Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Lelkészünktől - nt. Soós Mihálytól - búcsúztunk

Karvansky Mónika

„Ama nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, végezetre eltétetett nekem az igazság koronája.”
(2Tim 4,7-8a)

A hosszú és áldott szolgálati évtizedek után jóságos Istenünk hazahívta magához hűséges szolgáját. Élete összefonódott a szórványmagyarság gondozásával pásztorolásával. Kitartó és küzdelmes munkájának köszönhető, hogy Isten igéje továbbra is hirdettetik magyar nyelven az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat keretében.

Életéért és fél évszázados szolgálatáért, mellyel családját, az ausztriai és a nyugat-európai szórványt is gazdagította, búcsú-istentisztelet keretében adtunk hálát 2017. május 13-án, szombaton, délután 16.00 órakor a Bécs-Belvárosi református templomban.

Nt. Soós Mihály életét Isten gazdagon megáldotta úgy családja, mint gyülekezete körében. Mély hite vezette egész életében. Isten igéjével és saját életének példájával erősítette a családját, szeretteit, barátait, munkatársait, és gyülekezetének tagjait is. Élete kiteljesedett élet volt. Azt a szeretetet adta tovább, melyet Istentől kapott, és amely örök. Akiben hitt, és akiről vallást tett az emberek előtt, annál a mindenható Istennél pihent meg kiteljesedett, hosszú földi élete után.

Emlékét a családon, szerettein kívül a magyar reformátusok is őrzik!

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége:
Kevés Nyugat-Európában élő magyar református lelkész tekinthet vissza ilyen hosszú pályafutásra a nyugati magyar diaszpórában, mint nt. Soós Mihály, volt bécsi magyar református lelkipásztor. Az ő lelkipásztori pályafutása ugyan elsősorban Bécshez kötötte őt, de e szolgálata mellett Soós Mihály aktívan szerepet vállalt a nyugat-európai magyar egyházi munkában is. S ezért neki a nyugati magyar diaszpóra nagy hálával tartozik.

Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat:
Az isteni kijelentésből tudjuk, hogy a jelen elmúltával hová tartunk: az új ég és új föld világába, az újjászületés csodája által, ahol sem könny, sem gyász, sem fájdalom, sem halál nem lesz többé. Tudjuk, hogy oda Krisztus az út, Akiben igazakká leszünk Isten előtt, és Akiben megnyerjük a bűnbocsánatot és az örök életet. Nt. Soós Mihály ezt hirdette és élete ebből az önfeláldozó isteni örök Szeretetből ragyogott ránk egy-egy sugárnyit létünk töredékes és tökéletlen földi útja során. Csatlakozva az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat végtisztességtevő gyülekezeteihez, mi, a nyugat-európai reformátusok is imádkozunk: Az igaznak emléke legyen áldott!

A boldog feltámadás csodáját várva búcsúzunk az örök élet reménységében:
Isten velünk, viszontlátásra!

* * * * *