Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Gyülekeyeti életről dióhélyban

Karvansky Mónika

„Nagy a bizalmam irántatok, sok dicsekedni valóm van veletek, tele vagyok vigasztalódással, minden nyomorúságunk ellenére csordultig vagyok örömmel.”
(2. Korinthus 7,4. vers: Pál szeretete a gyülekezet iránt)

A gyülekezeti alkalmaink 2018 tavaszán is színes képet mutatnak, egy élő közösség mozgalmas gyülekezeti életét. Az év elejétől rendszeresen készülünk a lelkes konfirmandus csapattal az őszi konfirmációra, alkalomról alkalomra a hitigazságaink ismeretében gazdagodva, érdekes kérdésekre keresünk válaszokat, közben ismerkedünk egymással. Áprilistól a gyermekalkalmakon már az anyák napi köszöntőre készülnek a gyermekek a hitoktatóink vezetésével. A családi istentisztelet alkalmán bízunk abban, hogy sok ragyogó gyermekarc mosolyogva szaval és énekel, valamint a konfirmandusok is bemutatkoznak a gyülekezet előtt. Már javában folyik az áprilisi Reményik Sándor kultúrest szervezése, a templomok hosszú éjszakája alkalmából a műsor összeállítása, a vendégkórussal való egyeztetések Handl György vezetésével. A nyári ökumenikus istentisztelet szervezése, melynek idén a református gyülekezet a házigazdája. Ekkor nyitjuk majd meg a „Világom virágai” című kiállítást a gyülekezeti teremben. A nyári istentiszteleteink alkalmain egy-egy erdélyi vendégkórus szerepel majd. A gyülekezeti munkatársak, a gyülekezeti tagok segítsége, támogatása által a rendhagyó, olykor nehéz körülmények között is diaszpóra gyülekezetként Istentől gazdagon megáldott gyülekezeti életnek örvendhetünk. A szolgálatot vállalókat köszönet illeti, Istennek pedig legyen hála ezért a sok áldásért, melyet közösségként megélhetünk.

* * * * *