Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Húsvét

Karvansky Mónika

Nagypénteken meghasadt az ég

Elvégeztetett: összetörve,
ép elmével és undorodva
megyek fel a Golgothára;
én, az egyik lator.
Az öngyilkos király a társam
- ki kenyérben és drága borban
adta magát asztalára –
és a másik lator.

Pilátus mosott kézzel nézi
- békességnek ez az ára -
s felemelt nő hozza
legdrágább balzsamát.
Péter már sír, mert megtagadta
mesterét, Júdás aranyára
sandít az őr és a kocka
vetésért mond imát.

A hegytetőn három ember
feje felett károg a varjú
- egyek vagyunk a szenvedésben
s én szörnyen szomjazék.
Elvégeztetett … - még ma este
- szólt hozzám a fényesarcú –
velem leszel fenn az égben
- és meghasadt az ég.

(Dékány Károly)

Húsvéti imádság

Mennyei Atyám! Húsvét ünnepén, a Te győzelmeidnek és dicsőségednek ünnepén, alázattal és boldogan köszönöm Neked nagy ajándékodat, az életet. Ez a Te legnagyobb titkod, a Te legremekebb műved. … Köszönöm Neked mindenekfelett, hogy a Te Egyszülöttedben, az Úr Jézus Krisztusban elültetted ebben a világban az örökéletnek titokzatos fáját. Ő meggyőzte a halált és áttörte a koporsót, halottaiból feltámadott és lőn első zsengéjük azoknak, akik Őbenne hisznek. Tudom, hogy az örökélet nem egyéb, mint a Te teljes ismereted, a Neked való végtelen örvendezés és lényed szemlélete a szemtől-szembelátás világában. … Taníts meg úgy élnem, hogy ne a láthatókra, hanem a láthatatlanokra nézzek és már e földi életben belepolgárosodjam a Te mennyei országodba. … Üzend meg nekem újra, hogy irgalmad kifogyhatatlan s kegyelmed mélyebb, mint a tenger, halott kedveseimet az a kegyelem fogadta, ez ítélte meg és ez mentette fel Krisztus érdeméért és így fogadsz, így ítélsz meg és így mentesz fel engem is az én drága szószólómnak és közbenjárómnak, az igaz és hű bizonyságnak, az Úr Jézus Krisztusnak érdeméért. Az Ő nevében kérlek, hallgasd meg az én imádságomat. Ámen.

(Ravasz László püspök)

A húsvéti feltámadás dícsérete

Felvirradt áldott szép napunk, ma teljes szívvel vígadunk,
Ma győz a Krisztus, és ha int, rab lesz sok ellensége mind.
Halleluja!

(Református énekeskönyv 356. húsvéti dicséret 1. verse)

* * * * *