Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Ausztria Szövetségi Kormányának javaslata és az Evangélikus Egyházak püspökének üzenete a koronavírus-járvány kialakult helyzetére nézve

Dr. Karvansky Mónika

Ausztria Szövetségi Kormánya nevében Kurz kancellár március 10-i tájékoztatása alapján a koronavírus terjedésének megakadályozására elrendelte minden olyan rendezvény lemondását április 3-ig, ahol zárt helységben több mint 100 személy venne részt. Március 12-én az egyházi vezetők meghívást kaptak a Kancelláriai Hivatalba, ahol a Szövetségi Kormány tagjai arra kérték az egyházakat, hogy minden rendezvényt és istentiszteletet függesszenek fel, ill. minimálisra csökkentsék az azokon résztvevők számát. A szakértők véleménye szerint jelenleg különösen fontos a koronavírus exponenciális növekedése miatt a szociális kapcsolatok visszaszorítása. A Szövetségi Kormány ezeket a korlátozásokat nem szigorú rendelet formájában kívánja elérni, hanem az egyházak felelősségteljes példaképmutatására apellál.

Az Ausztriai Evangélikus Egyházak (Evang. Kirchen A. und H. B.) püspöke, Mag. Michael Chalupka tájékoztató levelében írja, hogy egyházaink életében ezek a korlátozások, különösen az istentiszteletek elmaradása, fájdalmas lépés. Azért is, mert éppen ezekben a nehéz időkben az evangélium örömhírének hirdetését, mint bíztató lelki kenyeret nem lehetne távol tartani a hívőktől. Mindazonáltal a testvér és a felebarát szeretetének jegyében, és mindenekelőtt az idősek és a különösen veszélyeztetett emberek érdekében az Ausztriai Evangélikus Egyházak készen állnak az óvintézkedésekből kivenni a részüket. 2020. március 16-tól április 5-ig a szakértők ajánlására az istentiszteleteket és más egyházi alkalmakat felfüggesztik. A gyülekezeteknek keresni kell a lehetőséget, hogy ebben a rendkívüli helyzetben milyen formában biztosítják az egyházi élet, a lelkigondozás és az igehirdetés alkalmait a rendelkezések értelmében.

Az Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat gyülekezeti körlevelek formájában igei üzenetet, imádságokat, a kialakult helyzetről rendszeresen új híreket küld tagjainak (postai és elektronikus úton). Figyelmükbe ajánljuk a világhálón keresztül, a televízióban közvetített istentiszteletek hallgatását, megtekintését is.

A lelkigondozás igénye, temetés, hivatali ügyek kérdése (pl. egyházadó), személyes problémák esetén a lelkipásztor telefonon, e-mailben elérhető, egyeztetés után személyes találkozásra is van lehetőség.

Urunk, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.
Fordulj hozzánk, Uram! Meddig késel? Könyörülj szolgáidon!
Áraszd ki ránk kegyelmedet reggelenként… Örvendeztess meg bennünket…
Legyen velünk Istenünknek, az Úrnak jóindulata!
(90. zsoltár válogatott versei)

Istentől ajándékba kapott földi életünk és Jézus Krisztus érdeméért kegyelemből nekünk ígért örök életünk mennyei Atyánk kezében van. Testi-lelki épségünk érdekében járjunk el ebben a rendkívüli helyzetben is felelősséggel, betartva az érdekünkben hozott rendeleteket, nem szűnve meg könyörgésben és imádságban Isten előtt hordozni ezt a világot! Isten Igéjének gyógyító szeretete képes ezt a bűntől megterhelt, betegségtől sebesült világunkat újjáteremteni. Legyünk jó és hasznos eszközök Isten kezében, hogy minket is használni tudjon testvéreink javára és az ő nagy nevének dicsőségére!

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *