Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Lelki útravaló nyárra

Karvansky Mónika

„A szeretet soha el nem múlik... Most pedig azért megmarad a hit, a remény, a szeretet, e három, ezek közül pedig a legnagyobb a szeretet.”
(Pál első levele a Korinthusiakhoz 13,8a.13.)

Pál apostol a Szeretet himnuszában rávilágít arra, ami a legnagyobb, ami soha el nem múlik, ami soha nem változik - a szeretetre. Hogyan értsük ezt? Hitünk és reménységünk az ígéret szerint átalakul valósággá. A hitbeli látás színről-színre látássá. „A hit a remélt dolgokban való bizodalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés.” (Zsidókhoz írt levél, 11,1)

Egy dolog áll és marad mindörökre, a szeretet. Méghozzá az a szeretetet, amely hozzánk hajolt Krisztusban. Isten szeretete örök! Ez a szeretetet mindent legyőz - a halált is. Ez a szeretetet mindent eltűr - a bűnös emberért a keresztfa halált is. Ez a szeretetet mindent remél - mert Isten szeretete megveti a bűnt, de soha nem mondd le a bűnös emberről. Ebből a szeretetből töltekezzen lelkünk a nyári időben is.

* * * * *