaltuk a szeretteiktől búcsúzókat, áldottunk meg házassági évfordulót, nemzeti ünnepeink alkalmán volt konfirmandusaink szereplésével is emlékeztünk, látogattunk beteget, magányost, özvegyet és árvát. A szeretetszolgálat, a diakónia által segítettünk elesetteket, családokat, nélkülözőket. Mindezek mellett az Úr pedig napról napra növelte a gyülekezeteinket új tagokkal, új testvérekkel.

Minden kedves Testvérünknek szeretném megköszönni az egész évi szolgálatát és Istennek gazdag áldását kérni életükre, akik valamilyen formában hozzájárultak az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi és linz-leondingi gyülekezetek életének virágzásához és gyümölcsterméséhez.

Köszönöm a presbitereknek, munkatársaknak, a kántoroknak, a hitoktatóknak, a szeretetvendégségek alkalmain a segítő és szolgáló kezet nyújtóknak, az adakozóknak, az érettünk imádkozóknak és mindenkinek, aki részt vett abban, hogy a „lelki-leltár emlékkövénél” lélekben és gondolatban megállva hálaadással állhatunk meg és közös imádságként mondhatjuk:
„Mindeddig megsegített bennünket az Úr!”

* * *

ELŐRETEKINTÉS

„…ilyen lesz az én igém is, amely a számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri célját, amiért küldtem.”
(Ézsaiás próféta könyve 55,11)

Az elkövetkezőkre előretekintve, reménységgel bízva az Úr ígéretében megélhetjük újra a gyülekezeti közösségben a hitnek, reménynek és a szeretetnek csodáját, melyet Igéje és Szentlelke által munkál közöttünk a jóságos Isten.

Az istentiszteletek alkalmával, a hirdetett igén keresztül erősít, bátorít, vigasztal, elhív és tartalommal tölti meg a keresztyén hívő szívét és életét. Az úrvacsorai közösségben a látható ige és Szentlelke által összeköti a testvéreket egymással és Jézus Krisztussal. Az Úr készen áll arra, hogy mennyei kincsestárának gazdagságát az elkövetkezőkben is nekünk ajándékozza.

Ennek a nagy ígéretnek a jegyében hívok Krisztusban minden kedves testvéremet a bécsi és a linz-leondingi református gyülekezetek alkalmaira.

Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *

Meghívó - Debreceni Református Kollégium Kántus kórusának vendégszereplésére

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. szeptember 14-én 17.00 órai kezdettel az istentisztelet keretében hallható énekkari koncertre a Debreceni Református Kollégium Kántus előadásában.

A kórus karnagya: Berkesi Sándor – Liszt díjas vezető karnagy

A Kollégiumi Kántust 1739-ben alapította a Debreceni Református Kollégium zseniális matematika professzora, Maróthi György. Szervezetével és szellemével ma is hirdeti a Kollégium sok évszázados diákköztársaságát, amely a kollégiumi jelmondat: „Orlando et laborando" - imádkozva és dolgozva - jegyében hitben és munkában edzett generációkat nevelt. A Kántus egyházi és világi műsora lehetővé teszi, hogy a magyar kórusmozgalom versenyein, különböző minősítésein, ünnepi koncertjein részt vehessen. Az Éneklő Ifjúság versenyein többször szerzett arany fokozatot. Minősítésük a Magyarországon elérhető legmagasabb: hangversenykórus "summa cum laude" fokozat, amelyet 1996-ban szereztek meg. A kórus repertoárja kiterjed a régi korok és napjaink egyházi és világi műveire.

A Kántus karnagya: Berkesi Sándor, Liszt-díjas vezető karnagy, főiskolai docens, egyházkerületi és kollégiumi zeneigazgató.

Számos kitüntetéssel, szakmai és egyéb díjjal ismerték el értékes munkásságát, szakmai tehetségét Magyarországon és külföldön egyaránt. Berkesi Sándor értéket megőrző, átadó és továbbmunkáló személyisége a mai magyar reformátusság elismert és tisztelt egyénisége. Isten megáldotta és felruházta azokkal a karizmákkal, amelyeket Berkesi Sándor a magyarság, a reformátusság, az ifjúság nevelésének szolgálatába állított. Életén és életművén Isten áldása sugárzik felénk.

* * *

A templomi istentisztelet és énekkari koncert után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük gyülekezeti tagjaink szíves hozzájárulását a szeretetvendégség terített asztalaihoz süteménnyel, pogácsával, szendviccsel. A gyülekezeti terem rendezésében és a szeretetvendégség előkészítésében szívesen segdékező testvéreinket 16.00 órától várjuk.

* * * * *

Meghívó - Nyári gyülekezeti ünnepség

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. június 22-én 17.00 órától kezdődő istentiszteletre, ezt követően a 2014-es esztendő első félévét bezáró

K O M O L Y Z E N E I K O N C E R T R E
A XVIII. századi barokk jegyében

MŰSOR

Georg Friedrich Händel (1685-1759): szonáta fuvolára és Basso continuora HWV359b
Georg Friedrich Händel: Where'er you walk - ária a Semele c. oratóriumból HWV58
Georg Philipp Telemann (1681-1767): Metodikus szonáta TWV41h3
Francesco Mancini (1672-1737): szonáta blockflötére és Basso continuora Nr.2
Johann Sebastian Bach (1685-1750): Schafe können sicher weiden - ária a Vadászkantátából BWV208

KÖZREMŰKÖDŐ FIATAL MAGYAR MŰVÉSZEK

Kis Réka - szoprán
Márkus Zalatnay Fruzsina - barokk fuvola
Zákányi Borbála - blockfölte
Ripka János - cselló
Tegyei Zoltán - csembaló

* * *

NYÁRI VENDÉGSÉG

A templomi ünnepi istentisztelet és koncert után megtartjuk hagyományos nyári gyülekezeti vendégségünket az udvaron.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk a szeretetvendégség alkalmára, a terített asztalok mellé.

A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával, süteménnyel. Az előkészítésben segédkezőket 16.00 órára várjuk a gyülekezeti terembe.

* * * * *

Úrvacsorai edények

„Megterítve áll előttünk a szeretet asztala;
Maga szerzé nagy Mesterünk, ki érettünk meghala:
Hogy halála érdemében, a kenyér és bor jegyében
Hit által részesüljünk, örök életet vegyünk.”

Kedves Testvérek!

Talán gyülekezeti tagjaink közül nem tudják mindnyájan, hogy gyülekezetünk nem rendelkezik saját úrvacsorai edényekkel. Minden úrvacsora alkalmával az osztrák református gyülekezet úrvacsora edényeit kapjuk kölcsön és azt használjuk ünnepi alkalmainkon.

Az utóbbi időben felmerült több esetben az a kérés, hogy kis úrvacsora-kehelyből szeretnék a Testvérek az úrvacsorai bort magukhoz venni.

A gyülekezeti vezetőség körében megfogalmazódott az az elképzelés, hogy jó lenne, ha gyülekezetünknek saját úrvacsorázó edényei lennének, úgymint egy tálca a kenyérnek, egy nagy kehely és 30 darab kis kehely.

Szeretnénk megszólítani és felkérni a Testvéreket arra, hogy egy gyűjtés által vásároljunk gyülekezetünknek saját úrvacsorai edényeket.

Ezúton meghirdetjük a saját gyülekezeti úrvacsorai edények vásárlásának céljára a Testvérek körében az adakozás lehetőségét.

Az adományokat pénztárosainknál lehet átadni és kérjük jelezni, hogy az adomány célja az úrvacsorai edények vásárlása.

Köszönjük mindazoknak, akik eddig már megtették felajánlásukat és előre is köszönjük azon Testvéreinknek is, akik hozzájárulnak majd ehhez a gyülekezet- és közösségépítő célunkhoz.

A jókedvű adakozót áldja meg jóságos Istenünk az ő mennyei kincsestárának gazdagságából!

Köszönetnyilvánítás

Ezen a helyen szeretnénk köszönetet mondani a Kövér családnak, akik több éve már rendszeresen biztosítják az ünnepi istentiszteleteink alkalmán az úrvacsorai jegyeket. Minden alkalomra a frissen sült házi kenyeret és a fehér bort adományként készítik el, és segítenek az Úr asztalának megterítésében.

A gyülekezet vezetősége és a gyülekezetünk tagjainak nevében köszönjük ezt a szolgálatot a Kövér családnak!

* * * * *

Meghívó - Családi istentisztelet - Anyák napja

„Harmatos ág friss bimbója, nyílj ki anyák napjára!
Édesanyámnak adlak át hálás szóval, kis virág.
Szirmaid édes illatja, szívem vágyát elmondja.
Téged, anyám, a jó Isten, sok-sok évig éltessen!”

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. május 11-én, vasárnap, 17.00 órai kezdettel családi istentiszteletre és a gyermekek Anyák napi köszöntőjére.

Hagyományainkhoz híven a gyermekek verssel, énekkel, imádsággal és egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, nagyanyákat, keresztanyákat.

Minden kedves Testvérünket, a gyülekezetünk családjait, kicsiket és nagyokat hívogatunk erre a szép alkalmunkra!

* * * * *

Felhívás - Gyermekalkalmak - Gyermekistentiszteletek

Kedves Szülők, Nagyszülők, Keresztszülők!

Szeretettel szólítunk meg mindnyájatokat a gyermek- és ifjúsági munkatársakkal,
Márkus Boglárkával és Márkus Csabával, Nyíri Zsuzsával,
és szeretettel hívogatjuk a gyermekeket a vasárnapi gyermekalkalmainkra
minden vasárnap 17.00 órai kezdettel (a hónap 1. vasárnapja kivételével).

Szeretnénk felhívni a szülők és a gyermekek figyelmét, hogy áprilisban elkezdjük a családi istentiszteletre, azon belül is az Anyák napi gyermekműsorra a felkészülést és a felkészítést a gyermekalkalmainkon. Erre az alkalomra is hívunk minden kedves szülőt és gyermeket!

Kedves kis műsort, Anyák napi köszöntőt készítenek elő hitoktatóink. Kérjük a szülőket, nagyszülőket és keresztszülőket, hogy hozzák el a gyermekeket, hogy felkészíthessük őket.

Anyák napi verset, éneket és imádságot tanítva szeretnék a hit és az anyanyelv szépségeit és értékeit mélyíteni bennük.

Szeretettel várjuk a gyermekeket gyermekalkalmainkra és a gyermekistentiszteletekre!

* * * * *

Meghívó - Március 15 üzenete a mai magyar reformátusság számára

„Dolgos magyarság, dalra, tettre, talpra,
Indulni vígan, bátran büszke harcba,
Tudás és munka fegyverét emelve,
Hazát szerezni újabb évezerre!“
(Juhász Gyula: Petőfi ünnepére)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2014. március 16-án a böjti istentisztelet után kezdődő előadásra, emlékezésre Március 15. alkalmából.

Az előadást dr. Tőkéczki László történész,
az ELTE egyetemi docense,
a Dunamelléki Református Egyházkerület főgondnoka tartja
Március 15. üzenete a mai magyar reformátusság számára címmel.

A templomi istentisztelet és előadás után a szeretetvendégség terített asztalaihoz hívjuk Testvéreinket találkozásra és beszélgetésre.

* * * * *

Boldog Böj

„Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítettnek…
Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent.”
(Máté evangéliuma, Hegyi Beszéd, Boldogmondások 5,6.8.)

Kedves Testvérek!

A 2014-es esztendő böjti istentiszteleteinek alkalmán a Jézusi Boldogmondások alapján Boldog Böjt címmel prédikáció sorozat hallgatására hívlak mindnyájatokat.

2014. március 9.– Az Istent kereső boldog lelki szegények
2014. március 16.– A sírók boldog vigasza és a szelídek öröksége
2014. március 23.– Az igazságot éhezők és szomjazók boldog táplálása és az irgalmasok jutalma
2014. március 30.– Az igazságért gyalázást és üldözést szenvedők boldogsága és jutalma
2014. április 13.– A tiszta szív Istent meglátó boldogsága

Miként mondja Isten boldognak a szegényeket, a szelídeket, az igazságot keresőket, a sírókat, az éhezőket, az üldözötteket? A böjti hetekben ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni a böjti istentiszteletek alkalmával. Ha voltál már síró, éhező, szomorú, vagy vágyakozol a tiszta szív, az irgalmas lét, a békességet keresők útjára, akkor szeretettel várunk alkalmainkra. Bízván abban, hogy Isten szíved kérdéseire az Ő igéi által utat mutat és az út végén együtt ismerjük fel a gyülekezet közösségében azt a csodálatos jézusi kijelentést, hogy boldogok vagyunk, mert szívünket a böjt napjaiban Isten az Ő igéi által megtisztította, nyesegette, formálta, hogy lelki látásunk által megláthassuk az Istent és annak Fiát, az Úr Jézus Krisztust.

Az Úr Jézussal való hitbeli találkozás reményében élve töltekezzünk 2014-es esztendő böjti napjaiban, hogy Húsvét ünnepén a feltámadás és az örök élet ígéretének reménysége erősödjön minél inkább lelkünkben, hitünkben és életünkben.

Karvansky Mónika, református lelkész

* * * * *

Tájékoztatás az egyházfenntartói járulékról (Kirchenbeitrag)

Általános tudnivalók

Ausztriában hivatalosan mindenkit besorolnak vallása és lakhelye alapján egy gyülekezetbe, ahol a besorolás által egyháztaggá válik. Az illetékes gyülekezet évenként kéri a hivatalos egyháztagoktól az egyházfenntartói járulék (Kirchenbeitrag) befizetését, melynek összege az éves tiszta (nettó) bevételnek 1,5%-a. A befizető számlát postai úton juttatják el az egyháztagokhoz, amit legkésőbb az év végéig be kell fizetni. Az egyházfenntartói járulék összege 400 Euro-ig adóalapot csökkentő tétel. Az ehhez szükséges igazolást az illetékes lelkészi hivatal állítja ki kérésre.

Az Ausztriai Magyar Reformtátus Lelkigondozó Szolgálat tagjait érintő tudnivalók

A Bécs-Belvárosi osztrák református gyülekezet 4 éve a magyar reformátusok által befizetett egyházfenntartói járulék 90%-át Szolgálatunk fenntartására utalja át (egy nyilatkozat kitöltése után). Ez által sikerült a 25%-os lelkészi állást is biztosítani Szolgálatunk lelkészének.

Aki nem a Reformierte Stadtkirche tagja, mégis rendszeresen látogatja alkalmainkat, részt vesz gyülekezetünk egyházi életében és szeretné az egyházfenntartói járulékával támogatni Szolgálatunkat, annak is megvan a lehetősége erre (egy kérvény és egy nyilatkozat kitöltése szükséges ehhez).

Aki nem tagja hivatalosan az Ausztriai Református Egyháznak (Evang. Kirche H.B. in Österreich) és nem fizet egyházfenntartói járulékot, mégis támogatni kívánja az AMRLSZ-ot, az alábbi bankszámlaszámra utalhatja át önkéntes adományát, vagy pénztárosainknál készpénzben is befizetheti.

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; Zweck: „adomány”

Az AMRLSz kuratóriuma tisztelettel kéri tagjait, hogy évente min. 30 Euro önkéntes adományt ajánljanak fel a gyülekezetünk fenntartására, ezáltal is biztosítva a magyar református szolgálatot az ausztriai magyar diaszpórában.

Az egyházfenntartói járulék tárgyában felmerülő kérdések esetén a lelkésznő szívesen segít az ügyintézésben (pl. elmaradás rendezése, a befizetendő összeg csökkentése, stb.).

Ezúton köszönjük mindazoknak, akik eddig is már hozzájárultak adományaikkal munkánkhoz és tisztelettel kérjük azokat a testvéreinket, akik eddig ezt még nem tették meg, hogy ők is áldozzanak arra, hogy a magyar istentiszteletek rendszeres megtartását biztosíthassuk ezáltal is.

Áldás, békesség!
A gyülekezet vezetősége

* * * * *