Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Szeretetszolgálat adventben

Karvansky Mónika

„De tanulják meg a mieink is, hogy jó cselekedetekkel járjanak elöl ott, ahol sürgős segítségre van szükség, nehogy gyümölcstelenek legyenek.” (Titusz 3,14)

Kedves Testvérek!

Hagyományainkhoz híven a 2017. karácsonyi ünnepkör idején újra diakóniai, karitatív gyűjtést hirdetünk gyülekezetünkben. Az adományokkal két felvidéki magyar református lelkipásztort és családjaikat támogatjuk. A céladományt a szórványban szolgáló lelkipásztorok fűtési költségeire fordítjuk majd (tűzifa vásárlás).

A pénzadományokat az adventi istentiszteletek után van lehetőség átadni munkatársainknak. Az adakozás alkalmával gondoljunk arra, hogy a gyűjtés jó célt szolgál és a nehéz helyzetben levő családoknak nyújtunk segítő kezet a keresztyéni szeretet jegyében.

SZOLGÁLATAINK A KARÁCSONYI ÜNNEPKÖRBEN - KÖSZÖNET

A karácsonyi ünnepkör alkalma a mi gyülekezetünk életében is egy felfokozott, mozgalmas időszak, mikor az ünnepi adventi istentiszteletek, karácsonyi koncert, a gyermekműsor, a karácsonyi istentisztelet ünnepi alkalma meghitté, áldottá, békéssé teszi ünneplésünket. Mindezeknek az ünnepi alkalmaknak az előkészítése viszont nagyon sok munkával, szolgálattal, előkészülettel jár. Éppen ezen gondolkodtam november végén, mikor a karácsonyi ünnepkör teendőit vettem sorra, hogy mennyien vesznek részt abban, hogy a gyülekezeti életünk ilyen szép renddel és gördülékenyen folyjon a nehéz körülményeink ellenére is.

Minden prioritás nélkül szeretném felsorolni azokat a szolgálatokat, melyek ott húzódnak a háttérben, mikor a gyülekezet egy-egy ünnepi alkalmát üli. A gyermekműsor előkészítésében résztvevő személyek szolgálata: a mindezek mögött megbúvó nagy szervezés, előkészítés a gyermekműsorok összeállításától, a szülők és gyermekek felkeresésén, a próbák levezetésén át az ajándékok vásárlásáig, a szülők és gyermekek otthoni gyakorlásáig, mennyi idő, figyelem, készülés a közös ünnep szépsége érdekében. Az istentiszteletek utáni szeretetvendégségeken szolgáló szorgos kezek munkáját is nagyon fontos megemlíteni, hiszen az ebben szolgálatot vállalók oly nagy elkötelezettséggel sajátjuknak érzik ezt a nagy feladatot, hogy az ünnepen az asztalok bősége is kifejezze jó szándékukat. Az örömmel adakozók szándéka fejeződik ki a diakóniai gyűjtés alkalmán, a gyülekezetünk fenntartásának közös teherviselésében, az ünnepi alkalmakat adományaikkal támogatók segítségében. Sokrétű szolgálatok az orgonista, a gyermekfoglalkozást vezetők, a különböző munkacsoportok munkája (szeretetvendégség, diakónia, szervezések, egyházi-templomi szolgálatok, gyülekezeti körlevelek, honlap, az erdélyi falinaptár, az úrvacsorai jegyek, a kuratórium fokozott munkája a magyar szolgálat fennmaradásáért, stb.) el egészen a lelkészi szolgálatig olyan közös vállalás, melynek eredménye a gyülekezetünk életében oly szépen ölt testet és mindezen Isten gazdag áldását érezhetjük. Oldalakon keresztül lehetne tovább sorolni, részletesen leírni azt, hogy mennyi jó szándék, cselekvő akarat, a közös cél érdekében való együttmunkálkodás húzódik meg a gyülekezet élete és alkalmai mögött nemcsak a karácsonyi ünnepkörben. Mindezért így az év végéhez közeledve szeretném megköszönni mindnyájatok szolgálatát, segítségét, adományát, bízván abban, hogy a 2018-as esztendőben is ilyen áldott évet zárhatunk majd, mint a 2017-es év.

Isten áldása legyen 2018-ban is a gyülekezetünkön és annak minden hozzánk betérő tagján!

Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *