Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

SZERETETSZOLGÁLAT ADVENTBEN

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.” (Tit. 3,14)

Kedves Testvérek!

2018 karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést hirdetünk gyülekezetünkben. Az adományokkal a 8 éves Lénárth Kevint támogatjuk, aki eddig meg nem állapított betegség miatt nem tud járni. A diakóniai adományt a kisfiú kezelésére és gyógyítatására ajánljuk fel.

A gyermekét egyedül nevelő felvidéki magyar református édesanya, Lénárth Éva, a kisfiát kezelő soproni szakorvos segítségével új lehetőséget kapott a budapesti Semmelweis szakklinikán további vizsgálatok elvégzésére és az azt követő kezelésekre.

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. Az adakozás alkalmával gondoljunk arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és a nehéz helyzetben levő családnak nyújtunk segítő kezet a keresztyéni szeretet jegyében.

A karácsonyi ünnepkörben, advent heteiben meghirdetett diakóniai gyűjtés célja, hogy az egymás iránti keresztyéni felelősség tudatában mindig egy konkrét magyar református családot, beteg gyermeket, felnőttet támogassunk. Szeretnénk, ha ez az adományozás nemcsak az anyagiakban mutatkozna meg, hanem abban is, hogy név szerint is imádságban és könyörgésben Isten elé visszük a szükségben levőt, a beteget és kérjük a testi-lelki gyógyulást számára. Hiszen Isten minket is néven szólít, személyesen ismer, és Krisztusban gyermekeiként szeret. Ezt a személyességet, ezt a név szerinti ismeretet szeretnénk a diakóniai szolgálat által is gyakorolni, mikor közösen összefogunk azért, hogy a keresztyéni szeretet jegyében ilyen módon is felemeljük, felsegítsük, támogassuk azt, aki erre rászorul.

Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, A bajt vállunkra venni e földi élten át.
(Református Énekeskönyv 455,7)

* * * * *

3. ADVENT – CSALÁDI ISTENTISZTELET – A GYÜLEKEZET KARÁCSONYA

„Angyalok szózata minket is hív, értse meg ezt tehát minden hű szív, A kisded Jézuskát mi is áldjuk, mint a hív pásztorok, magasztaljuk!”

Szeretettel hívjuk Testvéreinket 2018. december 16-án 17.00 órai kezdettel a hagyományos családi istentiszteletünkre, melynek keretében a gyermekek és az ifjak adventi-karácsonyi és betlehemes műsorral örvendeztetnek meg minket.

Gyermekekkel együtt ünnepelni, karácsonyi énekeket énekelni mindig különleges, felemelő és reményt keltő élmény. Bizonyára sok felnőttben jó érzést kelt, mikor visszaemlékezik a gyermekként megélt templomi karácsonyokra, a meghitt hangulat magával ragadó élményére. Mikor a gyermekek csengő hangjával telik meg a templomunk, előjönnek a régi emlékek, melyeken keresztül szeretet, békesség, öröm tölti el a szívünket, esetleg egy kis könnycsepp jelenik meg szemünk sarkában.

A családi istentisztelet célja, hogy a generációk emlékeket őrző és emlékeket gyűjtő közös ünnepe meghitté, örömteljessé tegye az ünnepvárás időszakát. Ünnepeljünk együtt ifjainkkal és gyermekeinkkel, hálát adva az Úrnak érettük és áldást kérve Istentől a családi kötelékekre, melyek generációkat kötnek egybe a szeretet jegyében.

Kedves szülők és gyermekek! A karácsonyi műsor próbája 2018.12.9-én 17.00 órától lesz a gyülekezeti teremben, a főpróbára pedig 2018.12.16-án kerül sor 16.00 órától a templomban.

A családi istentiszteletet követően gyermekpunccsal és mézeskaláccsal kedveskedünk a gyermekeknek és a gyülekezet tagjainak!

* * * * *

2. ADVENT – ADVENTI ÜNNEP AZ „EUROPA”-CLUB TAGJAIVAL

Hagyományos, közös adventi ünnepségre hívjuk Testvéreinket
2018. december 9-én 17.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomba.
Vendégigehirdető ft. SZENN PÉTER,
a Horvátországi Református Keresztyén Kálvini Egyház püspöke

Az istentiszteletet követően ADVENTI HANGVERSENYRE kerül sor
a révkomáromi CONCORDIA KÓRUS előadásában
STUBENDEK ISTVÁN karnagy vezényletével

A templomi ünnepet követően a szeretetvendégség megterített asztalai körül ünnepelünk tovább a szomszédos lutheránus templom gyülekezeti termében
(Dorotheergasse 18).

A szeretetvendégség előkészítésében 15.30 órától várjuk a segítőket és örömmel fogadunk az ünnepi asztalokra szendvicset, pogácsát, süteményt.

* * * * *

SZERETETSZOLGÁLAT ADVENTBEN

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.” (Tit. 3,14)

Kedves Testvérek!

2018 karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést hirdetünk gyülekezetünkben. Az adományokkal a 8 éves Lénárth Kevint támogatjuk, aki eddig meg nem állapított betegség miatt nem tud járni. A diakóniai adományt a kisfiú kezelésére és gyógyítatására ajánljuk fel.

A gyermekét egyedül nevelő felvidéki magyar református édesanya, Lénárth Éva, a kisfiát kezelő soproni szakorvos segítségével új lehetőséget kapott a budapesti Semmelweis szakklinikán további vizsgálatok elvégzésére és az azt követő kezelésekre.

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. Az adakozás alkalmával gondoljunk arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és a nehéz helyzetben levő családnak nyújtunk segítő kezet a keresztyéni szeretet jegyében.

A karácsonyi ünnepkörben, advent heteiben meghirdetett diakóniai gyűjtés célja, hogy az egymás iránti keresztyéni felelősség tudatában mindig egy konkrét magyar református családot, beteg gyermeket, felnőttet támogassunk. Szeretnénk, ha ez az adományozás nemcsak az anyagiakban mutatkozna meg, hanem abban is, hogy név szerint is imádságban és könyörgésben Isten elé visszük a szükségben levőt, a beteget és kérjük a testi-lelki gyógyulást számára. Hiszen Isten minket is néven szólít, személyesen ismer, és Krisztusban gyermekeiként szeret. Ezt a személyességet, ezt a név szerinti ismeretet szeretnénk a diakóniai szolgálat által is gyakorolni, mikor közösen összefogunk azért, hogy a keresztyéni szeretet jegyében ilyen módon is felemeljük, felsegítsük, támogassuk azt, aki erre rászorul.

Ha botlanak a gyöngék, segítsen az erős. Hordjuk, emeljük önként, kin gyöngesége győz. Tartsunk jól össze hát, tudjunk utolsók lenni, A bajt vállunkra venni e földi élten át.
(Református Énekeskönyv 455,7)

* * * * *

F E L H Í V Á S – A Lelkigondozó Szolgálat éves fenntartói járuléka

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2018”

Az év végéhez közeledvén szeretnénk megköszönni mindnyájatoknak a támogatást, a segítséget és munkavállalást, amit az év folyamán az ausztriai magyar református diaszpóra érdekében vállaltatok.

Isten gazdag áldását kérve, áldott ünnepi készülődést kívánunk gyülekezetünk minden tagjának!

* * * * *

HAGYOMÁNYOS ÖKUMENIKUS IMAÓRA ÉS KOSZORÚZÁSI ÜNNEPSÉG NÉMETÓVÁRON - BAD DEUTSCH ALTENBURGBAN

„Bibliás ősök sírja fölött állva,
Találjon e nép végre önmagára,
Köszönjön meg mindent a „védő karnak”
S légyen testvére magyar a magyarnak”!

Szeretettel hívjuk Testvéreinket Bad Deutsch-Altenburgba a Marienkirchében
2018. november 17-én, szombaton 15.00 órakor kezdődő
ökumenikus imaórára és a templomkertben a magyarok szimbolikus sírja mellett az ünnepi megemlékezésre.

A hármas-határ találkozó templomi alkalmán szolgál
Makláry Ákos görög katolikus pap (Budapest),
Nagy Péter katolikus pap (Felvidék),
Karvansky Mónika református lelkész (Bécs).

Ünnepi beszédet mond Szakolczay Lajos irodalomtörténész

Köszöntőt mond a templomban
Balint Pavel vendéglátó katolikus esperes,
Dr. Hans Wallowitsch a helyi polgármester,
dr. Smuk András az „Europa”-Club elnöke.

Az ünnepi alkalom fényét emeli még a bécsi
Liszt Ferenc Énekkar és Faragó Laura énekművész, népdalénekes.

Az „Europa”-Club buszt indít Németóvárra - Schwedenplatz 13.30 óra
Jelentkezni lehet Dr. Smuk Andrásnál: Tel.: +43 664 241 95 56, e-mail a.smuk@gmx.at

* * * * *

Emlékezünk

Novemberben egy szál virággal, koszorúval, gyertyával felmenőinkre emlékezünk, a minden halandók útján mennyei hazába tért elődök előtt fejet hajtunk. Egy régi fénykép, egy régi emlék visszahozza az Atyánál megpihent szeretteink egy-egy mosolyát, kedves szavait, öleléséből áradó szeretetet, azt a sok szép emléket, melyet tovább őrzünk szívünkben. Mikor a gyász és az emlékezés fájdalma járja át lelkünket, lássunk túl Testvéreim a sírhalom hantjain, tekintsünk reménységgel megváltó Krisztusunkra, aki nekünk is üzeni:

„Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is él.
(János evangéliuma 11. vész 25. vers.)

* * * * *

Gyülekezetunk helyzete

„Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekednivalóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.” (2Kor 7,4)

Aki ellátogat a Bécs-Belvárosi református templomba és részt vesz a magyar istentiszteleten, külső szemmel szemlélve egy bensőséges, Isten Igéje körül elcsendesedő közösségbe érkezik, ahol az istentisztelet szép renddel és jól szervezetten történik. Sokan és elkötelezetten dolgoznak azért, hogy a magyar egyházi alkalmaink és gyülekezeti életünk ilyen példásan, szép renddel történjék. A háttér feltárását azért tartom fontosnak, hogy a gyülekezetünkben élők, vagy hozzánk látogatók körében ismert és megbecsült legyen az, hogy Isten kegyelméből ilyen egyházi életet élhetünk a külhoni szórványban. A templom, ahol egybegyülekezünk Isten Igéjének hallgatására, nem a miénk. Nincs gyülekezeti központunk, lelkészi hivatalunk, parókiánk. A szolgálattevők: a lelkész, a kántor, a gyermekalkalmat tartók minimális tiszteletdíjért végzik szolgálataikat, mögöttük a kuratórium tagjainak elkötelezett munkája és a gyülekezeti munkatársak, segítők önkéntes áldozatvállalása. Ezzel az elhivatott és komoly áldozatokat vállalók seregével tudunk a nehéz körülmények ellenére is egy élő, színes, magyar református értékeket képviselő egyházi életet biztosítani. Ezért a megélt hitért és élő közösségért Pál apostol szavaival adhatunk hálát Istennek, aki elhívja az övéit arra a szolgálatra, mellyel a gyülekezet életét gazdagabbá teszik: „minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel”.

A magyar református egyházi élet előmozdításáért, áldozatvállalásáért, támogatásáért szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az adakozás példáját ilyen sokrétű módon gyakorolják, hogy tudásukból, kezük munkájából, javaikból jó sáfár módjára jó kedvvel és örömmel, a hálaadás lelkületével szolgálnak a gyülekezet javára és Isten nagy nevének dicsőségére! Legyen ez példa és buzdítás mindazok számára, akik ebbe és ilyen módon még nem kapcsolódtak be.

* * * * *

Felhívás

Kedves Testvéreink, gyülekezeti tagjaink!

A keresztyén felelősségvállalás jegyében felhívjuk figyelmeteket gyülekezetünk támogatására. Továbbra is saját felelősségünk, hogy gyülekezetünk és szolgálatunk működését biztosítsuk, hogy Isten igéjét magyarul hallgathassuk és a gyülekezet közösségében magyarul imádkozzunk. A mellékelt befizető számlán várjuk és előre is köszönjük a gyülekezet működésére megajánlott önkéntes támogatást, Isten dicsőségére szánt adományokat. Kuratóriumi határozat értelmében kérjük a Testvéreket, hogy lehetőség szerint egy évre min. 50 Euróval járuljanak hozzá a gyülekezet fenntartásához.

Lehetőség van banki utalással is Szolgálatunk számlájára küldeni a fenntartásra szánt hozzájárulásokat:

Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende/2018”

Köszönjük az eddig nyújtott anyagi segítséget, továbbá minden olyan szolgálatot, melyet közösségünk építésére kaptunk.

* * * * *

Ökumenikus istentisztelet - kiallitásmegnyitó
Meghívó

ÖKUMENIKUS KÖNYÖRGÉS A MAGYARSÁGÉRT

A bécsi magyar református és evangélikus gyülekezetek, valamint a katolikus egyházközség a nemzeti összetartozás jegyében ökumenikus istentiszteletre hív
a Bécs-Belvárosi református Templomba
2018. június 10-én 17.00 órai kezdettel

Vendégigehirdető: Dr. Pángyánszky Ágnes adjunktus
Köszöntőt mond: Dr. Perényi János, Magyarország Nagykövete

Az ökumenikus istentisztelet után kerül sor
Csollár Nelli – Titkos kert című kiállítás megnyitójára

A kiállítást megnyitja - Mag. Molnár Mária,
a bécsi Collegium Hungaricum igazgatónője

„Világom a természettel együtt élő ember világa, a közös Kert, amely egyként hordozza a szépség, a harmónia, ugyanakkor a háborgó, útkereső lélek rejtélyét, varázsát. Az ebben megjelenő virágok erőteljes vagy akár áttűnő színei és formái mind-mind egy ősi gyökérből eredő külön világot teremtenek.
E titkos Kert természetes ereje az éltető napfény, amely erőt sugároz az erőtlenségben, az élet reményét a jéggé dermedt téli tájban, harmóniát a természeti erők zord világában, békét és boldogságot a tiszta kapcsolatokban, a holnap ígéretét az alkony mindent elborító sötétségében.”
Csollár Nelli festőművész

A kiállítás képei megtekinthetőek a gyülekezeti teremben
2018. június 10. – szeptember 15. között

A templomi ünnep után szeretetvendégség az udvaron.

A szeretetvendégség szervezéséhez és megrendezéséhez kérjük a gyülekezeti tagjaink segítségét és hozzájárulását! A szeretetvendégség alkalmát 15.00 órától készítjük elő a gyülekezeti teremben és a templomudvaron

* * * * *

Templomok hosszú éjszakája
Lange Nacht der Kirchen

„Az Isten háza körül töltötték az éjszakát...” (Krónikák első könyve 9,27a)
2018-os év vezérigéje

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2018. május 25-én az esti órákban a Bécs-Belvárosi református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.
Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 18.00 órakor kezdődik.

Közreműködik:
Handl György, orgonaművész
Markovics Csaba, bécsi Staatsoper - kórustag
Te Deum Laudamus Kamarakórus
Alistáli és Egyházi Művészeti Alapiskola gyermekkórusa

A templomi koncert műsorában megszólal:
90. zsoltár korálfeldolgozás-improvizáció - orgonajáték
Mozart: Varázsfuvola: Sarastro-áriája – „Itt megtisztul a lélek”
Koloss István: Chorea Hungariae – orgonajáték
Erkel Ferenc: Bánk áriája – Hazám, hazám
Gárdonyi Zsolt – Hommage á Marcel Dupré

A felnőtt és gyermekkórus előadásában hallhatjuk:
Csak nyisd ki a szíved (kánon), M.G. Schneider: Hála, T. Paris, P. Laaksonen: Tied a hatalom, Mint szarvas hűs forrásra, Martóhi György: E világ mióta, B.F. Möhring: Én Istenem!, Gárdonyi Zoltán: Ó, örök hatalmú, F. Biebl: Jézus hív téged, Csorba István: Kísérjen áldás!, J. Rutter: Gyönyörű mind

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!
A vendégkórus fogadásához és megvendégeléséhez kérjük a gyülekezeti tagok segítségét és hozzájárulását 2018. május 25-én 15.00-20.00 óra között.
E segítő szándékot kérjük, jelezzék a gyülekezet lelkipásztoránál e-mailen: karvansky.monika@gmail.com, telefonon: 0699 18878068

* * * * *

Kozérdekű felhívás

Kedves Testvérek!

Bizonyára már többen értesültek és hallottak az Európai Unió 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletéről, mely 2018. május 25-től lép érvénybe.

Az általános adatvédelmi rendelet követelményeinek az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat Kuratóriuma is a legnagyobb mértékben igyekszik megfelelni és az előírásoknak megfelelően módosítani a személyes adatok védelmét.

Ennek értelmében a gyülekezeti tagjainktól valamilyen módon beleegyező nyilatkozatot kérünk majd, hogy személyes adataikat (név, lakcím, e-mailcím, stb.) továbbra is engedélyezik, hogy a gyülekezeti élet szervezésében és működésében használni tudjuk.

A személyes adatok kezelése a harmadik fél irányába kizárólag beleegyezés és felkérés útján történik. Pl. az egyházadó, az egyháztagság stb. ügyintézésénél.

Az eddig is megelőlegezett bizalmukat és beleegyezésüket előre is köszöni a gyülekezetünk presbitériuma és lelkipásztora.

* * * * *

Irodalmi est - Meghívó

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2018. április 22-én az istentiszteletet követően a
„MINDENEN TÚL ÉS MINDENEN FELÜL” című irodalmi estre
ALBERT JÚLIA színésznő előadásában,
aki REMÉNYIK SÁNDOR erdélyi költő verseit tárja a hallgatóság elé.

Reményik Sándor: Pilátus (részlet)

„Feszítsd meg!” üvöltötték a fülembe
Mi közöm hozzá? feszítsétek hát,
Te véreskezű szennyes csőcselék.
Feszítsd, feszítsd meg hát a Messiást!
Él-e, meghal-e, egy marad az átok,
Isten se váltja meg ezt a világot.
Mi közöm hozzá? Feszítsétek hát!
Vigyétek! – Vitték. A kereszten holt.
Ki tudja, talán mégis király volt!” …

Benn csönd, künn az éj zsoltárba kezd
S áll a zsoltáros éjben a kereszt.

Reményik Sándor (1890-1941) az erdélyi magyar költészet kiemelkedő alakja. A költőt személyes és történelmi szenvedésekben megtisztuló, példaértékű életéért, és az ebből az erőből kincsként születő verseiért tisztelték kortársai. A magyar lírában kevesen voltak, akik ennyire természetes hangon tudtak volna annyi értékes gondolatot és nemes érzelmet közvetíteni, mint ő.

Albert Júliaa Kolozsvári Magyar Színház színésznője 1973 és 2013 között. 1994-től a Babes-Bolyai Tudományegyetemen a beszédtechnika tanára a kommunikáció és újságírói szakon, valamint a színművészeti egyetemen. Művészi pályáját végigkísérte a versek iránti szeretete. Számtalan önálló műsor összeállítója és előadója. Irodalmi esteket rendez a kolozsvári Színművészeti Akadémia diákjaival és színvonalas fellépésekkel örvendeztetik meg a hallgatóságot.

Minden kedves Testvérünket szeretettel hívunk és várunk a templomi alkalom után a szeretetvendégség közösségébe a terített asztalok mellé.

A szeretetvendégséghez kérjük Testvéreink szíves hozzájárulását szendviccsel, pogácsával, süteménnyel. Az előkészítésben segédkezőket 16.00 órára várjuk a gyülekezeti terembe.

* * * * *

Konfirmáció - konfirmációoktatás - 2018

Szép hagyomány a gyülekezetünkben, hogy a gyülekezeti ifjak és felnőttek is magyar nyelven tesznek vallást hitükről, konfirmálnak az ünnepi istentisztelet keretében. Ez a szép alkalom a konfirmandusok és a gyülekezet számára is kiemelt ünnepet jelent.

A konfirmáció alkalmát megelőzi a felkészülés, a konfirmációoktatás ideje, melynek célja a református vallás mércéje alapján a hitismeret bővítése, az egyházi életbe való bevezetés, a konfirmandusban felmerülő kérdések megbeszélése, a közösségi szellem erősítése a csoporton belül, a keresztyéni élet és felelősségvállalás az egyházi és az egyéni életben. A konfirmációoktatás során a hangsúlyt arra helyezzük, hogy a konfirmandus megértse a hitigazságokat, megismerje az egyházi és a gyülekezeti élet működését, az abban való aktív részvételt, megtalálja a maga helyét a gyülekezetben. Mindezeket a Biblia, a Heidelbergi Káté és a Református Énekeskönyv alapján sajátítják el a konfirmációoktatás alkalmán.

2018. január-október között folyik a konfirmációoktatás alkalma általában vasárnaponként 15.15 órától a gyülekezeti teremben. Nemcsak a konfirmandusokat, hanem a gyülekezeti tagokat is szívesen látjuk az oktatás alkalmán, ha vallásunk és hitünk alapköveiről szeretnének újra hallani, átgondolni felnőttként, amit ifjúkorban már elsajátítottak.

A konfirmáció alkalmára 2018. október 28-án, a Reformáció ünnepi istentiszteletének keretében kerül sor.

Hordozzuk Isten előtt imádságban ezt a gyülekezeti alkalmunkat és a konfirmandusainkat is, hogy a hit útján haladva jó előmenetellel lépjenek majd rá az Istenben bízók, hitvallók sorába.

* * * * *

Énektanulás

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket az ÉNEKTANULÁS alkalmára
HANDL GYÖRGY kántor, orgonaművész vezetésével
vasárnaponként az istentiszteletek előtt 16.00 órától a gyülekezeti terembe.

Az énektanulás során az istentiszteletre is készülünk a prédikáció témájához választott énekek által, így lehetőség nyílik mélyebben elgondolkodni az igehirdetés tartalmáról. Újszerű énektanulási módszerrel sajátítjuk el a dicséretek szövegét és dallamát, a régi egyházi dicséretek szövegénél érdekes és új információkkal bővül az ismeretünk. Egyházi dicséreteink énekelve mondott imádságok, melyek által közösségben imádkozhatunk, énekelhetünk hálaéneket, dicséretet az Úr előtt!

Egyházi énekkincsünkkel való gazdagodás alkalmát és a gyülekezeti közösség erősödésének lehetőségét rejti magában a vasárnapi énektanulás.

* * * * *

Kiállítás - Meghívó

Bélyegeken a reformáció
Dr. Kocsis Attila református lelkész gyűjteménye

2018. február 15-én 19.00 órától
Collegium Hungaricum (1020 Wien, Hollandstrasse 4.)

A BÉLYEGEKEN A REFORMÁCIÓ kiállítás a Reformáció 500. jubileumi évében városról falura járt a magyar református gyülekezetekben, iskolákban, kultúrotthonokban, hogy a Reformáció értékes történetét mutassa be egy különleges formában: a bélyegeken keresztül.

A Reformációról szóló bélyeggyűjtemény egyedülálló az egész világon, egyfajta kuriózum, újdonság! Közel 100 ország bélyegei vannak a gyűjteményben, olyan országokból is, mint Buthán, Leshoto, Észak-Kórea, India, Suriname, Pitcarin szigetek, Albánia, Bissau Guinea, Pakisztán, Dahomey és még sok más ország, melyek a Reformáció korával és a Bibliával kapcsolatos bélyegeket bocsátottak ki.

A kiállítás témái: az előreformáció alakjai, Luther és Kálvin kora, a Reformáció Európában és Magyarországon, a nemzeti nyelvű bibliafordítás és nyomtatás – Gutenberg.

A tablókon szembe jönnek velünk az előreformáció alakjai, Thomas Müntzer, Husz János, Rotterdami Erasmus, Luther Márton és Kálvin János kora és kortársaik, az európai reformáció városai, a hugenották, az anglikánok.

Majd a magyar reformáció alakjai: Károli Gáspár, Lorántffy Zsuzsanna, az erdélyi fejedelmek. Jeles városok, mint Debrecen, Pápa, Sárospatak. Nem maradhat ki a gályarabok emlékezete és az őket kiszabadító Ruyter Mihály holland tengernagy.

DR. KOCSIS ATTILA református lelkipásztor szenvedélyes bélyeggyűjtő. „Érdekes emberek a gyűjtők. … Van bennünk egy megmagyarázhatatlan tűz, a nem-gyűjtők által meg nem érthető belső feszültség, a gyűjtemény teljesebbé tételének örökös feszültsége. … Az igazi gyűjtőknek van még egy másik érdekes, mondhatjuk úgy is, hogy nemes tulajdonsága: igyekszik közkinccsé tenni munkája eredményét. Hiszem, tudom, nem kivagyiságból, nem értékei fitogtatása okán tesszük ezt. Hanem mások számára mutatjuk be, mennyi szépség, érték, múlt és jelen hozható össze egy gondosan válogatott gyűjteményben. … Mindenki igyekszik emlékezetessé, maradandóvá tenni a jubileumi évet. Én a Reformáció korának és személyiségeinek középpontba állításával a bélyegeken keresztül kívánom megünnepelni a jeles évfordulót. Történelmi arcképcsarnok, utazás téren és időn át, ami előttünk áll.” Dr. Kocsis Attila

Szeretettel hívunk minden kedves érdeklődőt a Reformáció 500+1 jegyében a Collegium Hungaricum és a bécsi magyar gyülekezet szervezésében a kiállítás megnyitójára, a Reformáció korát és történetét megjelenítő bélyegek megtekintésére és az azt követő fogadásra.

* * * * *

Meghívó

Ökumenikus istentisztelet

Imahét az isten-hívők egységéért

„Jobbod, Uram, dicső az erőtől… - Uram, a jobbod kitűnik erejével.”
(2 Mózes 15,6. v.)

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket
2018. január 28-án, délelőtt 11.00 órai kezdettel
az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető DR. KÖNTÖS LÁSZLÓ református lelkész,
a Dunántúli Református Egyházkerület püspökhelyettese, lelkészi főjegyzője,
a Pápai Református Múzeum igazgatója.

A Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség
az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat és
az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet tagjait fogadja házigazdaként
a német lovagrend templomában – Singerstrasse 7, 1. ker. Bécs.

A templomi ünnep után szeretetvendégségre hívják a rendezők a megjelenteket.

* * *

Az idei ökumenikus imahét témáját a Karib-térség egyházai dolgozták ki. „Jobbod, Uram, dicső az erőtől…” – szól a 2018-as év vezérigéje Mózes hálaadó énekéből, a Kivonulás könyvéből. Azért választották Mózes hálaénekét, mert a Kivonulás könyve, vagy másképpen Mózes 2. könyve az egyiptomi rabszolgaságról és az abból való dicső isteni szabadításról szól. Az exodus, a kivonulás története a rabszolgaság mélységeiből a szabadítás öröm-magaslataira vezet. A karibi térség népei hosszú időn át szintén megtapasztalták a rabszolgaság nyomorúságát, mélységét, kínjait és fájdalmait. Az ökumenikus imahét témájában az életterüknek ezt a jellegzetes sajátosságát akarták felmutatni a világ keresztyén egyházaiban. Tudjunk róluk, ismerjük meg ilyen módon is keserű múltjukat és tudjunk örvendezni velük a rabszolgaságból való szabadulásnak, mint ahogyan Mózes is hálaéneket énekelt a Vörös-tengeren való átkelés után.

* * * * *