Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Karácsony misztériuma - Az Ige testté lett

Karvansky Mónika

„Mennyei Ige, jelenél, Örök Atyától kijövél,
Testet magadra felvevél, S abban minket idvezítél.”
(Református énekeskönyv 309,1)

„Az Ige testté lett... telve kegyelemmel és igazsággal.”
(János evangéliuma 1,14)

Karácsonyban lett a megfoghatatlan megfoghatóvá, a távoli közelivé, a végtelen végessé, a minden hatalommal bíró Király - jászolban fekvő gyermekké, az Isten emberré - AZ IGE TESTTÉ!

Mi más ez Testvéreim, mint egy olyan misztérium, ami felfoghatatlan az emberi értelem számára, viszont egyértelmű a hívő szív előtt.

Az Ige testté lett,… telve volt kegyelemmel és igazsággal.
(János evangéliuma 1,14)

Mit jelent a kegyelem testté létele? Azt, hogy mennyen és földön minden hatalmat birtokló szolgai formát vesz fel, hogy a bűn rabságában szenvedő szolgasereg elnyerje szabadságát.

Mert a kegyelem megtestesülése nem tekintette zsákmánynak, hogy Ő az Istennel egy. Karácsony a kegyelem megtestesülésének az ünnepe. Isten kegyelme, aki Jézusban érkezik közénk és elhozza az üdvösség ajándékát.

„Mi pedig valamennyien az ő teljességéből kaptunk kegyelmet kegyelemre.”
(Jn 1,16)

Mit jelent Isten igazságának a testté létele? Azt, hogy az üdvösség ajándékának árát elhordozza testében.

„A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt, saját világába jött, és az övéi nem fogadták be.”
(Jn 1,10-11)

Ez a kettő, kegyelem és igazság egy testben jelenik meg és sátorozik közöttünk, hogy felismerjük benne a bűn ítélőjét és a bűnös megmentését.

Ezen a karácsonyon mi is ismerjük fel, hogy Jézus születése, az Ige testté létele miattunk történt. Karácsony a mi megmentésünk ünnepe, mert Isten igazsága és kegyelme Jézusban elérkezett hozzánk.

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében.”
(Jn 1, 12)

Kedves Testvérem, ezen az ünnepen Jézus a te ajtódon is kopog és bebocsátást kér életedbe. Kezében két ajándékot tart, melyet szeretne átadni, egyikben a megváltás, a másikban az örök élet ajándéka van. Az a király hozza ezt neked, aki szelíd és alázatos.

„Nem kiált, nem lármáz, és nem hallatja szavát az utcán. A megrepedt nádszálat nem töri össze, a füstölgő mécsest nem oltja el…”
(Ézsaiás 42,2-3)

De akinek nevére minden térd meghajol, mennyeieké, földieké és földalattiaké.

„És azt a nevet adományozta neki, amely minden névnél nagyobb, hogy Jézus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké és földalattiaké, És minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére.”
(Filippi levél 2,10-11)

Kegyelemben teljes Karácsonyt, békés ünneplést, Istentől megáldott, boldog Újesztendőt kívánok minden kedves Testvérünknek!

Karvansky Mónika, református lelkész

* * * * *