Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Szolgálatunk támogatása – 2024
Adományok isten dicsőségére

Kedves Testvéreink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében Testvéreink figyelmébe ajánljuk közösségünk támogatását. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a Szolgálatunk működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200;
BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich;
„Spende/2024”

Az eddig megajánlott és a további adományokért is a kuratórium hálás köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik ilyen formában is támogatják az ausztriai magyar református egyházi élet fenntartását!

Ezúton is köszönjük minden kedves Testvérünknek a támogatást, a szolgálatot és a segítséget, amivel hozzájárultak ahhoz, hogy testvéri közösségben gazdag gyülekezeti élet és ünnepi alkalmak megélői lehettünk 2024 első felében is.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Kuratóriuma

* * * * *

Ünnepi koncert és nyári gyülekezeti vendégség

M E G H Í V Ó – ÉLETÜNK FONTOS TALÁLKOZÁSAI

címmel és jegyében szeretettel hívjuk és várjuk a kedves Testvéreket a hagyományos évadzáró nyári istentiszteletre és koncertre, ezt követően a templomudvaron megrendezésre kerülő nyári vendégség alkalmára

A nyári koncert előadóművészei
FISCHER ANNA operaénekesnő és HANDL GYÖRGY orgonaművész

Zenei program:
Felix Mendelssohn-Bartholdy: B-dúr orgonaszonáta:
• 1. tétel: Allegro con brio
• 2. tétel: Andante religioso
• J. S. Bach: Ich folge dir gleichfalls – szoprán ária a János passióból
• 3. tétel: Allegretto
• Kodály Zoltán: A csitári hegyek alatt – népdalfeldolgozás
• 4. tétel: Allegro maestoso e vivace

Felix Mendelssohn-Bartholdy B-dúr orgonaszonátáját egy Bach áriával (Ich folge dir gleichfalls a János passióból) és Kodály Zoltán A csitári hegyek alatt kezdetű népdal feldolgozásával variálva hallhatják a kedves Testvérek.

Első hallásra talán nem tűnik harmonikusnak ezen darabok kevert sorrendben való előadása, de valójában nagyon is az: a magyar nyelvű mű keveredik a német nyelvű szerzők műveivel. Ez tükrözi itt létünket. A művek hangneme, különböző hangnemeket érintő útja is azonos: mindegyik B vagy F hangnemben íródott, vagy érinti azt. B-dúr hangnemben a nemes lelkű emberek szoktak megnyilvánulni. Kodály népdalfeldolgozása b-moll hangnemű, ami a lélek legbelsőbb bugyrait mutatja meg. A lassú orgona-tétel F-dúr hangnemével az este hangulatát énekli meg. Érdemes az igehirdetéshez kapcsolódó üzenetre is figyelni: a Bach áriájában a hívő ember (a passió szerint Simon Péter és egy fiatal tanítvány) Jézus-követése elevenedik fel a szemünk, fülünk előtt, a magyar népdal szövege pedig az emberi kapcsolatok egy nagyon jellemző oldalát mutatja be igen szemléletesen.

(Fischer Anna operaénekes és Handl György orgonaművész, gyülekezetünk kántora)

* * * * *

Családi istentisztelet - anyák napja

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!
Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!
(Dsida Jenő: Hálaadás)

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk tagjait, a családokat, ünnepelni vágyókat az immár hagyományossá vált CSALÁDI ISTENTISZTELET alkalmára
2024. május 12-én 17.00 órától,
melynek keretében a gyermekek és ifjak verssel és énekkel, egy szál virággal köszöntik az édesanyákat, a nagyanyákat, a keresztanyákat.

Az ORF magyarok JuniorOn szerkesztője, Nagy Alexandra is ellátogat hozzánk és beszélget a gyerekekkel és a fiatalokkal a család, a közösség fontosságáról, a hitről és Jézusról.
(A beszélgetés szülői beleegyezéssel, nyilatkozat kitöltésével kerül rögzítésre és a JuniorOn adásába.)

Főpróba: 2024.05.12. 16:00 órától a templomban
Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben

* * * * *

Diakóniai adománygyűjtés

Egy közösség ereje többek között abban van, hogy Testvérként tekintünk egymásra, Krisztus szeretetét éljük meg együtt, odafigyelünk a másikra. Ilyenkor Isten országának erői, áldásai, hatása valósággá válik közöttünk és alakot ölt bennünk. Mindenkor hálát adok Istennek azért, hogy ilyen gyülekezetnek hívott el pásztorává, ahol a körülmények és a nehézségek ellenére az evangélium örömét és a Krisztusban gyökerező hit cselekedetekben megmutatkozó erejét élhetjük meg a Krisztus test tagjaiként. A most meghirdetett diakóniai adománygyűjtés is ilyen testvéri odafordulásból, a másik iránti felelősségvállalásból és segítő szándékból fakad.

„Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Galata 6,2)

Gyülekezetünk egyik tagjának Erdélyben élő édesanyja és fiútestvére rákbetegséggel küzd. A szerény körülmények között élő beteg édesanya és fiútestvér orvosi kezeléséhez hirdetünk adománygyűjtést a gyülekezetünk körében.

Az adományokat a Testvérek elhelyezhetik az istentiszteletek után erre a célra kihelyezett perselyben, vagy banki utalással is elküldhetik támogatásukat az alábbi bankszámlára:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Diakonia-Spende”

A család nevében hálásan köszönjük az eddigi adományokat és az elkövetkezőkben adakozó Testvérek támogatását is!

* * * * *