Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Adventi csendben - Karácsonyra várva

Karvansky Mónika

„Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz őbenne el ne vesszen, hanem örök élete legyen.” (János 3,16)

Most, mikor advent idejét éljük és készülünk egyik legnagyobb keresztyén ünnepünkre, a karácsonyra, még inkább közelebb jön hozzánk az az igei üzenet, hogy Isten szereti ezt a világot és ezért küldte el Fiát. És ez az isteni szeretet egy emberben jelent meg a világban – a világért és benne az emberért, hogy a bűn által darabokra törött emberi méltóságunkat újra visszaadja. A világ farkastörvényei által kapott sebeket begyógyítsa, a megtört emberi életek számára megmutassa kegyelmét és felemelő szeretetét. Hogy Krisztusban újjá teremtse az embert és az isteni képmás, az isteni dicsőség ragyogjon újra a megváltott emberi arcokon és mikor Isten ránk, emberekre néz, akkor az ő arcát lássa visszatükröződni arcunkon, életünkön, szavainkon, cselekedeteinken – és örömmel mondja azt reánk is, akiknek az élete Krisztusban elrejtetett, hogy „ez az én fiam, akiben gyönyörködöm”.

* * * * *