Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek szövetsége
Männedorf – 2020 - beszámoló

Dr. Karvansky Mónika

Fennállásának 20. évfordulója alkalmából a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége jubileumi közgyűlés keretében adott hálát Istennek. Az összejövetel helyszínéül a Zürich közelében fekvő, männedorfi Bibelheim egyházi konferencia-központ szolgált, mely az elcsendesedésen és a lélekben való töltekezésen túl a Svájci Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének vezetőivel, lelkészeivel és tagjaival való találkozásra is lehetőséget adott. Az egybegyűlteket a házigazdák nevében Deák Péter, volt zürichi gyülekezeti elnök üdvözölte. A közgyűlés résztvevőit köszöntötte Jónás Albert, a berni gyülekezet és az újjászerveződött svájci gyülekezeti szövetség elnöke is, aki e közösségek reménykeltő megújulásáról szólt.

2020 megkerülhetetlen mementót hordoz a magyarok számára. Bevezető előadásában Dr. Ferencz Árpád, az auensteini svájci gyülekezet lelkésze „Trianon arcai – A velünk élő Trianon” címmel a békediktátum 100. évfordulójára emlékezve rámutatott arra, hogy bár a témának sokféle megközelítése lehetséges, mégis meglepően egységes az a lelki-érzelmi trauma, melynek nyomai nemzedékeken át tapasztalhatók.

A koronavírus-járvány az utolsó pillanatig sok bizonytalanságot jelentett. Az előzetes jelentkezők közül tucatnyinál is több visszalépő ellenére a hat országból érkezett közel félszáz résztvevő a Szövetség szinte teljes képviseletét biztosította Belgium és Finnország kivételével. Az angliai, észtországi, svédországi és müncheni képviselők interneten keresztül csatlakoztak a konferencia résztvevőihez.

A Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácsosa és a Magyar Református Egyház Generális Konventjének képviselője, Dr. Gér András a konferencia résztvevőit levélben üdvözölte, melyben egyházának a diaszpórában élő magyar közösségekkel való kapcsolata bővítését, az eddig elért eredmények megerősítését, új utak és lehetőségek kidolgozására irányuló ténykedését vázolta fel. A Magyarországi Evangélikus Egyház Ökumenikus és Külügyi Osztályának vezetője, a METT ügyvezetője, Cselovszkyné dr. Tarr Klára, valamint Tölgyesi Ágnes, diaszpóra referens ugyancsak levélben számoltak be egyházuknak Magyarország Kormányával kötött szerződésben foglalt támogatási formáiról, kiemelve a diaszpóra egyházainak múltját őrző levéltárak és tárgyi eszközök megőrzését, tudományos igényű kutathatóvá tételét biztosító digitalizáció fontosságát, mielőbbi kiteljesítését.

Dr. Varga Pál, németországi lelkipásztor, a Szövetség egyik alapító lelkésze pontos, jól dokumentált, a gyökerekig visszatekintő és a kiteljesedés eddigi útjait végigjáró Protestáns Szövetségről szólt előadásában. A hollandiai Dr. Hermán M. János a korábbi szerveződésekről villantott fel egy-egy fontos és érdekes részletet. Megtekinthetők voltak a Szövetség múltját tényszerűen dokumentáló Új Kéve svédországi egyházi folyóirat szerkesztőségi példányai is.

A Közgyűlés szokásos elnökségi, tevékenységi, munkaági, pénzügyi és ellenőri jelentései után az írásban benyújtott és szóban elhangzott gyülekezeti beszámolók következtek. Sok szó esett a jövőépítés lehetőségeiről, elképzelésekről és kilátásokról is. A mindezekhez szükséges személyi állományról, munkatársi körről, a feladatok kidolgozását, koordinálását, végrehajtását, különféle tisztségeket vállaló személyek jelöléséről és megszólításáról a Választmány gondoskodott. A tanácskozás során a NYEMPGYSZ alapszabályának módosítására is sor került. A Közgyűlés megköszönve az eddigi tisztviselőknek az éveken át végzett munkáját, a tisztújítás révén a Szövetség részben megújult vezetőséggel, hittel, és Isten megtartó kegyelmében bízva buzdította tettekre Nyugat-Európa magyar protestáns gyülekezeteiben élő, Isten dicsőségére és a rájuk bízott nyájakra vigyázó őrállókat.

Különleges színfoltot képviseltek a konferencia reggeli és esti áhítatai. A svájci gyülekezetekből érkezett Kövecs Ágnes, zongoraművész és Visky Máté, hegedűművész szereplésével a Szövetség konferenciáját záró ünnepi istentiszteleten Dr. Michna Krisztina, a zürichi magyar protestáns gyülekezet református lelkésze, valamit Dr. Wagner Szilárd, bécsi evangélikus lelkész szolgált. Köszönetmondással és a 2021-es találkozás reményében Dr. Karvansky Mónika, bécsi magyar református lelkipásztor, a Szövetség új elnöke zárta a négy napos männedorfi találkozót. Az Isten iránti hálával hazautazó résztvevők az Ige biztatását vitték magukkal:

„Én veletek vagyok minden napon, a világ végezetéig.” (Mt 28,20b)

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében

Molnár-Veress Pál elnök, Karvansky Mónika társelnök, Jaskó Irén titkár

Männedorf/Svájc, 2020. szeptember 13.

* * * * *