Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Reformáció 500

Karvansky Mónika

A 2017-es esztendő a Reformáció 500. jubileumi éve, melynek szellemében a reformált egyházakhoz tartozó felekezetek különbözőképpen emlékeznek meg. Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat is ünnepi megemlékezések és alkalmak sorával szeretne az emlékév programjaiba bekapcsolódni. Az őszi ünnepi istentiszteletek, koncertek, bibliaórák, bélyegkiállítás, mind olyan események, melyek a reformáció értékeit közvetítik gyülekezetünk tagjai és a szórványban élő Testvéreink felé.

Egyik ilyen meghatározó alkalom volt a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének három napos találkozója Balatonszárszón, ahol a közgyűlés tagjai a reformáció jegyében az alábbi nyilatkozatot fogadták el.

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének nyilatkozata

A NYEMPGYSZ 2017. szeptember 1-3. között Balatonszárszón a Soli Deo Gloria Konferencia Központban tartotta évi találkozóját és közgyűlését. Hét ország 14 protestáns gyülekezetének 52 képviselője volt jelen, akik a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra 21. századi helyzetét és kihívásait tárgyalták, meghívott hazai állami és egyházi előadók közreműködésével. A Magyarországi Református Egyház képviseletében Dr. Gér András zsinati tanácsos, a Magyarországi Evangélikus Egyház részéről pedig Dr. Lackner Pál püspök, az Evangélikus Püspöki Kar titkára tartott előadást a hazai egyházak és a diaszpóra kapcsolatáról. A magyar állam diaszpórát támogató programjának legújabb intézkedéseit Dr. Fedor Tibor, az Emberi Erőforrások Minisztériumának főosztályvezetője ismertette. A találkozón részt vett a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat elnöksége is. A Reformáció 500 Emlékbizottság kormánybiztosa, Dr. Hafenscher Károly mutatott rá a reformáció jelentőségére és mai üzenetére nemzetünk életében, amiről a jubileumi évben több mint 2000 programmal emlékeznek meg.

A NYEMPGYSZ közgyűlése a reformáció 500. évfordulóján az alábbi nyilatkozatot fogadta el:

Hálát adunk Istennek, hogy mi, Nyugat-Európában élő és szolgáló evangélikusok és reformátusok, az egyetemes keresztyén egyház megreformált részéhez tartozhatunk. Örömmel valljuk magunkat a reformáció örököseinek. Örökségünket, a Szentírás, Krisztus, a kegyelem és a hit egyedülálló fontosságát gazdag kincsnek és iránymutatásnak tartjuk. Ez az evangéliumi örökség felszabadít a nyugati világban való elkötelezett keresztyén életre és szolgálatra. Elkötelezzük magunkat, hogy a reformáció szellemében a Szentíráshoz ragaszkodjunk, Isten kegyelméből éljünk és hitünket bátran megvalljuk. Kérjük az egyház Urát, hogy egyéni életünket, gyülekezeteinket Igéje és Szentlelke által folyamatosan tisztítsa, újítsa, hogy erőtlenségünkben is betölthessük hivatásunkat a nyugat-európai magyar protestáns szórványban. Isten megújító és megtartó hatalmában bízva egyházaink és nemzetünk megújulását is imádságban hordozzuk.

„Mert más alapot senki nem vethet a meglevőn kívül, amely a Jézus Krisztus.” (1 Kor. 3,11)

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének közgyűlése nevében
Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár

* * * * *