Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Ökumené - Adj innom!

Karvansky Mónika

Meghívó

Ökumenikus Istentisztelet
Imahét a Krisztus-hívők egységéért

Szeretettel hívjuk kedves Testvéreinket 2015. január 25-én
17.00 órai kezdettel az ökumenikus istentisztelet alkalmára.

Vendégigehirdető GABNAI SÁNDOR evang. esperes Sopronból

Az Ausztriai Magyar Evangélikus Gyülekezet és a Bécsi Magyar Katolikus Egyházközség tagjait fogadja házigazdaként az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat bécsi gyülekezete a Bécs-Belvárosi református templomban.

Jézus így szólt hozzá: „Adj innom!”
(Jn 4,7)

Az idei ökumenikus imahét vezérigéjét nagyon furcsának találtam és sokat gondolkodtam rajta. Vajon a brazil keresztyén testvéreink miért ezt az igét választották vezérigének, amelyben Jézus kér inni? Hiszen minden ember elméjében, szívében és lelkében ott van az, hogy Jézus az életnek a forrása, Ő az élő víz, Ő az éltető forrás. Mi lehet ennek a rövid kis igének akkor az üzenete: „Jézus így szólt: Adj innom!”? A válasz nagyon egyszerű.

Jézus és a samáriai asszony beszélgetésében, Jákób kútjánál való találkozásban egyértelműen az egyetemesség, a másik felé fordulás, a diszkrimináció elutasítása, a mély tolerancia a másik iránt fejeződik ki! Ebben a rövid kis mondatban, hogy „Adj innom!”, falak omlanak le! Megkülönböztetések, előítéletek tűnnek el! A bűnbocsánat, a megváltás, az isteni szeretet mérhetetlen mélysége, magassága, szélessége és hosszúsága rejlik. Jézus vizet kér attól, akitől kultuszi, társadalmi, vallási különbségek választják el. És mindezt azért teszi, hogy a megszólított legyen a megajándékozott.

Aki szomjazik, jöjjön! Aki akarja, vegye az élet vizét ingyen!
(Jelenések könyve 22,17)

Ezt a vizet csak Jézusnál lehet megtalálni, tőle lehet elkérni, és Ő ingyen, isteni kegyelemből és irgalomból ajándékozza mindezt nekünk. Ehhez hozzátenni és ebből elvenni ember nem tud, mert az örök élet vizének záloga Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása, és aki ebben hisz, az el nem veszik, hanem örök életet nyer Isten szeretete által. Ámen.

Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * *

Az ökumenikus istentisztelet után a gyülekezeti teremben a szeretetvendégség asztalához hívjuk Testvéreinket!

Kérjük Testvéreink hozzájárulását és segítségét a szeretetvendégség terített asztalaihoz.

* * * * *