Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

KARÁCSONYI ISTENTISZTELET ÜNNEPI DALLAMOKKAL

2022. december 25-én a 17. 00 órai kezdettel az ünnepi istentisztelet keretében gyülekezetünk művészei: ALMÁDI FANNI, FISCHER ANNA, SZŐKE LEVENTE előadásában klasszikus műveket és karácsonyi énekeket hallhatunk HANDL GYÖRGY orgonaművész kíséretében elhangoznak a jól ismert magyar karácsonyi dicséretek:
Ó, jöjjetek hívek; Mennyből az angyal; Itt állok jászolod felett; Csendes éj valamint J. Haydn: Nun Beut de Flur, Bach: Bereite dich Zion, Adolphe A.: O, holy night

A templomi ünnep után a szeretetvendégség asztalainál nyújthatunk testvéri jobbot és adhatjuk át egymásnak karácsonyi jókívánságainkat!

* * * * *

CSALÁDI ISTENTISZTELET KARÁCSONYI DALLAMOKKAL

Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok! Zörgessetek máma este minden piciny ablakot!
Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek, Boldogságos ünnepet!

Szeretettel hívjuk és várjuk a gyülekezetünk kicsinyeit és nagyjait
4. advent vasárnapján, 2022. december 18-án 17.00 órai kezdettel
a hagyományos adventi-karácsonyi családi istentisztelet alkalmára.
Szeretetvendégség a gyülekezeti teremben: „Gyermekpuncs és mézeskalács”

Az év egyik legkedvesebb alkalma a karácsony előtti családi istentisztelet, mikor a gyermekek és ifjak szavalatait halljuk, együtt énekeljük a jól ismert adventi és karácsonyi énekeket, ajándékot osztunk a gyermekeknek. A csillogó és örömkönnyekkel megtelt szemek, az ünnepvárás közös élménye, a vidám gyermekarcokon, a boldog szülők, nagyszülők, gyülekezeti tagok arcán sugárzik, hogy valami csodának, ünnepinek a részesei vagyunk így együtt. Istennel és Istenben megélt öröm ez, mikor Jézus Krisztus születését együtt ünnepeljük a templomban, a közösségben.

Próbák: 2022. december 11-én 17.00 órától a gyülekezeti teremben, december 18-án 16.00 órától a templomban. Azokat a gyermekeket és ifjakat is várjuk, akik nem tudnak részt venni a próbákon, de szívesen előadnának egy karácsonyi verset, éneket.

* * * * *

MEGHÍVÓ - „Karácsonyi oratóriumok és kantáták”

ünnepi koncert a bécsi Zeneakadémia növendékei előadásában
2022. december 16-án 18.00 órai kezdettel a Bécs-Belvárosi református templomban
JULIA BAUER-HUPPMANN professzorasszony növendékeit
HANDL GYÖRGY orgonaművész kíséri

Az ünnepi műsorban megszólalnak többek között neves zeneszerzők művei:
J.S. Bach, W.A. Mozart, G. Fr. Händel, A. Vivaldi, J. Brahms

A belépés ingyenes, az adományokat a növendékek örömmel fogadják!
A templomudvaron meleg puncs és vendégség keretében beszélgetés az ifjú művészekkel

* * * * *

MEGEMLÉKEZÉS – MEGHÍVÓ

Ifj. dr. VARGA ZSIGMOND MÁRTÍR TEOLÓGUS EMLÉKEZETE

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket
a 2022. november 13-án, vasárnap 17.00 órától kezdődő
istentiszteletre és megemlékezésre a Bécs-Belvárosi református templomba

Vendégigehirdető és előadó DR. FEKETE KÁROLY,
a 2022. november 13-án, vasárnap 17.00 órától kezdődő
a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke, egyetemi professzor

Fejet hajtunk a rövid ideig bécsi magyar református lelkészként szolgáló,
a Mauthausen-Gusen-i koncentrációs táborban 26 évesen életét vesztő mártír előtt.

A templomi megemlékezés után a szeretetvendégség alkalmára várjuk a Testvéreket!

Teológiai doktorátust is szeretett volna szerezni az újszövetségi tudományokból, ezért 1944-ben a téli szemeszterre Bécsben lett újra ösztöndíjas. Tanulmányai mellett gyülekezeti szolgálatokat is végzett a bécsi református templomban. A német birodalmi rádió felkérésére többször tartott ünnepi beszédet a magyar nyelvű adásban. Keresztyén igehirdetése és gyülekezetépítő munkája miatt ekkor már megfigyelés alatt állt a nemzetiszocialista uralom alatt álló Bécsben.

Az itthoni nyilas-uralomátvételhez közel eső vasárnapon jutott el csúcspontjára Varga Zsigmond tanúságtétele. Egy Gestapo-tiszt felszólt a szószékre az igehirdetés közben: „Megvonom öntől a szót.” Varga Zsigmond azonban csendes határozottsággal azt válaszolta: „Önnek ehhez nincs joga, és az istentiszteletünket sem zavarhatja.” A következő héten már keresték szállásán a bécsi Collegium Hungaricumban, erre önként jelentkezett és feladta magát. Hármas vádpont alapján ítélték el: a német városok bombázásától remélte az esztelen és egyenlőtlen vérontás befejezését; hallgatta az angol rádió híreit és terjesztette azokat; nemzetiszocialista-ellenes beállítottságú volt. A bécsi vizsgálati fogság után először Mauthausenben raboskodott, majd Gusenba vitték, amely III. fokozatú koncentrációs tábor volt.

A bibliai Jóbra gondolva tűrte a szenvedést, és Krisztusba kapaszkodva maradt lelkipásztora fogolytársainak. Tífuszt kapott, majd tüdőgyulladásban szenvedett. Embertelen bánásmódban részesült, és így halt meg 1945. március 5-én. Mindössze 26 éves volt. Jelmondata – Non videri, sed esse – ma, a látszatkeltés világában különösen elgondolkodtató: Nem látszani, hanem lenni!

Kevés olyan személyiséggel büszkélkedhet a magyar keresztyénség, mint amilyen ifj. dr. Varga Zsigmond volt. Méltán tarthatjuk őt számon úgy, mint a „magyar Bonhoeffert”, aki Krisztus vértanújaként halt meg.

Dr. Fekete Károly püspök, egyetemi professzor

* * * * *

Konfirmációi előkészítő – konfirmáció

„Ezt a parancsot kötöm a lelkedre, fiam, Timóteus, hogy a rólad szóló korábbi próféciák alapján harcold meg a nemes harcot. Tartsd meg a hitet és a jó lelkiismeretet, amelyet egyesek elvetettek, és ezért a hit dolgában hajótörést szenvedtek.” (1Timóteus 1,18-19)

Gyülekezetünk szép hagyománya, hogy ifjaink magyar nyelven tesznek hitvallást a gyülekezet előtt a konfirmáció alkalmán, melyet a konfirmációi előkészítő alkalmak előznek meg. Keresztelő alkalmával a szülők és a keresztszülők Isten színe előtt fogadalmat tesznek, hogy a keresztség sákramentumában részeltetett gyermeket úgy nevelik és neveltetik, hogy majd, ha felnő, hitéről önként tegyen vallást.

A 2022/2023-as tanévben magyar nyelvű konfirmációi előkészítőt hirdetünk és várjuk mindazon fiatalok jelentkezését, akik hitükről magyar nyelven szeretnének vallást tenni.
Felnőtt konfirmációi oktatás alkalmára is van lehetőség.

Jelentkezés a gyülekezet lelkipásztoránál az ismert elérhetőségeken.

* * * * *

Október a Reformáció hónapja

MEGHÍVÓ – 2022. október 16. – 18.00 óra

ÜNNEPI KONCERT - Erős vár a mi Istenünk

Szeretettel hívunk minden kedves Testvérünket
2022. október 16-án, vasárnap 18.00 órától kezdődő
ünnepi koncertre a Bécs-Belvárosi református templomba.
A Reformáció ünnepe jegyében MÁTYÁS ISTVÁN orgonaművész előadásában az
Erős vár a mi Istenünk híres korál
közel tíz zeneszerző feldolgozásából szólal meg az orgona hangján.
A lélekemelő zenei élmény után a szeretetvendégség alkalmára várjuk a Testvéreket!

* * *

Erős vár a mi Istenünk, jó fegyverünk és pajzsunk,
Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk.
Az ősellenség most is üldöz még, nagy a serege, csalárdság fegyvere;
nincs ilyen több a földön.
(Luther Márton, Wittenberg 1529)

* * *

Mátyás István Zalaegeszegen született, orgonatanulmányait Hajdók Judit tanítványaként kezdte. A szombathelyi Művészeti Szakközépiskola elvégzése után a bécsi zeneakadémia zongora és orgonaszakát Roland Keller és Paul Gulda, ill. Karen De Pastel és Rudolf Scholz irányítása alatt végezte, diplomát Martin Haselböck osztályában szerzett. 2005-ben a kalinyingrádi Nemzetközi Orgonaversenyen 1. helyezést és négy különdíjat nyert, azóta Európa csaknem összes országában hangversenyezett. Különösen említésre méltók a bécsi Konzerthausban, a budapesti Művészetek Palotájában, a tallinni dómban, a kölni St. Gereon bazilikában, a brassói Fekete templomban és a párizsi Notre-Dame-ban tartott orgonahangversenyei. Mátyás István 2008-tól 2014-ig a grazi zeneművészeti főiskola, 2014 óta a bécsi zeneakadémia korrepetítora.

* * * * *

Templomok hosszú éjszakája - Lange Nacht der Kirchen

MEGHÍVÓ – KONCERT
2022. június 10-én 19.00 órai kezdettel

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2022. június 10-én az esti órákban a Bécs-Belvárosi református templomba a Templomok hosszú éjszakája alkalmából.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk bemutatkozása és műsora 19.00 órakor kezdődik.

Közreműködnek:
Fischer Anna, operaénekes (Bécs)
Kály-Kullai Rita, orgonaművész (Budapest)

PROGRAM
Kodály Zoltán: Organoedia – Gloria és Agnus
Liszt Ferenc: Die Loreley, Introitus, O komm im Traum, Nun danket alle Gott
Horváth Márton Levente: Titkos értelmű rózsa
Pikéthy Tibor: Improvizáció a Himnusz fölött
Kodály Zoltán: Esti dal

Az idei koncert felkért előadói nemzetközi téren is elismert fiatal művésznők, akik magyar zeneszerzők művein keresztül varázsolnak el bennünket ezen az estén:

Fischer Anna operaénekes egyetemi tanulmányait a Bécsi Konzervatóriumban végezte, Bátori Éva érdemes művész operaénekes vezetésével. Diplomája után olyan kiváló operaénekesektől tanult, mint Eva Lindqvist, Magdaléna Hajóssyova és Peter Dvorský. Koncertek szoprán szólistája volt többek között Ausztriában, Magyarországon, Csehországban, Szlovákiában és Németországban. Repertoire-jába olyan "Bel canto" szerepek tartoznak, mint Musetta a Bohéméletből, Lucia a Lammermoori Luciából vagy Júlia Bellini Rómeó és Júliájából.

Kály-Kullai Rita orgonaművész zenei tanulmányait a budapesti Weiner Leó Zeneművészeti Szakközépiskola zongora tanszakon végezte Szerencsés Márta tanítványaként. 1997-ben orgonálni kezdett az Aelia Sabina Zeneiskolában Bartl Erzsébetnél. A magas szintű zenei előképzettség után 2000-től a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem diákjaként Pálúr János és Lehotka Gábor tanítványa. A kitüntetéssel végzett orgonaművészi és tanári tanulmányok után a saarbrückeni Internationales Institut für Orgel intézményben Bernhard Leonardy tanítványa volt. Jelenleg a Patrona Hungariae Katolikus Iskolaközpont orgonatanára és korrepetitora, valamint a budapesti Szent Ferenc sebei templom orgonistája.

Szeretettel várjuk Testvéreinket e szép alkalomra!

* * * * *

Adománygyűjtés – segítségnyújtás háborús időben
Részletek – gyakorlati információk

„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány.” (2Korinthus 9,5)

PÉNZADOMÁNY

Pénzadománnyal elsősorban a Kárpátaljai Református Egyházat szeretnénk támogatni, az ott élő hittestvéreink mindennapi kiadásaik fedezésére, a családok és idősek támogatására felajánlani. A pénzbeli felajánlásokat lehetőség van a gyülekezetünk bankszámlájára küldeni, vagy az istentiszteletek előtt/után átadni.

A beérkezett pénzadományokat a Magyarországi Református Szeretetszolgálaton keresztül küldjük majd megfelelő és biztonságos módon Kárpátaljára.

BANKSZÁMLA ADATOK
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende Kárpátalja”

TÁRGYI ADOMÁNYOK

Tárgyi adományok, használati eszközök, élelmiszer és más szükséges dolgok gyűjtését is meghirdetjük. A gyakorlati körülményeket figyelembe véve, célszerű kisebb tárgyi adományokat gyűjteni, így a szállításnál egyszerre nagyobb értékű, segítséget jelentő adomány kerülhet továbbításra.

A következő adományok gyűjtése javasolt: gyermek és felnőtt vitaminkészítmények, maszkok, higiéniai termékek, fertőtlenítőszerek, tartós élelmiszer (kávé, tea, édességek, tészta stb.).

A tárgyi adományainkkal a háború elől menekülő és a Kárpátalján maradt testvéreinket segítjük, melyek célba érkezését is a Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársaival tudjuk egyeztetni, megvalósítani.

GYŰJTÉS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJAI

A tárgyi adományokat a DOROTHEERGASSE 16, 1010 WIEN cím alatt várjuk:
2022.március 07-től - 18-ig délelőtt 10.00-12.00 óra között
2022. március 10-én, 17-én, 24-én (csütörtökönként)18.00 – 20.00 óra között
2022. március 13-án, 20-án, 27-én (vasárnaponként) 16.00 – 19.00 óra között

A tárgyi adományok koordinátora Karvansky Mónika lelkipásztor
E-mail: karvansky.monika@gmail.com, Tel: +43 699 188 780 68

A pénzadományokat 2022. március 31-ig várjuk a fenti bankszámlára, a tárgyi adományok gyűjtését és szállítását folyamatosan szervezzük.

Imádságban hordozzuk továbbra is a háború nyomorúságainak árnyékában szenvedőket, hittestvéreinket, és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítő kezet feléjük.Isten áldása legyen és maradjon a segítőkkel, az adakozókkal és a szenvedőkért imádkozókkal!


* * * * *