Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Adománygyűjtés – segítségnyújtás háborús időben
Részletek – gyakorlati információk

„Szükségesnek tartottam tehát, hogy megkérjem a testvéreket, menjenek el hozzátok előre, és készítsék elő a már megígért adományokat, hogy az úgy legyen készen, mint hálaáldozat, nem pedig, mint kényszerű adomány.” (2Korinthus 9,5)

PÉNZADOMÁNY

Pénzadománnyal elsősorban a Kárpátaljai Református Egyházat szeretnénk támogatni, az ott élő hittestvéreink mindennapi kiadásaik fedezésére, a családok és idősek támogatására felajánlani. A pénzbeli felajánlásokat lehetőség van a gyülekezetünk bankszámlájára küldeni, vagy az istentiszteletek előtt/után átadni.

A beérkezett pénzadományokat a Magyarországi Református Szeretetszolgálaton keresztül küldjük majd megfelelő és biztonságos módon Kárpátaljára.

BANKSZÁMLA ADATOK
Bank Austria, IBAN: AT18 1100 0095 2356 0200; BIC: BKAUATWW
Ungarischer reformierter Seelsorgedienst in Österreich; „Spende Kárpátalja”

TÁRGYI ADOMÁNYOK

Tárgyi adományok, használati eszközök, élelmiszer és más szükséges dolgok gyűjtését is meghirdetjük. A gyakorlati körülményeket figyelembe véve, célszerű kisebb tárgyi adományokat gyűjteni, így a szállításnál egyszerre nagyobb értékű, segítséget jelentő adomány kerülhet továbbításra.

A következő adományok gyűjtése javasolt: gyermek és felnőtt vitaminkészítmények, maszkok, higiéniai termékek, fertőtlenítőszerek, tartós élelmiszer (kávé, tea, édességek, tészta stb.).

A tárgyi adományainkkal a háború elől menekülő és a Kárpátalján maradt testvéreinket segítjük, melyek célba érkezését is a Magyarországi Református Szeretetszolgálat munkatársaival tudjuk egyeztetni, megvalósítani.

GYŰJTÉS HELYSZÍNE ÉS IDŐPONTJAI

A tárgyi adományokat a DOROTHEERGASSE 16, 1010 WIEN cím alatt várjuk:
2022.március 07-től - 18-ig délelőtt 10.00-12.00 óra között
2022. március 10-én, 17-én, 24-én (csütörtökönként)18.00 – 20.00 óra között
2022. március 13-án, 20-án, 27-én (vasárnaponként) 16.00 – 19.00 óra között

A tárgyi adományok koordinátora Karvansky Mónika lelkipásztor
E-mail: karvansky.monika@gmail.com, Tel: +43 699 188 780 68

A pénzadományokat 2022. március 31-ig várjuk a fenti bankszámlára, a tárgyi adományok gyűjtését és szállítását folyamatosan szervezzük.

Imádságban hordozzuk továbbra is a háború nyomorúságainak árnyékában szenvedőket, hittestvéreinket, és lehetőségünk szerint nyújtsunk segítő kezet feléjük.Isten áldása legyen és maradjon a segítőkkel, az adakozókkal és a szenvedőkért imádkozókkal!


* * * * *