Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Megtorpant világ – újjáteremtő lélek

Dr. Karvansky Mónika

„Elvitt engem az Úr lélek által, és letett egy völgyben. … Én tehát prófétáltam, ahogyan megparancsolta nekem. Akkor lélek szállt beléjük, életre keltek, és talpra álltak… Lelkemet adom belétek, életre keltek… Akkor majd megtudjátok, hogy én, az Úr meg is teszem, amit mondtam – így szól az Úr!” (Ezékiel könyve 37:1-14 válogatott versek)

Kedves Testvérek!

Megzavarta világunkat egy globális járvány. Egy időre mozdulatlanná vált, megtorpant minden. Egyszerre csak a 21. század mozdulatlanságának völgyében találtuk magunkat, ahol maszkok védik az embert, egyben eltakarják az arcunkra rajzolt érzéseinket, mosolyainkat, fájdalmainkat. Sok kérdés, kétség fogalmazódott meg az emberi lelkek mélyén. Az elmúlt hetekben gyakran hallhattuk azt, hogy az élet már nem lesz olyan, mint a járvány előtt volt. Milyen volt és milyen lesz? Vajon mennyire hasonlít a 21. század világa az Ezékiel próféta idejében a Csontok-völgye élettelen, lélek nélküli valóságához? Vajon, amikor Isten rátekint a 21. század megtorpant világára, akkor látja-e a Lélek tüzét a mozdulatlanná dermedt völgyben élőkben? Vajon nem üzenné-e azt, amit a szárdiszi gyülekezetnek: „az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak.” (Jelenések 3,1b-2a)

A Szentlélek újjáteremtő csodája, hogy a lelkileg megtorpant embervilág völgyében az Ige teremtő és a Lélek megelevenítő ereje által kimozdít a dermedtségből. Engedjük, hogy 2020 Pünkösdjén újra átjárja életünket a Szentlélek bátorító, vigasztaló, jóra vezérlő ereje és legyen ez az új a régi helyett olyan, amely a mozdulatlanság völgyében új életet teremt, ahol a farkastörvények helyett a Krisztustól tanult elfogadás, egyetértés, megbocsátás, minőségében is újat hoz. Az igazi pünkösdi csoda a testi-lelki fásultságból kimozdít, új perspektívát mutat. A Lélek megelevenítő ereje nemcsak a Csontok-völgyében vált valósággá, hanem nemzedékről-nemzedékre szóló, érvényes ígéret, hogy Isten a Lélek által kimozdít a halál árnyékának völgyéből, hiszen a feltámadott Krisztusban miénk és gyermekeinké is ez az ígéret. Erre a legnagyobb és örök érvényű isteni garancia az a nyitott sír, mely a földi élet végső csatájának győzelmét jelzi. A feltámadott Krisztusban Isten minden kétséget kizáróan megmutatta, hogy ő az élet Istene. Ezt az örömhírt pecsételi meg a Szentlélek eljövetele a föld végső határáig és a világ végezetéig. Micsoda megerősítés ez minden időben az ember számára, aki aggódik a jövő miatt, aggódik azért, hogy az utánunk jövő nemzedékek világa milyen sötét, reményvesztett is lesz. Ez az ígéret biztatás számunkra, hogy Isten a mindenkori dermedtség völgyében életet teremt Lelke által. Hiszen ezért küldte el Fiát, ezért árasztotta ki Lelkét, hogy az élet utat törjön a halál árnyékának völgyén. 2020 Pünkösd ünnepén legyen közös fohászunk az újjáteremtő Lélek kitöltetése, így tapasztaljuk meg mindnyájan a bennünk munkálkodó Szentlélek által az áldást, a vezetést, a megszentelődést és a győzelmet:

Isten élő Lelke, jöjj, áldva szállj le rám
Isten élő Lelke, jöjj, légy vezérem itt
Isten élő Lelke, jöjj, hadd lehessek szent
Isten élő Lelke, jöjj, győzedelmet adj

Áldott Pünkösdi Ünnepeket kívánok!

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *