Ausztriai Magyar Református Lelkigondozó Szolgálat

Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
Nürnberg - 2022 - Beszámoló

Dr. Karvansky Mónika

NÜRNBERGBEN TANÁCSKOZTAK A NYUGAT-EURÓPAI MAGYAR PROTESTÁNS DIASZPÓRA KÉPVISELŐI
BESZÁMOLÓ A 2022. ÉVI KÖZGYŰLÉS ALKALMÁRÓL

A Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetsége taggyülekezeteinek küldöttei 2022. szeptember 1-4. között Nürnbergben tartották meg az éves közgyűlésüket. Hét ország magyar diaszpóra gyülekezeteit több mint 50 résztvevő képviselte. A találkozó témája a nyugat-európai magyar protestáns gyülekezetek kihívásai a 21. század válságai között vezérgondolat körül csoportosult, házigazdája a Szövetséghez három éve csatlakozott Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet volt.

A konferencián részt vett a Magyarországi Evangélikus Egyház képviseletében Szemerei János, a Nyugati Egyházkerület püspöke és Tölgyesi Ágnes, a külhoni magyarság koordinátora; a Magyar Református Egyház Generális Konventjének részéről Ft. Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök és Ódor Balázs a Zsinati Hivatal külügyi iroda vezetője. Magyarország Kormánya képviseletében dr. Fürjes Zoltán, a Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára előadást tartott Egyházainkkal a társadalom szolgálatában a 21. század kihívásai között címmel.

A meghívott egyházi képviselők előadásaiban és beszámolóiban elhangzott a közös útkeresés lehetősége a jelenlegi halmozott válságok idején. Ennek fontos feltétele a nyugat-európai magyar protestáns diaszpóra valóságának megismerése. A résztvevők megrendüléssel hallgatták Zán Fábián Sándor kárpátaljai püspök személyes hangú beszámolóját a háború árnyékában végzett egyházi szolgálatokról. Szólt a tragikus mértékben megnehezedett körülmények közepette tanúsított helytállásról, a gyülekezetek megtartó erejéről és a lelkipásztorok jelenlétének fontosságáról.

A Magyarországi Evangélikus Egyház képviselői bemutatták egyházuk múltját, jelenlegi működését és külhoni szolgálatát. Ódor Balázs a stratégiai együttműködés és a Magyar Református Egyház Közös Zsinatához való csatlakozás módját vázolta fel, amit a Közgyűlés örömmel fogadott. A Szövetség kapcsolata így az Evangélikus Egyház után a Református Egyházzal is szervezeti formát ölt majd.

A hollandiai Zwollei Magyar Református Egyházközség felvételével 2022-ben is új taggyülekezettel bővült a Szövetség. A 15 nyugat-európai szolgálati terület 54 gyülekezetéről elhangzott beszámolók részletes tájékoztatást adtak az egyes közösségek helyzetéről és szolgálatáról. A találkozó alkalmat adott a nürnbergi magyar református gyülekezet és a kultúregyesület tagjaival való ismerkedésre is. A négynapos konferencia úrvacsorával egybekötött ünnepi istentisztelettel zárult a St. Martha templomban, melyen Szemerei János püspök úr a 137. zsoltár alapján hirdette Isten igéjét.

A jövő évi kolozsvári viszontlátás reményében búcsúztak a résztvevők és a Zsidókhoz írt levél igei biztatásával indultak vissza nyugat-európai szolgálati helyeikre:

„De mi nem a meghátrálás emberei vagyunk, hogy elvesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk.” (Zsid 10,39)

A NYEMPGYSZ közgyűlése nevében: Karvansky Mónika elnök, Gémes Pál társelnök, Jaskó Irén titkár.

* * * * *