Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Óévi üdvözlet

Dr. Karvansky Mónika

2020 - óév – visszatekintés

A 2020-as esztendőben fejét felütő vírus, járvány és vonzatai sok, általunk kovácsolt tervet keresztülhúzott, melyet zúgolódva, majd kissé beletörődve kénytelenek voltunk elfogadni.

Ha visszatekintek a gyülekezeti életünkre, akkor a hálaadás öröme jár át, mert Isten megtartó kegyelme és áldása kísérte közösségünk és gyülekezeti életünk minden mozzanatát, alkalmait, ünnepeit.

Volt, amikor megtelt a templom, amikor a templom udvarán a testvéri beszélgetések által még közelebb kerültünk egymáshoz, és volt, amikor a templompadok üresen maradtak. A Prédikátor nagy élettapasztalattal és bölcsességgel hangzó szavai valósággá váltak a mi közösségi és egyéni életünkben is.

"Mindennek megszabott ideje van, megvan az ideje minden dolognak az ég alatt. (...) Megvan az ideje a hallgatásnak, és megvan az ideje a beszédnek." (Prédikátor könyve 3,1. 7b.)

Folytathatnánk ezt így: "Megvan az ideje az isten tiszteletének és a hálaadásnak a templom falai között, és megvan az ideje az Isten tiszteletének és a könyörgésnek a belső szobák csendességében."

Legyen hála a bennünket Fiában oly nagyon szerető Istennek a megtartatásért, és minden egyes gyülekezeti találkozásért, ünnepért, beszélgetésért, imáért, áldásért.

Köszönet pedig mindazoknak, akik 2020-ban szolgálatukkal, munkájukkal, támogatásukkal, segítségükkel hozzájárultak ahhoz, hogy a rendkívüli idők és rendkívüli helyzetek között ilyen gazdag gyülekezeti életet élhettünk meg idén is!

A 2020-as óévre visszatekintve, minden nehézség ellenére, legyen áldott a mi Istenünk azokért az ajándékokért, amelyeket nekünk szánt és kibontott ennek az évnek napjaiban.

A 2021-es új esztendőre hittel előretekintve, bízva Isten megtartó kegyelmében, hiszem, hogy a ránk virradó új napokban, hónapokban, évszakokban számunkra elkészített áldásaival hinti be életünk mindennapjait, erőt ad az életpróbák és az életterhek hordozásában, és velünk marad ígérete szerint - egészen a világ végezetéig!

Istentől gazdagon megáldott új esztendőt kívánok!

Dr. Karvansky Mónika, református lelkipásztor

* * * * *