Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Istennek tetsző böjt

Karvansky Mónika

„Nem úgy böjtöltök, ahogyan ma illenék, nem úgy, hogy meghalljam hangotokat a magasságban.
Ilyen az a böjt, amely nekem tetszik? Ilyen az a nap, melyen az ember a lelkét gyötri?...
Nekem az olyan böjt tetszik, amikor leoldod a bűnösen fölrakott bilincseket, kibontod a járom köteleit, szabadon bocsátod az elnyomottakat, és összetörsz minden jármot!
Oszd meg kenyered az éhezővel, vidd be házadba a szegény bujdosókat, és ne zárkózz el testvéred elől!
Akkor eljön világosságod,… igazságod jár előtted, és az Úr dicsősége lesz mögötted.
Ha nem jársz kedvteléseid után a nyugalom napján, az én szent napomon, ha a nyugalom napját gyönyörűségesnek hívod, az Úr szent napját dicsőségesnek, és azzal dicsőíted, hogy abbahagyod munkáidat, nem keresed kedvteléseidet, és nem tárgyalsz ügyeidről, akkor gyönyörködni fogsz az Úrban, én pedig a föld magaslatain foglak hordozni …
Az Úr maga mondja ezt.”
(Ézsaiás könyve. 58 rész válogatott versei)

Prédikátor szava szerint megvan az ideje a nevetésnek, a táncnak, a mulatásnak és megvan az ideje az ezektől való tartózkodásnak. A böjt mai köztudatban elterjedt jelentése a valamitől való tartózkodás, lemondás a testi és lelki örömök halmozásáról. Sok ember lelkét bűntudat gyötri, ha mégis akaratereje megtörik és nem tudja a böjt „feltételeit” betartani. Trito-Ézsaiás próféta igéit azért választottam útravalóul számotokra a böjt napjaiba, hogy az Isten szerinti mércét tartsuk szemünk előtt a „lemondás időszakában”. Egyértelmű és világosan áll előttünk, hogy Isten előtt milyen böjt kedves, jó illatú áldozat.Az Úr nem a külsőségekben várja tőlünk a böjt megtartását. Ő, aki a szívek vizsgálója és mindenek tudója belső tisztaságot akar látni, amely úgy sugárzik ki a világba, hogy az irgalmasság, szeretet, jóság cselekedeteiben válik nyilvánvalóvá. A szeretet nagy parancsát betöltve, az úr szent napjának megszentelésével Isten azt ígéri nekünk, hogy gyönyörködni fogunk az Úrban. Ami gyönyörködteti az embert, az boldoggá is teszi őt. Ez pedig egy olyan boldogság, amit csak az Úrban, az ő kegyelmében és szeretetében kaphatunk meg. Legyen ezért böjtünk Isten szerint való, lélekben és igazságban megélt idő, mely elindít a húsvét ünnepe felé és az ünnep kiteljesedésében, a feltámadás napjában megleljük életünk gyönyörűségét és felismerjük Megváltó Urunkat, a győzedelmes Király, az Úr Jézus Krisztust.

Kedves keresztyén Testvérek!

A következő írást egyik gyülekezeti tagunk, keresztyén nőtestvérünk javaslatára közöljük. Ezen igei magyarázat gyülekezetünk jelenlegi életére nézve aktuális és irányadó. 2011-ben január 9-én, vasárnap tartottuk első istentiszteletünket. A magyarországi bibliaolvasó vezérfonal szerint az alább olvasható ige és annak magyarázata volt az az napi kijelölt igeszakasz.

„A jobb combot is a papnak adjátok szent ajándékul a békeáldozatokból”
(32).

Megtaláljuk ebben a szolgálatot végzők megélhetésének biztosítását. Az ószövetségi nép papjai egész napjukat az áldozatok bemutatásával töltötték el. A megélhetésüket biztosítja ez a törvény. Ma is minden gyülekezet számára létfontosságú kérdés, hogy képes legyen eltartani a szolgálatot végzőket: lelkészt, kántort, hitoktatót. Ez áldozatot kíván a gyülekezet tagjaitól. Ahol van áldozat, ott van Isten népe, és ott van gazdag és sokszínű gyülekezeti élet.

* * *

Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik az elmúlt hónapokban elhangzott felhívásra, mely keresztyéni felelősségvállalásra és áldozathozatalra szólított fel közös célunk érdekében, mellénk álltak. A közös összefogás, az önkéntes adakozás növekedése is bizonyítja, hogy Isten igéjének hallgatása és az anyanyelven való imádkozás mennyire fontos Testvéreinknek. Ezáltal nyilvánvalóvá vált a közösségen belül és az ausztriai református egyházban is, hogy nekünk fontos a magyar szolgálat, tudunk áldozatot hozni fenntartásáért. Reménnyel és örömmel tekintünk a jövőbe, mert templomunkban alkalomról alkalomra felhangzik a magyar szó, hálaadó zsoltár és imádság. Köszönet illeti mindazokat, akik ezt szívükön viselik és a gyülekezeti élet virágzását szolgálatukkal és támogatásukkal felvállalják.

Tisztelettel és testvéri szeretettel,
Karvansky Mónika, református lelkész

* * * * *