Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Visegrádon találkoztak a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek képviselői

Dr. Karvansky Mónika

NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS GYÜLEKEZETEK SZÖVETSÉGE

BESZÁMOLÓ – NYILATKOZAT

A NYEMPGYSZ 2019-es közgyűlését és konferenciáját Magyarországon, Visegrádon szeptember 6. és 9. között tartotta. A 9 országból összegyűlt 45 résztvevő 35 diaszpóra gyülekezetet képviselt. A konferencia megnyitóján a helyiek képviseletében lg. Cseke László, nt. Vörös Ákos és Zeller Tibor igazgató köszöntötte a résztvevőket. Örömteljes élmény volt számunkra, hogy e történelmi helyszín nevezetességeit és hagyományait Cseke László, a Szent György Lovagrend kancellárja bemutatta.

A 2019-es konferencia és közgyűlés fő témája az „Állam – Egyház – Diaszpóra” volt. A Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Cselovszkyné Dr. Tarr Klára a MEE Ökumenikus és Külügyi osztályának vezetője és a Magyar Evangélikus Tanácskozó Testület ügyvezetője, a Magyarországi Református Egyház képviseletében Répás Zsuzsanna a Zsinat Külügyi Bizottságának tagja tartott előadást. Dr. Kocsis Márta, a MRE Generális Konventje Egyházalkotmányi Bizottság vezetője, meghívottként betekintést nyert a NYEMPGYSZ taggyülekezeteinek életébe és szolgálatába. Nt. Balog Zoltán rendkívüli és meghatalmazott utazó nagykövet „A külhoni magyar nyelvű szórványgyülekezetek jelentősége és feladata a 21. században Nyugat-Európában” címmel tartott előadást. Juhász Márton, a Magyar Református Szeretetszolgálat ügyvezető igazgatója „Szeretetszolgálat jelentősége a diaszpórában” címmel szólt az egybegyűltekhez.

A NYEMPGYSZ közgyűlésének keretében a következő beszámolók hangzottak el: elnöki jelentés, pénztári jelentés, beszámoló a presbiteri konferenciáról és az ifjúsági konferenciáról. A gyülekezeti beszámolók előtt nt. Lázárné-Zahn Dalma Enikő a Nyugat-Európai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat nevében köszöntötte a közgyűlést. A 11 nyugat-európai szolgálati terület képviselői beszámoltak az elmúlt év gyülekezeti tevékenységéről. A Nürnbergi St. Martha Magyar Református Gyülekezet felvételét kérte a Szövetségbe, amit a közgyűlés örömmel megszavazott. Szeptember 8-án, vasárnap délelőtt úrvacsorával egybekötött istentiszteletet tartottunk a visegrádi református templomban, amelyen a helyi gyülekezet tagjai közül is többen részt vettek.

A konferenciánk előadásai és beszámolói által újra tudatosult bennünk a diaszpórában végzett szolgálat sajátossága, fontossága és nehézsége. A Nyugat-Európába került nagyszámú magyar munkavállaló által feladatunk jelentősen kibővült, újabb kihívásokkal állunk szemben. Ezért is tartjuk fontosnak az évenkénti találkozókat, amelyeken egymás örömeit és gondjait megoszthatjuk, és szolgálatunkhoz újabb indíttatást kaphatunk. Hálásak vagyunk azért, hogy a hazai egyházak szolgálatunk iránti érdeklődését és támogatását is tapasztalhatjuk. Reménységünk az, hogy a hazai egyházakkal hosszabb ideje folytatott tárgyalások további konkrét eredményekhez vezetnek anyagi támogatás formájában is. Mindezekre nézve kérjük Isten áldását, hogy az elkövetkező időben szolgálatunkat a nyugat-európai szórványmagyarság körében eredményesen végezhessük. Ebben is Isten Igéjét követjük: „Egymás terhét hordozzátok, így töltsétek be az Isten törvényét.” (Gal 6:2)

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében

Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár

Visegrád, 2019. szeptember 9.

* * * * *