Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Az Istenre hagyatkozás boldog időszaka

Karvansky Mónika

„Az ősz ember előtt kelj fel, és becsüld meg az öreg embert.” (3Móz 19,32. v.)

Az ember életének áldott szakasza az idős kor. Bár a testi gyengeség, a betegségek sora fel-felüti fejét az őszbe hajló halánték időszakában, lelkileg ebben az életszakaszban a legérettebb az ember. Az életúton összegyűjtött tapasztalatok, a nehéz élethelyzetek átélése, az Isten kegyelmének olyan sok formában való megtapasztalása, az öröm, a fájdalom, a jólét, a nehéz időszakok váltakozó szakaszai – mind olyan tapasztalati, gyakorlati bölcs tudást, élet-látást eredményeznek, melyből bőven meríthet az idősek egy-egy szavára figyelő fiatalabb nemzedék.

Az idős kor gyakran velejáró érzése a tehetetlenség, a kiszolgáltatottság. A munkavégzés akarata ott feszül a lélekben, de a test már erőtlen a megterhelő, erőt igénylő munka elvégzésére. Ezért is fontos felhívni a figyelmet arra, hogy Isten az időseknek már nem a megerőltető munka feladatát adja. Egészen különleges feladatot bíz rájuk: az élettapasztalatok megosztását a gyermekekkel, unokákkal; az idő és a csend gazdagságát a másokért való könyörgés szolgálatára fordíthatják. Hiszen azok az elerőtlenedett kezek, amelyek már nem bírják a munkaszerszámot, imádságra összekulcsolódva hallatlan nagy ügyeket és emberi sorsokat vihetnek Isten elé.

Gyülekezetünk időseit minden időben Isten előtt hordozzuk imádságban, akkor is, ha a téli sötét miatt már nem mernek egyedül a templomhoz vezető útra lépni, akkor is, ha betegség, erőtlenség, lelki fájdalom tartja távol a közösségtől. Számon tartjuk őket, és Dr. Joó Sándor, áldott emlékű református lelkipásztor versén keresztül is szeretettel azt üzenjük számukra: Nem vagy felesleges!

NEM VAGY FELESLEGES
Dr. Joó Sándor

Fejed felett hát elszálltak az évek,
s az ifjúság olyannak tekint,
mint kit itt felejtett az idő.
Ne bánd, most élted legszebb kora jő.
Az idő, ama nagy aranymosó,
a hétköznapok homokjából
mosta ki a lelked aranyát,
s most szelíd, de sugárzó fényivel övezi
még hátralevő éveid sorát.

Az aranyérc nehéz, s te ezért
Érzed hát az öregség súlyát.
Ne bánd, csak dalolj vígan, boldogan.
Az Úrnak érett gyümölcsre is szüksége van.
Tavasz, nyár - ősz nélkül mit sem ér,
de legszebb a tél: ruhája hófehér.
Virág, kalász, gyümölcs kezdet csupán,
A szemlélődő pihenését az életfán
a tél halk hóesése hozza meg.
Hidege nem gyötör, ha a szíved meleg.

S ha öreg csontjaid oly gyakran fájnak,
Ez is csak ígérete egy újabb csodának.
Gyermekkorodban is fájt a növekedés,
most belső, drágább lényed növekszik.
Lelked nemsokára szárnyát bontogatja,
S hogy merre szállj, az utat megmutatja.

Ne bánd, ha munkaerőd nincsen,
csak szemlélődj a drága kincsen,
Mit az Úr adott az aranykorhoz néked.
Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez,
Napjaidhoz büszke célt, ó, ne keress!
Míg szeretni és imádkozni tudsz,
nem vagy felesleges!

* * * * *