Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Pünkösdi Dicséret

Karvansky Mónika

„Jővel, Szentlélek Úr Isten, Töltsd bé szíveinket épen.
Mennyei szent ajándékkal, Szívbéli szent buzgósággal.
Melynek szentséges ereje nyelveket egyező hitre
Egybe gyűjte sok népeket, Kik mondván így énekeljenek:
Alleluja! Alleluja!

Te, szentségnek új világa, Igédnek vezérlj útjára.
Taníts téged megismernünk, Istent atyánknak neveznünk.
Őrizz hamis tudománytól, hogy mi ne tanuljunk mástól,
És ne légyen több más senki, hanem Krisztus, kiben kell bízni!
Alleluja! Alleluja!

Ó, mi édes Vígasztalónk, Légy kegyes megoltalmazónk,
Hogy maradjunk útaidban, Ne csüggedjünk háborúnkban.
Erőddel elménket készítsd, gyenge hitünket erősítsd,
Hogy halál és élet által Hozzád siessünk hamarsággal!
Alleluja! Alleluja!

(Református énekeskönyv, 370. dicséret)

* * * * *